Europese visserijraad tegen pulsvisserij

Vismagazine_Pulsvisserij

De Europese raad van visserijministers blijft pulsvisserij maar beperkt toestaan. Het voorstel om elektrisch vissen in de Noordzee onder voorwaarden onbeperkt toe te staan is afgevoerd vanwege bezwaren van meerdere EU-staten waaronder Frankrijk.

Inperking pulsvisserij

"Ongerechtvaardigd en inconsistent", zegt staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken tegen de NOS. Hij is teleurgesteld over het besluit. Nederland stemde vrijwel als enige lidstaat tegen de inperking van de pulsvisserij.

Innovatief en duurzaam

Van Dam blijft erbij de techniek innovatief en duurzaam is. De bijvangst neemt door deze techniek fors af, de zeebodem wordt ontzien en er wordt de helft brandstof bespaard. Landen als Spanje en Frankrijk zijn bang dat hun vissers daar niet mee kunnen concurreren. Voor die weerstand ziet de staatssecretaris twee redenen: de moderne Nederlandse vloot vist concurrerend, en – ook in de eigen spiegel kijkend – Nederland is wel erg voortvarend geweest met toestemming vragen voor extra ontheffingen.

Europese ontheffing

Tot 2020 hebben 84 Nederlandse kotters een Europese ontheffing om onderzoek te doen naar de effecten. Als de plannen niet worden gewijzigd, mag daarna slechts 5 procent van de kottervloot (22 schepen) deze techniek gebruiken. Van Dam wil dat deze uitzonderingspositie verandert in een visverordening waarmee pulskorvissen algemeen wordt toegestaan. Er lopen nog onderzoeken naar de pulsvisserij. Als hier een positief oordeel uitkomt over de techniek, vindt Van Dam dat deze alsnog moet worden toegestaan.

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft nog geen standpunt ingenomen over de vistechniek. De besluitvorming vindt na de zomer plaats. Daar en in overleg met andere Noordzeelanden liggen nog mogelijkheden. Van Dam is niet optimistisch, maar gaat wel door. "We gaan door met knokken voor deze goede zaak en we gaan zien hoe ver we komen. Hopelijk lukt het" zegt hij tegen de NOS.

Vissersbond

Eerder gaf Voorzitter Johan Nooitgedagt van de Vissersbond aan grote problemen te voorzien als de pulstechniek niet wordt toegelaten. Hij ziet in de pulsvisserij alleen maar voordelen en vindt de andere lidstaten "kinderlijk jaloers". De Nederlandse visserijsector heeft veel geïnvesteerd in de pulsvisserij. Nooitgedagt: "Een groot deel van de viskotters komt in de problemen als dit fout loopt. Dat zou rampspoed zijn."

Lees ook
Tongvloot snakt naar alternatief - Vangstconcept met waterstralen in de maak

Tongvloot snakt naar alternatief - Vangstconcept met waterstralen in de maak

Sinds het voorjaar wordt op de SCH-63 van rederij Jaczon uit Scheveningen een vangstconcept toegepast dat gebaseerd is op waterstralen. De rederij wil hiermee tong vangen zodat de methoden met wekkerkettingen en pulsmodules niet meer nodig zijn. Deze vangstconcepten staan onder zware druk van ngo’s.

Kantoortuin

Kantoortuin

Sinds de uitbraak van Covid-19 is het kantoor van de Nederlandse Vissersbond is gewoon open gebleven en was de kernbemanning elke dag aanwezig. Op meer dan anderhalve meter afstand van elkaar en dat is goed te doen, dankzij het slimme ontwerp van ons kantoor.

Futurologen

Futurologen

Wanneer ik aan de toekomst van de Noordzee denk en daarbij beelden wil hebben, kom ik uit bij de gebroeders Rudolf en Robbert Das. Ver voordat er grootschalig werd gedacht over windmolens op zee, kwamen ze al onzichtbaar in hun tekeningen voor. Bij Rudolf was dat de architectuur en bij Robbert het nautische gedeelte.