Europese visserijraad tegen pulsvisserij

Vismagazine_Pulsvisserij

De Europese raad van visserijministers blijft pulsvisserij maar beperkt toestaan. Het voorstel om elektrisch vissen in de Noordzee onder voorwaarden onbeperkt toe te staan is afgevoerd vanwege bezwaren van meerdere EU-staten waaronder Frankrijk.

Inperking pulsvisserij

"Ongerechtvaardigd en inconsistent", zegt staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken tegen de NOS. Hij is teleurgesteld over het besluit. Nederland stemde vrijwel als enige lidstaat tegen de inperking van de pulsvisserij.

Innovatief en duurzaam

Van Dam blijft erbij de techniek innovatief en duurzaam is. De bijvangst neemt door deze techniek fors af, de zeebodem wordt ontzien en er wordt de helft brandstof bespaard. Landen als Spanje en Frankrijk zijn bang dat hun vissers daar niet mee kunnen concurreren. Voor die weerstand ziet de staatssecretaris twee redenen: de moderne Nederlandse vloot vist concurrerend, en – ook in de eigen spiegel kijkend – Nederland is wel erg voortvarend geweest met toestemming vragen voor extra ontheffingen.

Europese ontheffing

Tot 2020 hebben 84 Nederlandse kotters een Europese ontheffing om onderzoek te doen naar de effecten. Als de plannen niet worden gewijzigd, mag daarna slechts 5 procent van de kottervloot (22 schepen) deze techniek gebruiken. Van Dam wil dat deze uitzonderingspositie verandert in een visverordening waarmee pulskorvissen algemeen wordt toegestaan. Er lopen nog onderzoeken naar de pulsvisserij. Als hier een positief oordeel uitkomt over de techniek, vindt Van Dam dat deze alsnog moet worden toegestaan.

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft nog geen standpunt ingenomen over de vistechniek. De besluitvorming vindt na de zomer plaats. Daar en in overleg met andere Noordzeelanden liggen nog mogelijkheden. Van Dam is niet optimistisch, maar gaat wel door. "We gaan door met knokken voor deze goede zaak en we gaan zien hoe ver we komen. Hopelijk lukt het" zegt hij tegen de NOS.

Vissersbond

Eerder gaf Voorzitter Johan Nooitgedagt van de Vissersbond aan grote problemen te voorzien als de pulstechniek niet wordt toegelaten. Hij ziet in de pulsvisserij alleen maar voordelen en vindt de andere lidstaten "kinderlijk jaloers". De Nederlandse visserijsector heeft veel geïnvesteerd in de pulsvisserij. Nooitgedagt: "Een groot deel van de viskotters komt in de problemen als dit fout loopt. Dat zou rampspoed zijn."

Lees ook
Protest

Protest

De afgelopen weken zijn we onder de indruk geraakt van de opstand van de boeren. Indrukwekkende saamhorigheid wanneer zo’n massaal protest in beweging komt. Er heerste eenheid, of je nu in de varkens, de koeien of in de kippen zit. De druppel die de emmer deed overlopen was het betoog van D66-er Tjeerd de Groot, die met het voorstel kwam om de...

De Noordzee

De Noordzee

Vis van dichtbij willen we heel graag zo vers mogelijk verkopen. Geen gesleep over de wereld of Europa. Je komt dan vrij snel uit op de Noordzee, Waddenzee of het IJsselmeer. Waarom is het niet vanzelfsprekend dat we de vis uit de Noordzee alleen verkopen en consumeren voor en door de landen rondom de Noordzee? Waarderen wij de geschiedenis van de Noordzee...

Minister Schouten vraagt Europees Hof pulsverbod ongedaan te maken

Minister Schouten vraagt Europees Hof pulsverbod ongedaan te maken

Minister Carola Schouten is naar het Europees Hof gestapt om het verbod op de pulsvisserij ongedaan te maken. Dat heeft ze door middel van een brief aan de Kamer laten weten, meldden verschillende media.