Evenwicht tussen aanwas van micro-algen en schelpdieren Oosterschelde

Oosterschelde_pixabay

Foto: Pixabay

Uit onderzoek van Wageningen Marine Research blijkt dat er in de Oosterschelde een evenwicht is tussen de aanwas van micro-algen en begrazing door schelpdieren, inclusief kweekmosselen. Eerdere studies concludeerden dat er mogelijk sprake was van overbegrazing. Dat meldt Nature Today.

Voor het onderzoek keken de onderzoekers naar de ontwikkelingen in het schelpdierbestand en voedselbeschikbaarheid in de jaren 2010-2016. Voor 2010 signaleerden de onderzoekers een afnemende groei van micro-algen, afnemend vleesgehalte van kweekmosselen en een toename van het wilde oesterbestand. 

De omstandigheden in de Oosterschelde zijn sinds de eerdere onderzoeken veranderd. Denk aan het oesterherpesvirus, de oesterboorder en het wegvissen van wilde Japanse oesters. Sinds 2010 zijn er geen primaire metingen meer uitgevoerd. "De mosselvleesgehalten zijn weer toegenomen, wat erop wijst dat er voldoende voedsel voor de mosselen en overige schelpdieren aanwezig was."

Sinds 2012 wordt er elk jaar een inventarisatie gemaakt van het oesterbestand. Hieruit blijkt dat het oesterbestand kleiner is dan waar eerder vanuit werd gegaan. Dit betekent dat de graasdruk van alle schelpdieren lager ligt dan gedacht.

De nieuwe studie laat zien dat het totale schelpdierbestand en graasdruk per jaar varieert. Er is geen duidelijke afname of stijging te zien. Het oesterbestand is wel afgenomen, maar dat leidde niet tot een afname van de graasdruk. Dit komt doordat gekweekte mosselen de grootste bijdrage leveren aan de graasdruk. Er zijn volgens de onderzoekers geen aanwijzingen dat de schelpdieren directe invloed uitoefenen op de productiviteit van het Oosterschelde ecosysteem. "Meer schelpdieren lijken vooralsnog niet direct tot een lagere micro-algenpopulatie te leiden."

Daarnaast concluderen de onderzoekers dat monitoringsreeksen belangrijk zijn. "Wanneer we iets over het functioneren van het ecosysteem willen zeggen, moeten de belangrijkste schakels uit het voedselweb goed in beeld zijn. Dit begint bij goede informatie over primaire productie van micro-algen en de consumenten daarvan. Tenslotte zouden de draagkrachtanalyses in de toekomst op een kleinere ruimtelijke en temporele schaal uitgevoerd moeten worden."

Bekijk hier het complete onderzoek.

Bron: Nature Today

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees ook
Onderzoeksproject Meerwaarde met Mosselen wint RAAK-award 2019

Onderzoeksproject Meerwaarde met Mosselen wint RAAK-award 2019

Het onderzoeksproject Meerwaarde met Mosselen van de HZ University of Applied Sciences won 14 november de RAAK-award 2019. De hoofdprijs bestond uit een cheque van €10.000,-. Het onderzoek is gericht op het zodanig aanleggen van droogvallende mosselbanken dat deze een bijdrage leveren aan kustbescherming, het verhogen van biodiversiteit én de mosselproductie.

Schaal- en schelpdierenbranche gaat met de tijd mee

Schaal- en schelpdierenbranche gaat met de tijd mee

Volgens Marktdata.nl wordt op internet steeds vaker gezocht naar vis, schaal- en schelpdieren. Het is positief als de consument die ook vaker gaat eten. De branche, van kweek tot verpakken, doet er alles aan.

GFF onderzoekt: mag rivierkreeft op het menu?

GFF onderzoekt: mag rivierkreeft op het menu?

Rode (Amerikaanse) rivierkreeften zijn een plaag; in bijna elke sloot of beek komt deze exoot inmiddels veelvuldig voor. Ook gaan ze over land op zoek naar nieuw leefgebied. Ze mogen niet zomaar gevangen worden; een aantal beroepsvissers heeft een vangstvergunning. Opeten lijkt een optie om de ‘plaag’ tegen te gaan.