Evenwicht tussen aanwas van micro-algen en schelpdieren Oosterschelde

Oosterschelde_pixabay

Foto: Pixabay

Uit onderzoek van Wageningen Marine Research blijkt dat er in de Oosterschelde een evenwicht is tussen de aanwas van micro-algen en begrazing door schelpdieren, inclusief kweekmosselen. Eerdere studies concludeerden dat er mogelijk sprake was van overbegrazing. Dat meldt Nature Today.

Voor het onderzoek keken de onderzoekers naar de ontwikkelingen in het schelpdierbestand en voedselbeschikbaarheid in de jaren 2010-2016. Voor 2010 signaleerden de onderzoekers een afnemende groei van micro-algen, afnemend vleesgehalte van kweekmosselen en een toename van het wilde oesterbestand. 

De omstandigheden in de Oosterschelde zijn sinds de eerdere onderzoeken veranderd. Denk aan het oesterherpesvirus, de oesterboorder en het wegvissen van wilde Japanse oesters. Sinds 2010 zijn er geen primaire metingen meer uitgevoerd. "De mosselvleesgehalten zijn weer toegenomen, wat erop wijst dat er voldoende voedsel voor de mosselen en overige schelpdieren aanwezig was."

Sinds 2012 wordt er elk jaar een inventarisatie gemaakt van het oesterbestand. Hieruit blijkt dat het oesterbestand kleiner is dan waar eerder vanuit werd gegaan. Dit betekent dat de graasdruk van alle schelpdieren lager ligt dan gedacht.

De nieuwe studie laat zien dat het totale schelpdierbestand en graasdruk per jaar varieert. Er is geen duidelijke afname of stijging te zien. Het oesterbestand is wel afgenomen, maar dat leidde niet tot een afname van de graasdruk. Dit komt doordat gekweekte mosselen de grootste bijdrage leveren aan de graasdruk. Er zijn volgens de onderzoekers geen aanwijzingen dat de schelpdieren directe invloed uitoefenen op de productiviteit van het Oosterschelde ecosysteem. "Meer schelpdieren lijken vooralsnog niet direct tot een lagere micro-algenpopulatie te leiden."

Daarnaast concluderen de onderzoekers dat monitoringsreeksen belangrijk zijn. "Wanneer we iets over het functioneren van het ecosysteem willen zeggen, moeten de belangrijkste schakels uit het voedselweb goed in beeld zijn. Dit begint bij goede informatie over primaire productie van micro-algen en de consumenten daarvan. Tenslotte zouden de draagkrachtanalyses in de toekomst op een kleinere ruimtelijke en temporele schaal uitgevoerd moeten worden."

Bekijk hier het complete onderzoek.

Bron: Nature Today

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees ook
Kweekvis duurzamer dan gedacht volgens nieuwe FIFO-methode

Kweekvis duurzamer dan gedacht volgens nieuwe FIFO-methode

Wetenschapper Björn Kok ontwikkelde een nieuwe methode om te berekenen hoeveel kilo wilde vis nodig is voor één kilo kweekvis. Hieruit komt het beeld naar voren dat kweekvis duurzamer is dan gedacht.

Certificaat voor Crusta Oceans

Certificaat voor Crusta Oceans

Crusta Oceans uit Urk is per 1 juni FSSC 22000 gecertificeerd. FSSC (Food Safety Systems Certification) 22000 is de internationale standaard voor voedselveiligheid en de eerste wereldwijde standaard voor de gehele voedingsmiddelenindustrie, erkend door Global Food Safety Initiative (GFSI).

TTX in mosselen en oesters legt oogst gedeeltelijk stil

TTX in mosselen en oesters legt oogst gedeeltelijk stil

Op een aantal mossel- en oesterpercelen in de Oosterschelde en het Grevelingenmeer is de giftige stof tetrodotoxine (TTX) aangetroffen, schrijft de NRC. Als mensen grote hoeveelheden TTX binnen krijgen, kan dat blijvende zenuwschade veroorzaken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de eigenaren van de betreffende percelen verboden...