Grevelingenmeer herbevolkt met jonge paling

Jongepaling_HenkVane1

In het Grevelingenmeer zijn 1,25 miljoen jonge palingen of glasaaltjes uitgezet. Dit betekent opnieuw een flinke impuls voor de palingstand die sinds zes jaar een stijgende lijn laat zien.

Miljoenen jonge palingen

Het Grevelingenmeer is een door de overheid geselecteerd gebied. Dit jaar worden miljoenen jonge palingen uitgezet in de Randmeren, Friesland en Zeeland. Deze herbevolking levert een direct natuurvoordeel op: in veel gebieden waar grote hoeveelheden glasaal zich ophopen, zoals de Engelse en Franse riviermondingen, sterft anders het overgrote deel. Wanneer de uitgezette palinkjes tot volwassen schieralen zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit dit gezonde leefgebied naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargassozee (Bermudadriehoek) voor nageslacht te zorgen.

Franse kust

Deze glasaaltjes waren afkomstig van de Franse kust. Ze werden meegevoerd door oceaanstromingen vanaf hun geboorteplek in de 6.000 kilometer verderop gelegen Sargassozee. De jonge palingen kunnen niet zelfstandig langs de Europese kustbarrières komen om zoetwater te bereiken, waar ze op kunnen groeien. In heel Europa geldt daarom de verplichting om jonge paling in zoetwater uit te zetten. Dit ligt vast in de Europese Aalverordening en het Nederlands Aalbeheerplan, wat er voor zorgt dat de palingstand weer een stijgende lijn laat zien.

Projectpartners

Dit herbevolkingsproject wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EZ. Voor de aankoop van glas- en pootaal is steun verleend vanuit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij. Het project wordt medegefinancierd door het Eel Stewardship Fund® en gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen. DUPAN beheert het Eel Stewardship Fund® voor Nederland. Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting vanuit dit fonds in het over de dijk helpen van volwassen palingen naar zee en in gericht wetenschappelijk onderzoek.

Lees ook
Geen Europees verbod palingvisserij

Geen Europees verbod palingvisserij

Voor Nederlandse palingvissers was het eind vorig jaar opnieuw spannend. Op basis van een nieuw ICES-advies dreigde een algeheel Europees vangstverbod op paling. Met inzet van het ministerie van LNV wisten belangenbehartigers DUPAN (kweek) en Netviswerk (palingvissers) verdere inperking van vangstrechten te voorkomen.

Palinghandel stapt over op SEG gecertificeerde paling

Palinghandel stapt over op SEG gecertificeerde paling

De leden van de Nederlandse Vereniging van palinghandelaren (NeVePaling) willen vanaf eind 2023 alleen nog maar nog SEG-Certified paling inkopen. Dit hebben ze hun leveranciers in de aquacultuur laten weten. Met deze certificering kunnen consumenten volledig verantwoorde paling en palingproducten goed herkennen.

Binnenvisserij in de spotlights tijdens Dutch Food Week

Binnenvisserij in de spotlights tijdens Dutch Food Week

De visserij op rivierkreeft, waddenoesters en paling stond centraal tijdens de eerste ‘Dag van de vis’ op woensdag 13 oktober 2021 tijdens de zevende Dutch Food Week.