Hoeveel vissers mogen de puls blijven gebruiken?

Vismagazine_Pulsvisserij

Dat ongeveer de helft van de Nederlandse pulsvissers tot halverwege 2021 zou mogen blijven pulsvissen, staat nergens zwart op wit. Dat ontdekte de NOS.

Door Cécile Janssen - Foodlog

In het vorige week bereikte Europese akkoord over de pulsvisserij is afgesproken dat 5 procent van de vloot per land mag blijven vissen met pulstuig. Dat komt voor Nederland neer op 10 à 15 schepen. Dus geen 42, zoals tot nu toe in de media is gemeld.

Hoe zit dat? Het blijkt het gevolg van een 'juridische truc'. Europarlementariër Peter van Dalen, die over de pulsvisserij onderhandelde, zette in overleg met het ministerie van LNV in op een zogenoemde a contrario-regeling. Hij draaide de zaak om. Aan de tekst "er zullen geen nieuwe licenties aan schepen worden afgegeven" gaven de Nederlandse onderhandelaars de uitleg: "alle bestaande vergunningen blijven geldig", aldus de NOS.

Die omdraaiing zorgt bij juristen voor opgetrokken wenkbrauwen. De interpretatie 'geen nieuwe schepen met een vergunning' ligt eerder voor de hand dan 'bestaande vergunningen blijven bestaan'.

In een Kamerbrief schrijft minister Carola Schouten vandaag dat ze helaas nog geen duidelijkheid kan geven aan de pulsvissers, omdat de definitieve uitwerking nog enige tijd in beslag zal nemen.

Schouten lijkt er in de brief vanuit te gaan dat de 42 vergunningen, die verstrekt zijn voor onbepaalde tijd, onder de overgangstermijn zullen vallen. Of dat terecht is, zal ongetwijfeld binnenkort blijken. Wordt vervolgd.

Lees ook
Nieuwe krabbenfuik moet walvissen beschermen

Nieuwe krabbenfuik moet walvissen beschermen

Californische krabvissers testen momenteel een nieuw lijnloos visgerei. De vissers ontwikkelden deze nieuwe krabbenfuik samen met marien biologen en technici om de bedreigde bultrugwalvissen voor de kust te beschermen. Dat meldt The New Food Economy. De Bultrugwalvissen migreren ieder jaar van de tropische wateren bij Mexico en Centraal Amerika naar...

Verenigd Koninkrijk ligt op ramkoers met EU

Verenigd Koninkrijk ligt op ramkoers met EU

Als het aan de nieuwe Britse premier Boris Johnson ligt, worstelt het Verenigd Koninkrijk zich zo snel mogelijk los van de Europese Unie, desnoods zonder overeenkomst. Dankzij hem ligt het land al enkele weken op ramkoers met de EU. De visserijsector weet nog niet wat haar te wachten staat.

Zeebodem

Zeebodem

Het lijkt er op dat de Rijksoverheid geld gaat verdienen aan de zeebodem. Niet voor wat er in zit, maar voor wat er op staat. Denk daarbij aan het verhuren van de zeebodem zoals dat feitelijk ook met de mosselpercelen op de Waddenzee het geval is. De waarde van de zeebodem is duidelijk in kaart gekomen nu de windmolens er in steeds groteren getale komen....