Hoeveel vissers mogen de puls blijven gebruiken?

Vismagazine_Pulsvisserij

Dat ongeveer de helft van de Nederlandse pulsvissers tot halverwege 2021 zou mogen blijven pulsvissen, staat nergens zwart op wit. Dat ontdekte de NOS.

Door Cécile Janssen - Foodlog

In het vorige week bereikte Europese akkoord over de pulsvisserij is afgesproken dat 5 procent van de vloot per land mag blijven vissen met pulstuig. Dat komt voor Nederland neer op 10 à 15 schepen. Dus geen 42, zoals tot nu toe in de media is gemeld.

Hoe zit dat? Het blijkt het gevolg van een 'juridische truc'. Europarlementariër Peter van Dalen, die over de pulsvisserij onderhandelde, zette in overleg met het ministerie van LNV in op een zogenoemde a contrario-regeling. Hij draaide de zaak om. Aan de tekst "er zullen geen nieuwe licenties aan schepen worden afgegeven" gaven de Nederlandse onderhandelaars de uitleg: "alle bestaande vergunningen blijven geldig", aldus de NOS.

Die omdraaiing zorgt bij juristen voor opgetrokken wenkbrauwen. De interpretatie 'geen nieuwe schepen met een vergunning' ligt eerder voor de hand dan 'bestaande vergunningen blijven bestaan'.

In een Kamerbrief schrijft minister Carola Schouten vandaag dat ze helaas nog geen duidelijkheid kan geven aan de pulsvissers, omdat de definitieve uitwerking nog enige tijd in beslag zal nemen.

Schouten lijkt er in de brief vanuit te gaan dat de 42 vergunningen, die verstrekt zijn voor onbepaalde tijd, onder de overgangstermijn zullen vallen. Of dat terecht is, zal ongetwijfeld binnenkort blijken. Wordt vervolgd.

Lees ook
Rode poon en mul vaker en langer in zuidelijke Noordzee

Rode poon en mul vaker en langer in zuidelijke Noordzee

Pakweg twintig jaar geleden verschenen rode poon en mul alleen in de zomermaanden op de Nederlandse visafslagen. Als bijvangst van boomkorkotters. Beide soorten vertoeven inmiddels steeds vaker en langer in het zuidelijke deel van de Noordzee en zijn niet meer weg te slaan in de afslagen van Urk, IJmuiden en Scheveningen.

Tongvloot snakt naar alternatief - Vangstconcept met waterstralen in de maak

Tongvloot snakt naar alternatief - Vangstconcept met waterstralen in de maak

Sinds het voorjaar wordt op de SCH-63 van rederij Jaczon uit Scheveningen een vangstconcept toegepast dat gebaseerd is op waterstralen. De rederij wil hiermee tong vangen zodat de methoden met wekkerkettingen en pulsmodules niet meer nodig zijn. Deze vangstconcepten staan onder zware druk van ngo’s.

Machinaal strippen van schol biedt soelaas

Machinaal strippen van schol biedt soelaas

Het handmatig strippen van schol op zee is vaak onderhevig aan kritiek van viskopers. Zij zien soms grote verschillen per partij waarbij zelfs het verlies van visvlees aan de orde is. Het gebruik van een stripmachine voor schol kan in dat geval soelaas bieden.