Regio Rotterdam scoort hoger in de AD haringtest

Eisma VisMagazine Visgilde Bieshof Dordrecht

In de top tien van de AD haringtest van dit jaar staan zeven verkooppunten die uit de regio Rotterdam komen. Dit is opvallend omdat slechts een derde van alle verkooppunten die het AD bezocht zich in deze regio bevinden. De test van 2016 geeft een zelfde beeld. Econoom Ben Vollaard van Tilburg University besloot daarom eens goed naar de haringtest te kijken.

Uit zijn analyse blijkt dat verkooppunten van haring in regio Rotterdam hogere scores krijgen dan uit de kwaliteit van de geserveerde haring is te verklaren. Dit voordeel bedraagt bijna een halve punt op het testcijfer. Zonder dit voordeel zouden verkooppunten uit deze regio niet langer oververtegenwoordigd zijn in de top 10 van de haringtest.

AD Haringtest

Voor de haringtest bezoekt het AD team een kleine 150 verkooppunten. De haring wordt onderzocht op allerlei kwaliteitskenmerken, zoals gewicht, temperatuur, kwaliteit van schoonmaken en de mate van rijping. Op basis van deze kwaliteitskenmerken krijgt de haring een cijfer.

Vollaard bepaalde aan de hand van de in 2016 en 2017 uitgedeelde testcijfers hoe deze kenmerken meewegen in het eindoordeel. Het onderzoek vergelijkt de cijfers van regio Rotterdam met de andere cijfers. De regio Rotterdam omvat alle verkooppunten die binnen een straal van 30 kilometer van de stad liggen. Uit deze cijfers blijkt dat verkooppunten in de regio Rotterdam een hogere score behalen dan uit deze kwaliteitskenmerken is te verklaren. Er lijkt iets buiten deze kenmerken te zijn waardoor zaken in de regio Rotterdam een streepje voor hebben. Het onderzoek laat in het midden wat de oorzaak van deze vertekening is.

Veel lezers van het AD baseren hun oordeel op de test. Ondernemers kunnen er dus veel voordeel of nadeel van ondervinden. Dit maakt een eerlijk testcijfer dat niet is vertekend door zaken die niks met de kwaliteit van de haring te maken hebben belangrijk.