Hogere visbestanden, maar lagere quota-adviezen

schol

De belangrijkste visbestanden voor de Nederlandse visserij in de Noordzee groeien. Maar volgens de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) moeten de vangstquota volgend jaar omlaag. Onderzoekers van Wageningen Marine Research presenteerden deze visserijadviezen op 30 juni aan het ministerie van Economische Zaken, de visserijsector en maatschappelijke organisaties.

ICES maakt elk jaar een schatting van de bestanden en de hoogte van de visserijdruk. Daarna geeft de raad een advies over hoeveel gevangen kan worden om de doelen van het Europese Gemeenschappelijke Visserijbeleid te halen. Het Europese beleid heeft als doel om de visserijdruk zo te reguleren dat de maximaal duurzame oogst (MSY, ‘Maximum Sustainable Yield’) wordt behaald. Dit is de visserijdruk die leidt tot de hoogst mogelijke oogst van een visbestand op de lange termijn.

Haringbestand Noordzee blijft gezond

De Noordzeeharing staat er nog steeds goed voor. ICES schat de omvang op 2.178.180 miljoen ton volwassen haring. De visserijdruk is laag en ligt al sinds 1996 onder het MSY-streefniveau. De Europese Unie en Noorwegen hebben een gezamenlijk beheerplan voor haring. Dit vormt de basis voor het ICES-advies. Voor 2018 geeft ICES een vangstadvies voor haring van 517.891 ton, waarvan 491.355 ton voor menselijke consumptie.

Bestand Noordzeetong groeit

Ook de stand van volwassen Noordzeetong bevindt zich de laatste jaren boven het veilige niveau. Begin 2017 werd de volwassen tongstand geschat op 67.961 ton. De visserijdruk op het tongbestand in de Noordzee is sterk afgenomen, maar ligt nog iets boven het MSY-streefniveau.

Voor Noordzee tong is er een meerjarig beheerplan. Op basis van dit plan adviseert ICES dat vissers in 2017 maximaal 14.017 ton maatse tong mogen opvissen. Dit is een reductie van 7 procent.

Scholbestand onverminderd hoog

Het bestand volwassen schol in de Noordzee en Skagerrak blijft doorgroeien en bevindt zich ruim boven de veilige biologische grenzen. Naar schatting zwemt er dit jaar 936.773 ton volwassen schol in de Noordzee en het Skagerrak. Dit is de grootste hoeveelheid schol die is gemeten sinds de start van de bestandschatting in 1957.

De visserijdruk fors is afgenomen. De schol wordt al vijf jaar op het MSY-streefniveau voor de visserijdruk bevist. ICES adviseert op basis van de MSY-benadering dat vissers in 2017 maximaal 94.866 ton maatse schol mogen vangen. Dit is een flinke verlaging van het visserijadvies ten opzichte van de vangstmogelijkheden voor dit jaar.

De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat voor 2017 het Europese scholquotum hoger is vastgesteld dan werd geadviseerd. Ook is de aanwas van jonge schol de laatste jaren minder, terwijl de visserijdruk de afgelopen jaren iets hoger was. Hoewel ICES adviseert om de vangstmogelijkheden te verlagen, ligt de geadviseerde hoeveelheid wel boven de vangsten van maatse vis die de visserij de laatste drie jaar aan wal heeft gebracht.

Kabeljauwstand bereikt gezond niveau

De Noordzee kabeljauwstand bereikte in 2006 een historisch dieptepunt. Ondanks forse beperkingen aan de visserij verliep het herstel van de kabeljauwstand traag. Het bestand wordt dit jaar voor het eerst als gezond beoordeeld. Begin 2017 werd de stand geschat op 167.711 ton volwassen kabeljauw.

Hoewel de visserijdruk is afgenomen, ligt deze nog steeds hoger dan het MSY-streefniveau. De groei van het bestand wordt bemoeilijkt door de aanhoudende lage aanwas van jonge kabeljauw. Het lijkt er op dat voor het eerst sinds het begin van deze eeuw weer een sterkere jaarklasse aankomt, die het bestand in de toekomst verder zal laten groeien.

Bij een visserijdruk op MSY-niveau luidt het advies van ICES dat de visserijen in de Noordzee, de Westelijke Skagerrak en in het Kanaal samen in 2018 maximaal 41.309 ton maatse kabeljauw mogen vangen.

Vaststellen vangstquota

De Europese Commissie bespreekt de adviezen met de visserijsector en maatschappelijke organisaties. In december maakt de Europese Commissie voor een aantal gezamenlijk beheerde bestanden vangstafspraken met Noorwegen. Aan het eind van het jaar stelt de Raad van Visserijministers de toegestane vangsten voor 2018 vast.

 
Lees ook
Hollandse Nieuwe Stijl, haringseizoen en vis van de maand

Hollandse Nieuwe Stijl, haringseizoen en vis van de maand

Nieuws van het Nederlands Visbureau. Met: Hollandse Nieuwe Stijl met Miljuschka, Voor wie neem jij vandaag een visje mee?, Start haringseizoen en Schol als vis van de maand

Hollandse Nieuwe Stijl met Miljuschka

Hollandse Nieuwe Stijl met Miljuschka

Voor de campagne Hollandse Nieuwe Stijl, haring zoals je ‘m nog nooit geproefd hebt, heeft het Nederlands Visbureau culinair expert, foodie en haringliefhebster Miljuschka gevraagd vier Hollandse Nieuwe Stijl-recepten te bedenken.

Marco Buter drukker ondanks coronacrisis

Marco Buter drukker ondanks coronacrisis

Onze oosterburen hebben er een mooie uitdrukking voor: ‘In der Beschränkung zeigt sich der Meister’. Wat dat betreft, bevindt Marco Buter ‘van’ Urk zich in een mooie traditie. Hij ziet zichzelf als specialist in haring, gebakken en verse vis. Iets anders erbij gaan doen, zou afbreuk doen aan de kwaliteit, dus waarom zou je?