ICES: Veel jonge tong en schol

Schol_pixabay

Vissers mogen in 2020 meer vissen op schol en tong. ICES constateerde deze zomer veel aanwas van jonge schol en tong en stelde daarom het wetenschappelijke vangstadvies voor deze soorten naar boven bij. Ook de vangstadviezen voor kabeljauw, schelvis en een aantal bestanden van Noorse kreeftjes zijn aangepast.

Onderzoek naar de staat van de belangrijke commerciële visbestanden wordt in Europees verband gecoördineerd en uitgevoerd door ICES. Bij deze internationale onderzoeksraad zijn ook Nederlandse wetenschappers betrokken.

Jaarlijks vaart in augustus het onderzoeksschip Tridens uit voor onderzoek naar de staat van de, voor de Nederlandse vissers, belangrijke visbestanden. Als dit onderzoek nieuwe inzichten oplevert in de ontwikkeling van een visbestand, kan ICES besluiten om het vangstadvies aan te passen. Vissers die afgelopen zomer als waarnemer meevoeren met het onderzoeksschip, gaven al aan dat ze veel jonge vis tegenkwamen.

Voor tong betekent de geconstateerde aanwas van jonge vis dat het vangstadvies niet verlaagd wordt met 1,9 procent, zoals eerder dit jaar werd gedacht. In plaats daarvan komt er een stijging van 40 procent. Bij schol wordt de verlaging van 7,6 procent (zoals dit voorjaar ingeschat) omgezet naar een verhoging van het advies met 17 procent.

Directeur Pim Visser van de landelijke visserijorganisatie VisNed reageert verheugd. “Het is een heel goed teken dat er zoveel jonge vis is, dit bevestigt hetgeen wat onze vissers in de praktijk tegenkomen. De meeste soorten op de Noordzee staan er hartstikke goed voor. Deze week nog is het aantal visserijen met het Marine Stewardship Council certificaat enorm uitgebreid”.

 

Dossiers
Lees ook
Politiek debatteert over Noordzeeakkoord

Politiek debatteert over Noordzeeakkoord

Maandag 12 oktober vond het Algemeen Overleg Visserij plaats, waar volksvertegenwoordigers uit de Tweede Kamer met minister Schouten debatteerden over het Noordzeeakkoord. Veel partijen uitten hun zorgen omdat de visserij dit akkoord niet wil ondertekenen. De Nederlandse Vissersbond volgde het debat en doet verslag op de website.

Europese visserijorganisaties maken bezwaar tegen windmolens op zee

Europese visserijorganisaties maken bezwaar tegen windmolens op zee

Op initiatief van EMK maken verschillende Europese visserijorganisaties, waaronder België, Frankrijk en Duitsland, bezwaar tegen de snelle aanleg van windmolenparken op zee. Dat doen ze in de vorm van een brief naar het Europees Parlement.

Gemiste kans

Gemiste kans

Uitstoot van kwalijke stoffen is voor een fors deel afkomstig van de wereldwijde zeevaart. De maritieme sector is zich daarvan bewust en probeert er wat aan te doen. Daarvoor is een ambitieus plan gemaakt onder leiding van het samenwerkingsverband Dutch Ocean Technology Centre (DOTC).