ICES: Veel jonge tong en schol

Schol_pixabay

Vissers mogen in 2020 meer vissen op schol en tong. ICES constateerde deze zomer veel aanwas van jonge schol en tong en stelde daarom het wetenschappelijke vangstadvies voor deze soorten naar boven bij. Ook de vangstadviezen voor kabeljauw, schelvis en een aantal bestanden van Noorse kreeftjes zijn aangepast.

Onderzoek naar de staat van de belangrijke commerciële visbestanden wordt in Europees verband gecoördineerd en uitgevoerd door ICES. Bij deze internationale onderzoeksraad zijn ook Nederlandse wetenschappers betrokken.

Jaarlijks vaart in augustus het onderzoeksschip Tridens uit voor onderzoek naar de staat van de, voor de Nederlandse vissers, belangrijke visbestanden. Als dit onderzoek nieuwe inzichten oplevert in de ontwikkeling van een visbestand, kan ICES besluiten om het vangstadvies aan te passen. Vissers die afgelopen zomer als waarnemer meevoeren met het onderzoeksschip, gaven al aan dat ze veel jonge vis tegenkwamen.

Voor tong betekent de geconstateerde aanwas van jonge vis dat het vangstadvies niet verlaagd wordt met 1,9 procent, zoals eerder dit jaar werd gedacht. In plaats daarvan komt er een stijging van 40 procent. Bij schol wordt de verlaging van 7,6 procent (zoals dit voorjaar ingeschat) omgezet naar een verhoging van het advies met 17 procent.

Directeur Pim Visser van de landelijke visserijorganisatie VisNed reageert verheugd. “Het is een heel goed teken dat er zoveel jonge vis is, dit bevestigt hetgeen wat onze vissers in de praktijk tegenkomen. De meeste soorten op de Noordzee staan er hartstikke goed voor. Deze week nog is het aantal visserijen met het Marine Stewardship Council certificaat enorm uitgebreid”.

 

Dossiers
Lees ook
Machinaal strippen van schol biedt soelaas

Machinaal strippen van schol biedt soelaas

Het handmatig strippen van schol op zee is vaak onderhevig aan kritiek van viskopers. Zij zien soms grote verschillen per partij waarbij zelfs het verlies van visvlees aan de orde is. Het gebruik van een stripmachine voor schol kan in dat geval soelaas bieden.

Plannen voor herstructurering vissersvloot

Plannen voor herstructurering vissersvloot

“De kottervissers op de Noordzee kampen met een aantal grote vraagstukken. Het pulsverbod, het coronavirus, de aanlandplicht, de sluiting van gebieden voor windparken en natuur en ook onzekerheden omtrent de Brexit maken het toekomstperspectief voor de vloot onzeker. Dit alles vraagt om een langetermijnaanpak om ook in de toekomst duurzaam en economisch...

74 miljoen voor uitkoop vissers

74 miljoen voor uitkoop vissers

Het kabinet wil 74 miljoen uittrekken voor het uitkopen van vissers die willen stoppen. Minister Carola Schouten wil zo ruimte creeëren op de Noordzee en de druk op de visgronden verlichten.