Inschrijving voor oesters rapen Waddenzee geopend

Oesters rapen Waddenzee

De inschrijving voor commercieel oesters rapen op de Waddenzee is door de Gedeputeerde Staten van Friesland geopend. Belangstellende ondernemers kunnen tot en met 8 december 2018 een bedrijfsplan bij de provincie indienen. Dat meldt Visserijnieuws.

Oesters rapen Waddenzee

Sinds 2010 zijn er 18 tijdelijke en experimentele vergunningen uitgegeven voor het rapen van Japanse oesters op de Waddenzee. Er is gebleken dat dit voor kleinschalige bedrijven een extra bron van inkomsten kan vormen. Daarnaast neemt de vraag naar deze kwalitatief goede oester toe. Maar het rapen gebeurt op schelpdierbanken die ook belangrijk zijn voor vogels en andere organismen. Daarom willen de Provincie Friesland, NetViswerk (namens de rapers), verenigde milieuorganisaties en het ministerie van LNV nieuwe afspraken. Dit betekent dat de huidige vergunningen straks vervallen.

Maximaal twaalf rapers

De Gedeputeerde Staten van Friesland hebben op 16 oktober de ‘Meerjarenafspraken handmatig oesterrapen in de Waddenzee’ en de openstellingsregeling vastgesteld. Hierin staat dat er beperkt ruimte is voor maximaal twaalf rapers die samen een raapplan moeten indienen. Dit raapplan wordt onderdeel van de vergunningaanvraag voor de Wet Natuurbescherming.

Bedrijfsplan

Belangstellenden kunnen een bedrijfsplan indienen dat wordt beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Hierbij hanteert de commissie verschillende criteria zoals duurzaamheid en de kleinschaligheid van het bedrijf. De commissie geeft de voorkeur aan bedrijven die ervaring hebben met het rapen van oesters en die verbonden zijn met de Waddenzee. Meer informatie over de inschrijving en de vereisten staat op de website van de provincie Friesland.

De provincie wil de selectie van ondernemers voor 1 maart 2019 afronden. De nieuwe groep rapers kan dan na de zomer van 2019 van start gaan.

*Foto: Japanse oesters in de Waddenzee bij Schiermonnikoog, Wikimedia

Lees ook
Mensen besmetten de Bretonse oester via het riool

Mensen besmetten de Bretonse oester via het riool

Bretonse oesterkwekers hebben er de buik van vol. Voor de vijfde keer (!) sinds midden december is de oogst en verkoop van oesters uit de Bretonse wateren verboden. In de schelpdieren is het norovirus aangetroffen. Het hoogstbesmettelijke virus maakt mensen misselijk en veroorzaakt diarree.

Goed nieuws: baby-oesters gevonden

Goed nieuws: baby-oesters gevonden

Vondst van baby-oesters op zeebodem goed nieuws voor Zeeuwse oesterbanken zo schreef Omroep Zeeland afgelopen weekend. De jonge platte oesters werden aangetroffen tijdens een expeditie van Stichting Duik de Noordzee Schoon in de Borkumse Stenen, een natuurgebied zo'n twintig kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Daar zijn onderzoekskooien van de...

Problemen rondom de aanvoer van mosselen

Problemen rondom de aanvoer van mosselen

De mosselsector ervaart problemen met de aanvoer van mosselen. De mosselen in Oosterschelde worden verstikt door schuimalg, terwijl de mosselen in de Waddenzee nog niet consumptierijp zijn. Mosselkwekers en -handelaren verwachten dat er veel minder mosselen aan wal gaan komen dan in 2018.