Inschrijving voor oesters rapen Waddenzee geopend

Oesters rapen Waddenzee

De inschrijving voor commercieel oesters rapen op de Waddenzee is door de Gedeputeerde Staten van Friesland geopend. Belangstellende ondernemers kunnen tot en met 8 december 2018 een bedrijfsplan bij de provincie indienen. Dat meldt Visserijnieuws.

Oesters rapen Waddenzee

Sinds 2010 zijn er 18 tijdelijke en experimentele vergunningen uitgegeven voor het rapen van Japanse oesters op de Waddenzee. Er is gebleken dat dit voor kleinschalige bedrijven een extra bron van inkomsten kan vormen. Daarnaast neemt de vraag naar deze kwalitatief goede oester toe. Maar het rapen gebeurt op schelpdierbanken die ook belangrijk zijn voor vogels en andere organismen. Daarom willen de Provincie Friesland, NetViswerk (namens de rapers), verenigde milieuorganisaties en het ministerie van LNV nieuwe afspraken. Dit betekent dat de huidige vergunningen straks vervallen.

Maximaal twaalf rapers

De Gedeputeerde Staten van Friesland hebben op 16 oktober de ‘Meerjarenafspraken handmatig oesterrapen in de Waddenzee’ en de openstellingsregeling vastgesteld. Hierin staat dat er beperkt ruimte is voor maximaal twaalf rapers die samen een raapplan moeten indienen. Dit raapplan wordt onderdeel van de vergunningaanvraag voor de Wet Natuurbescherming.

Bedrijfsplan

Belangstellenden kunnen een bedrijfsplan indienen dat wordt beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Hierbij hanteert de commissie verschillende criteria zoals duurzaamheid en de kleinschaligheid van het bedrijf. De commissie geeft de voorkeur aan bedrijven die ervaring hebben met het rapen van oesters en die verbonden zijn met de Waddenzee. Meer informatie over de inschrijving en de vereisten staat op de website van de provincie Friesland.

De provincie wil de selectie van ondernemers voor 1 maart 2019 afronden. De nieuwe groep rapers kan dan na de zomer van 2019 van start gaan.

*Foto: Japanse oesters in de Waddenzee bij Schiermonnikoog, Wikimedia

Lees ook
Vissers Waddenzee verenigen zich in Waddenzeevisserij Platform

Vissers Waddenzee verenigen zich in Waddenzeevisserij Platform

Verschillende visserijorganisaties die actief zijn in de Waddenzee hebben zich verenigd in het Waddenzeevisserij Platform. Dit nieuwe platform overlegt namens alle organisaties met de overheid en natuurorganisaties. Addy Risseeuw van PO Mosselcultuur is de voorzitter.

Nieuwe exotische worm aangetroffen in Waddenzee

Nieuwe exotische worm aangetroffen in Waddenzee

Duitse en Nederlandse biologen hebben geconstateerd dat een nieuwe exotische worm zich heeft gevestigd in de Waddenzee. Deze parasitaire worm doorboort de schelpen van de Japanse oester en kan voor problemen zorgen bij oesterkwekers. Dat schijven de wetenschappers in Marine Biodiversity.

Vissen garnalenvissers te veel op de Waddenzee?

Vissen garnalenvissers te veel op de Waddenzee?

Garnalenvissers hebben de afgelopen jaren veel meer gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning mocht. In de Waddenzee en de Noordzeekustzone mochten ze maximaal 130.000 uur vissen, het werd zowel in 2017 als 2018 meer dan 200.000 uur. Dat blijkt uit documenten die in handen zijn van de NOS.