Kokkels sterven massaal op droogvallende platen

Vismagazine_kokkelsterfte

Op de droogvallende platen van de Waddenzee, Oosterschelde en Westerschelde zijn de afgelopen zomer extreem veel kokkels gestorven. Dit is vastgesteld door onderzoekers van Wageningen Marine Research (WMR) en visserijkundige ambtenaren in de periode van 25 juli tot 15 augustus. De lange hittegolf is waarschijnlijk de oorzaak.

Kokkelsterfte

Onderzoekers constateerden dat de droogliggende delen in de Nederlandse kustwateren waren "bezaaid met stervende en pas gestorven kokkels, al dan niet met het vlees nog in de schelpen". Volgens WMR is dit de ergste kokkelsterfte sinds 1990, toen werd gestart met het in kaart brengen van de kokkelstand. Het zal jaren duren voordat de kokkelstand weer is hersteld.

Dit is slecht nieuws voor vogels en vissers. Voor de scholekster zijn kokkels een belangrijk onderdeel van het dieet. Voor de handkokkelvissers in de Waddenzee betekent dit dat er nog minder kokkels zijn om op te vissen.

Extreme warmte

De meest voor de hand liggende oorzaak voor de massale kokkelsterfte is de warme zomer.  “Als een ziekte of milieuvervuiling de boosdoener was geweest, dan zou de sterfte waarschijnlijk meer plaatselijk zijn”, zegt WMR-onderzoeker Karin Troost. “Daarnaast heeft de sterfte zich voorgedaan aan het eind van de buitengewoon lange hittegolf. Op 27 juli werd in Vlissingen een maximum temperatuur van 36,8°C gemeten.”

Een Portugese studie stelde in 2015 vast dat 100 procent van de kokkels stierf als ze zes uur lang werden blootgesteld aan een temperatuur van 35°C. Visserijkundige ambtenaar Harry Heidekamp mat op 2 augustus een maximale temperatuur van 30,9°C in het laagje zeewater dat bij laagwater nog op een plaat in de Oosterschelde stond, terwijl die dag in Vlissingen een maximale luchttemperatuur van 25,6°C werd gemeten.

Nader onderzoek

Om een ziekte of infectie uit te sluiten zijn er in samenspraak met de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit in de Oosterschelde monsters genomen. Deze worden onderzocht bij het Laboratorium voor vis-, schaal- en schelpdierziekten van Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad. De uitkomsten worden begin september verwacht.

Bron: Wageningen Marine Research

Foto: Kokkels uit de Noordzee, Wikimedia

Lees ook
Evenwicht tussen aanwas van micro-algen en schelpdieren Oosterschelde

Evenwicht tussen aanwas van micro-algen en schelpdieren Oosterschelde

Uit onderzoek van Wageningen Marine Research blijkt dat er in de Oosterschelde een evenwicht is tussen de aanwas van micro-algen en begrazing door schelpdieren, inclusief kweekmosselen. Eerdere studies concludeerden dat er mogelijk sprake was van overbegrazing.

Problemen rondom de aanvoer van mosselen

Problemen rondom de aanvoer van mosselen

De mosselsector ervaart problemen met de aanvoer van mosselen. De mosselen in Oosterschelde worden verstikt door schuimalg, terwijl de mosselen in de Waddenzee nog niet consumptierijp zijn. Mosselkwekers en -handelaren verwachten dat er veel minder mosselen aan wal gaan komen dan in 2018.

Kokkels sterven door warmte

Kokkels sterven door warmte

De warmte van de afgelopen weken is slecht geweest voor de kokkels in de Waddenzee. Op het wad is er, evenals vorig jaar, sprake van massale kokkelsterfte. Dat meldt Omrop Fryslân.