Kunnen visserij en windmolenparken naast elkaar bestaan?

windpark op zee_pixabay

Foto: Pixabay

Kunnen visserij en offshore windmolenparken naast elkaar bestaan? Dat was het thema van een bijeenkomst, georganiseerd door Europarlementariër Peter van Dalen, vice-voorzitter van de visserij commissie, op 22 januari. 

Op uitnodiging van Van Dalen kwamen stakeholders uit verschillende landen bij elkaar om naar elkaar te luisteren en om met elkaar in discussie te gaan. De Nederlandse visserijsector werd vertegenwoordigd door onder ander Europêche, VisNed en stichting Eendracht Maakt Kracht (EMK). Daarnaast waren er vissers afkomstig uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Portugal. De vissers onder leiding van Job Schot en Olivier Becquet uitten hun zorgen over de impact van offshore windmolenparken op de visstand en over het verdwijnen van de meest vruchtbare visgronden.

Verstoring ecosysteem

De windmolenparken zijn gepland op visgronden, waar vissers al eeuwenlang vissen. Daarnaast maken de vissers zich zorgen over de impact die offshore windmolens hebben op de biodiversiteit. NGO’s denken dat de biodiversiteit tussen de offshore windmolenparken groter wordt. De vissers denken van niet. Zij verwijzen naar de uitkomsten van een tienjarig onderzoek van Museum (Royal Belgian Institute of Natural Sciences) naar de gevolgen van offshore windmolenparken. De onderzoekers laten zien dat de biodiversiteit in eerste instantie toeneemt, maar dit verandert na zes jaar. Dan neemt de biodiversiteit af en na negen á tien jaar is de biodiversiteit minder dan voor de plaatsing van de offshore windmolens.

Op de bijeenkomst op 22 januari waren ook wetenschappers aanwezig. Zij gaven aan dat offshore windmolenparken het ecosysteem verstoren, onder andere door de verandering die windmolens veroorzaken in de zeestroming en de omgeving waar vissen en zoogdieren hun habitats hebben. Over de mate van impact is nog veel onduidelijk.

Initiatiefrapport impact op visserij

Europarlementariër Peter van Dalen is aangesteld als rapporteur van het initiatiefrapport over de impact op de visserij door offshore windmolenparken (2019/2158 (INI)) dat in 2020 wordt opgesteld. De Europese visserijsector staat positief tegenover het verzamelen van gegevens over de impact op de visserij door offshore windmolens, maar zij willen nog een stap verder gaan. Gezamenlijk deden de vissers een oproep om de bouw van de geplande offshore windmolenparken te stoppen en te wachten totdat de impact duidelijk is.

Dossiers
Lees ook
Vissers sluiten zich aan bij boerenprotest

Vissers sluiten zich aan bij boerenprotest

Niet alleen de boeren gaan woensdag 19 februari naar Den Haag. Ook de vissers komen, laat EMK weten. "Vissers komen ernstig in de knel door de industrialisatie op zee met 22.500 windmolens en natuurorganisaties die daarbovenop met zeereservaten natuurcompensatie afdwingen", staat te lezen in het persbericht van EMK.

Vissen garnalenvissers te veel op de Waddenzee?

Vissen garnalenvissers te veel op de Waddenzee?

Garnalenvissers hebben de afgelopen jaren veel meer gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning mocht. In de Waddenzee en de Noordzeekustzone mochten ze maximaal 130.000 uur vissen, het werd zowel in 2017 als 2018 meer dan 200.000 uur. Dat blijkt uit documenten die in handen zijn van de NOS.

Visserij uit bezorgdheid over containerramp OOCL Rauma

Visserij uit bezorgdheid over containerramp OOCL Rauma

De kottervissers verenigd in de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO), het Nationaal Overleg Visafslagen (NOVA) en de Visfederatie reageren bezorgd op het incident waarbij het containerschip OOCL Rauma op 11 en 12 februari 2020 zeven containers verloor boven de Waddeneilanden. “Ronddobberende containers hebben een enorme impact op de veiligheid van...