Kunnen visserij en windmolenparken naast elkaar bestaan?

windpark op zee_pixabay

Foto: Pixabay

Kunnen visserij en offshore windmolenparken naast elkaar bestaan? Dat was het thema van een bijeenkomst, georganiseerd door Europarlementariër Peter van Dalen, vice-voorzitter van de visserij commissie, op 22 januari. 

Op uitnodiging van Van Dalen kwamen stakeholders uit verschillende landen bij elkaar om naar elkaar te luisteren en om met elkaar in discussie te gaan. De Nederlandse visserijsector werd vertegenwoordigd door onder ander Europêche, VisNed en stichting Eendracht Maakt Kracht (EMK). Daarnaast waren er vissers afkomstig uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Portugal. De vissers onder leiding van Job Schot en Olivier Becquet uitten hun zorgen over de impact van offshore windmolenparken op de visstand en over het verdwijnen van de meest vruchtbare visgronden.

Verstoring ecosysteem

De windmolenparken zijn gepland op visgronden, waar vissers al eeuwenlang vissen. Daarnaast maken de vissers zich zorgen over de impact die offshore windmolens hebben op de biodiversiteit. NGO’s denken dat de biodiversiteit tussen de offshore windmolenparken groter wordt. De vissers denken van niet. Zij verwijzen naar de uitkomsten van een tienjarig onderzoek van Museum (Royal Belgian Institute of Natural Sciences) naar de gevolgen van offshore windmolenparken. De onderzoekers laten zien dat de biodiversiteit in eerste instantie toeneemt, maar dit verandert na zes jaar. Dan neemt de biodiversiteit af en na negen á tien jaar is de biodiversiteit minder dan voor de plaatsing van de offshore windmolens.

Op de bijeenkomst op 22 januari waren ook wetenschappers aanwezig. Zij gaven aan dat offshore windmolenparken het ecosysteem verstoren, onder andere door de verandering die windmolens veroorzaken in de zeestroming en de omgeving waar vissen en zoogdieren hun habitats hebben. Over de mate van impact is nog veel onduidelijk.

Initiatiefrapport impact op visserij

Europarlementariër Peter van Dalen is aangesteld als rapporteur van het initiatiefrapport over de impact op de visserij door offshore windmolenparken (2019/2158 (INI)) dat in 2020 wordt opgesteld. De Europese visserijsector staat positief tegenover het verzamelen van gegevens over de impact op de visserij door offshore windmolens, maar zij willen nog een stap verder gaan. Gezamenlijk deden de vissers een oproep om de bouw van de geplande offshore windmolenparken te stoppen en te wachten totdat de impact duidelijk is.

Dossiers
Lees ook
Holland Fisheries Event komt met online beursjournaal

Holland Fisheries Event komt met online beursjournaal

Vanwege het coronavirus gaat het Holland Fisheries Event dit jaar niet door. In plaats daarvan is er op 2 oktober een online beursjournaal. De datum voor de volgende editie is ook al bekend. Op 7 en 8 oktober 2022 komt de visserijsector weer samen op Urk.

Voor en tegens van schol invriezen aan boord

Voor en tegens van schol invriezen aan boord

Dankzij het invriezen en opslaan van de vangst op zee is de pelagische vloot al decennialang succesvol. De kottersector, gericht op demersale vis, laat zich vooralsnog niet verleiden tot eenzelfde aanpak. Desalniettemin vinden er wel gesprekken plaats over de opties en de gevolgen van het wel of niet invriezen van schol aan boord.

Wageningen Economic Research: 2020 wordt een zwaar jaar voor de visserij

Wageningen Economic Research: 2020 wordt een zwaar jaar voor de visserij

Wageningen Economic Research presenteerde 11 september in een webinar de resultaten van de Nederlandse Visserijsector over 2019. De kottersector boekte dat jaar fors minder resultaat. Wageningen Economic Research verwacht dat 2020 een zwaar jaar wordt voor de visserij.