Machinaal strippen van schol biedt soelaas

PD-105 ‘Turma Nova’_foto WIllem den Heijer

Foto's: Willem M. den Heijer

Het handmatig strippen van schol op zee is vaak onderhevig aan kritiek van viskopers. Zij zien soms grote verschillen per partij waarbij zelfs het verlies van visvlees aan de orde is. Het gebruik van een stripmachine voor schol kan in dat geval soelaas bieden.

De nieuwe twinrigger PD-105 ‘Turma Nova’ van de Ekofish Group uit Urk heeft evenals het eerder in de vaart gebrachte zusterschip UK-205 een scholstripmachine aan boord. De rederij besloot deze machines te installeren nadat er goede ervaringen waren opgedaan met het machinaal strippen van schol.

Schol is de hoofddoelsoort van de PD-105. De stripmachine maakt deel uit van een vrij geavanceerd vangstverwerkingssysteem aan boord dat moet leiden tot kwaliteitsbehoud van de vis. Vrijwel alle schol die op de schepen van Ekofish Group wordt gevangen, gaat naar Korf Vis op Urk, een belangrijke speler op het gebied van scholfilets.

Snijkwaliteit

Stripmachine schol_foto: Willem Den Heijer

Fabrikant Jansen Techniek bv uit Putten leverde al eerder stripmachines aan de Urker rederij en de afnemers van de machinaal gestripte schol waren dik tevreden over de snijkwaliteit. Directeur Jannes Jansen: "De machine kan 45 tot 120 schollen per minuut strippen. Wij adviseren 80 tot maximaal 100 per minuut hetgeen voldoende is. Nog belangrijker is de stripwijze. Onze machine levert een snee en geen ronde hap. Een ronde hap beïnvloedt het fileerrendement."

Het principe van de stripmachine is eenvoudig; de schollen liggen met de witte kant boven en de kop naar voren. Dat zorgt voor een optimale en snelle behandeling. "In het kader van kwaliteitsbehoud niet onbelangrijk", aldus Jansen.

Lees ook
Rode poon en mul vaker en langer in zuidelijke Noordzee

Rode poon en mul vaker en langer in zuidelijke Noordzee

Pakweg twintig jaar geleden verschenen rode poon en mul alleen in de zomermaanden op de Nederlandse visafslagen. Als bijvangst van boomkorkotters. Beide soorten vertoeven inmiddels steeds vaker en langer in het zuidelijke deel van de Noordzee en zijn niet meer weg te slaan in de afslagen van Urk, IJmuiden en Scheveningen.

Tongvloot snakt naar alternatief - Vangstconcept met waterstralen in de maak

Tongvloot snakt naar alternatief - Vangstconcept met waterstralen in de maak

Sinds het voorjaar wordt op de SCH-63 van rederij Jaczon uit Scheveningen een vangstconcept toegepast dat gebaseerd is op waterstralen. De rederij wil hiermee tong vangen zodat de methoden met wekkerkettingen en pulsmodules niet meer nodig zijn. Deze vangstconcepten staan onder zware druk van ngo’s.

Plannen voor herstructurering vissersvloot

Plannen voor herstructurering vissersvloot

“De kottervissers op de Noordzee kampen met een aantal grote vraagstukken. Het pulsverbod, het coronavirus, de aanlandplicht, de sluiting van gebieden voor windparken en natuur en ook onzekerheden omtrent de Brexit maken het toekomstperspectief voor de vloot onzeker. Dit alles vraagt om een langetermijnaanpak om ook in de toekomst duurzaam en economisch...