Marketingrapport Viswinkels 2019

cover marketingrapport viswinkels 2019

Marktdata.nl heeft een uitvoerig onderzoek uitgevoerd onder visspeciaalzaken in Nederland. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het Marketingrapport Viswinkels 2019. Dit marketingrapport geeft een actueel en compleet overzicht van de branchestructuur, het inkoopgedrag, de leveranciers en hun marktpositie, het mediagebruik en de ontwikkelingen in de branche van visspeciaalzaken in Nederland.

De branchestructuur en het oriëntatie- en inkoopgedrag van visspeciaalzaken wordt helder in beeld gebracht. Voor producent, groothandel en branche-gerelateerde organisaties is het belangrijk om de doelgroep succesvol te kunnen benaderen. In het onderzoeksrapport zijn de branchestructuur en financiële kengetallen zijn in beeld gebracht. Het onderzoek en de data-analyse omvat bedrijven die in het Handelsregister staan ingeschreven onder de SBIcode 4723 (winkels in vis). Daarnaast zijn cijfers van onder meer het CBS verwerkt in de rapportage.

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat het aantal visspeciaalzaken tot 2017 jaarlijks groeide tussen de 1 en 6 procent. Sinds het jaar 2017 neemt het aantal viswinkels echter licht af. In april 2019 stonden er 845 economisch actieve visspeciaalzaken geregistreerd in het Handelsregister. De meest voorkomende nevenactiviteit is in de categorie cafetaria’s, lunchrooms, snackbars, eetkramen e.d. Om precies te zijn, 6,8 procent heeft dit als nevenactiviteit. 5,9 Procent van de viswinkels heeft als nevenactiviteit een groothandel in vis, schaal- en weekdieren. Andere nevenactiviteiten zijn markthandel, visverwerking en eventcatering.

Daarnaast zijn er ook ondernemingen die een visspeciaalzaak als nevenactiviteit hebben. In totaal zijn dit 137 ondernemingen. Hiervan gaat het om 36,5 procent van de gevallen om bedrijven in de categorie groothandel in vis, schaal- en weekdieren. Daarnaast komen viswinkels als nevenactiviteit veel voor bij visverwerkingsbedrijven en restaurants.

Met 208 viswinkels heeft de provincie Noord-Holland de meeste visspeciaalzaken. Dit is 23,9 procent van alle viswinkels. Flevoland heeft met 20 viswinkels het kleinste aantal. Van alle viswinkels is 24 procent voor het jaar 1990 opgericht. Bijna de helft van de ondernemingen is in het jaar 2010 of recenter opgericht.

Het Marketingrapport Viswinkels 2019 is op te vragen bij Marktdata.nl.

Lees ook
Marketingrapport Viswinkels 2019

Marketingrapport Viswinkels 2019

Het Marketingrapport Viswinkels 2019 biedt een actueel en compleet overzicht van de branchestructuur, het inkoopgedrag, de leveranciers en hun marktpositie, het mediagebruik en de ontwikkelingen in de branche van visspeciaalzaken in Nederland. De branchestructuur en het oriëntatie- en inkoopgedrag van visspeciaalzaken is helder in beeld gebracht....

Aantal viswinkels stabiel sinds 2016

Aantal viswinkels stabiel sinds 2016

In tien jaar tijd is het aantal viswinkels volgens cijfers van het CBS met 27 procent toegenomen. Sinds het jaar 2016 is het aantal visspeciaalzaken echter gestabiliseerd. De groei van het aantal viswinkels was het sterkst in Zuid-Holland. Procentueel gezien was de toename het sterkst in de provincie Utrecht. Het landelijk gemiddeld aantal inwoners...

Vijf redenen om voor MSC-certificering te kiezen

Vijf redenen om voor MSC-certificering te kiezen

Sinds de zomer 2019 werkt Jan van Keulen voor MSC. Zijn missie is om visspecialisten die kiezen voor duurzaamheid te ondersteunen en zorgen dat MSC een positief onderdeel wordt van de bedrijfsvoering. Hij geeft vijf redenen om voor MSC-certificering te kiezen.