Meer intrek glasaal aan Europese kusten

Voor het derde jaar op rij is er sprake van een verhoogde intrek van glasaal aan de Europese kusten. Het seizoen 2013-2014 liet zelfs een niveau zien dat vergelijkbaar is met de intrekcijfers van 30 jaar geleden. Dat zegt het internationale adviesorgaan ICES in een rapport. De huidige visserijdruk op paling heeft waarschijnlijk nog maar weinig invloed heeft op het ecosysteem. Voor de vermindering van palingsterfte wijst ICES nadrukkelijk naar alle menselijk factoren die sterfte veroorzaken, zoals (sport)visserij, waterkrachtcentrales, gemalen en verontreiniging.

Sustainable Eel Group (SEG)

Andrew Kerr, voorzitter van de Sustainable Eel Group (SEG) is optimistisch over de uitkomsten van het ICES-rapport: “Het is een volstrekt juiste conclusie van de wetenschappers, dat vanaf nu de aandacht, investeringen en inspanningen gericht moeten zijn op het oplossen van andere factoren dan visserij. De focus moet nu  komen te liggen op het oplossen van de knelpunten bij waterkrachtcentrales en gemalen.”

Dupan

Alex Koelewijn, voorzitter Stichting Dupan zegt daarover: “In Engeland hebben waterschappen zo’n 100 miljoen euro vrijgemaakt voor migratieoplossingen, met name voor paling. SEG en Dupan roepen daarom andere landen in Europa, ook Nederland, op om ook de nodige maatregelen te treffen en de migratieroutes voor paling te verbeteren.”

Het ICES-rapport erkent dat het uitzetten van glas- en pootaal bijdraagt aan de productie van rode- en schieraal. Echter, de hoeveelheid schieraal die uiteindelijk ontsnapt naar zee én daadwerkelijk voortplant in de Sargassozee, kan nog steeds niet worden vastgesteld.

 

Altijd op de hoogte blijven? 

Neem een abonnement