Mogelijke comeback voor platte oester in Noordzee

Platte Oester

Er bestaan verschillende zones in de Noordzee waar de inheemse platte oester zich zou kunnen herstellen, meldt de Standaard. Wetenschappers van het Koninklijk Belgisch Instituut ontdekten voldoende oesterlarven en gesteenten op de bodem die bescherming bieden voor het herstel van de oestergroei.

De platte oester is rond de tweede helft van de 20e eeuw verdwenen, mede door bodemverstoring als gevolg van visserij en zandwinning. Voor het potentiële herstel mogen deze bodemzones niet verstoord worden.

Uit eerder onderzoek van de Wageningen Universiteit bleek dat de exotische Japanse oester (de zogeheten 'creuse' - Frans voor 'holle' - oester), vaak als invasieve soort geclassificeerd, de platte oester juist bescherming biedt. De duurdere en lekker zoetig smakende inheemse oester bindt zich, onder andere, aan de schelpfragmenten van de Japanse.

De Nederlandse oestervisserij is al op de duurzame weg. Deze week werd het MSC-certificaat voor zowel de Zeeuwse platte als de Japanse holle oester met 5 jaar verlengd.

Bron: Foodlog

Lees ook
Zeebodem

Zeebodem

Het lijkt er op dat de Rijksoverheid geld gaat verdienen aan de zeebodem. Niet voor wat er in zit, maar voor wat er op staat. Denk daarbij aan het verhuren van de zeebodem zoals dat feitelijk ook met de mosselpercelen op de Waddenzee het geval is. De waarde van de zeebodem is duidelijk in kaart gekomen nu de windmolens er in steeds groteren getale komen....

Een Noordzee vol drijvende zonnepanelen?

Een Noordzee vol drijvende zonnepanelen?

Zonnepanelen gooien hoge ogen als bron van duurzame energie. Maar in ons zowel kleine als dichtbevolkte landje kleeft er, net als in België, een behoorlijk nadeel aan. Er is niet genoeg land beschikbaar. Een nieuw Belgisch consortium heeft een oplossing: bouw een drijvend zonne-energiepark op de Noordzee.

EMK start petitie tegen windmolens op Noordzee

EMK start petitie tegen windmolens op Noordzee

De actiegroep 'Eendracht Maakt Kracht' EMK maakt zich grote zorgen over de gevolgen van windmolenparken op de Noordzee. De windmolenparken vormen niet alleen een bedreiging voor de vissers, maar ook voor de visstand. Daarom brengt EMK met een animatiefilm de bedreigingen in beeld en start een petitie. De windmolenparken trekken volgens EMK een...