Mogelijke stijging scholaanvoer door verbod op puls

Scholbestand_foto willem den Heijer

Aanvoer van grove schol uit noordelijke Noordzee is gewenst (foto W.M. den Heijer).

Meer dan 1 miljoen ton volwassen schol in de Noordzee, maar de kottervloot ziet al jaren geen kans om het quotum optimaal te benutten. Volgens biologen bevindt de volwassen schol zich in het noordwestelijke deel van de Noordzee en daar vist de vloot niet. Het gevolg is onderbevissing van grote schol.

Vorig jaar schatten de onderzoekers het scholbestand aan paairijpe dieren op 1.052.000 ton. In 2018 was dat 913.000 ton. Schol wordt al tien jaar lang onder het streefniveau voor de visserijdruk bevist. Dat klinkt bemoedigend, maar wanneer de visserij in de zuidelijke Noordzee op veel jongere schol zich voort blijft zetten, ontstaat er een soort scheefgroei. De vangbaarheid van die jonge schol in de zuidelijke Noordzee neemt overigens al jarenlang af. Voor de Nederlandse kottervloot rijst de vraag of het zakelijk nog wel de moeite waard is om te blijven vissen in de zuidelijke Noordzee.

Puls

De pulstechniek heeft geleid tot een visserijconcentratie op tong in de zuidelijke Noordzee. Nu driekwart van de kotters niet meer pulst, is de verwachting dat de scholaanvoer als gevolg van de boomkorvisserij geleidelijk aan weer zal toenemen. Mogelijk neemt de boomkorvisserij in de noordelijke Noordzee eveneens toe, want daar is volgens de biologen grote schol te vangen. Bij ICES (International Council for the Expoloration of the Sea) dubben deskundigen over een verhoging of een verlaging van de schol-TAC (toegestane vangsthoeveelheid). Een verhoging kan leiden tot overbevissing van de jongere schol terwijl het gewenst is om juist die grotere schol te vangen.

Dossiers
Lees ook
Politiek debatteert over Noordzeeakkoord

Politiek debatteert over Noordzeeakkoord

Maandag 12 oktober vond het Algemeen Overleg Visserij plaats, waar volksvertegenwoordigers uit de Tweede Kamer met minister Schouten debatteerden over het Noordzeeakkoord. Veel partijen uitten hun zorgen omdat de visserij dit akkoord niet wil ondertekenen. De Nederlandse Vissersbond volgde het debat en doet verslag op de website.

Europese visserijorganisaties maken bezwaar tegen windmolens op zee

Europese visserijorganisaties maken bezwaar tegen windmolens op zee

Op initiatief van EMK maken verschillende Europese visserijorganisaties, waaronder België, Frankrijk en Duitsland, bezwaar tegen de snelle aanleg van windmolenparken op zee. Dat doen ze in de vorm van een brief naar het Europees Parlement.

Gemiste kans

Gemiste kans

Uitstoot van kwalijke stoffen is voor een fors deel afkomstig van de wereldwijde zeevaart. De maritieme sector is zich daarvan bewust en probeert er wat aan te doen. Daarvoor is een ambitieus plan gemaakt onder leiding van het samenwerkingsverband Dutch Ocean Technology Centre (DOTC).