Mosselbanken in Nederlandse Waddenzee nemen toe

Mosselen

Uit onderzoek van Wageningen Marine Research blijkt dat de mosselbanken op droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2017 zijn verdubbeld ten opzichte van 2016. De oorzaak ligt in de omvangrijke broedval in de zomer van 2016 en doordat de nieuw gevormde banken hun eerste winter goed hebben doorstaan. Wageningen Marine Research brengt jaarlijks de mossel- en de oesterbestanden in de Nederlandse kustwateren in kaart. Het onderzoek wordt uitgevoerd voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Sinds begin jaren ’90 monitort Wageningen Marine Research jaarlijks de mosselbanken. Door een combinatie van mosselvisserij en het uitblijven van nieuwe broedval bereikte het aantal mosselbanken een dieptepunt. In 2002 begon het herstel met een ingemeten oppervlak van 3.003 hectare op de droogvallende platen. In de daaropvolgende periode bleef het totale oppervlak, na enkele jaren met oppervlakken tussen de 2.000 en 3.000 ha, schommelen tussen de 1.500 en 2.000 hectare. Deze oppervlakten concentreerden zich met name in het oostelijke deel. In 2017 werd maar liefst 3.993 hectares aan mosselbanken ingemeten. Hiervan bevond zich 43% in de westelijke Waddenzee.

In de delen van de Waddenzee die permanent onder water staan worden mosselbanken vooral in de westelijke Waddenzee aangetroffen en zelden in het oostelijke deel. Ook hier ontstonden in de zomer van 2016 veel nieuwe mosselbanken. Alleen doorstonden deze de winterstormen minder goed en hadden te lijden onder de vraat door zeesterren. Hierdoor verdween een groot deel van deze mosselbanken.

De onderzoekers weten niet waarom 2016 zo’n succesvol jaar was voor schelpdieren zoals de mossel. Onderzoeker Karin Troost van Wageningen Marine Research: “Oorzaken voor populatieschommelingen onder schelpdieren zijn moeilijk te duiden doordat het vaak om een combinatie van factoren gaat."

Lees ook
Problemen rondom de aanvoer van mosselen

Problemen rondom de aanvoer van mosselen

De mosselsector ervaart problemen met de aanvoer van mosselen. De mosselen in Oosterschelde worden verstikt door schuimalg, terwijl de mosselen in de Waddenzee nog niet consumptierijp zijn. Mosselkwekers en -handelaren verwachten dat er veel minder mosselen aan wal gaan komen dan in 2018.

Kokkels sterven door warmte

Kokkels sterven door warmte

De warmte van de afgelopen weken is slecht geweest voor de kokkels in de Waddenzee. Op het wad is er, evenals vorig jaar, sprake van massale kokkelsterfte. Dat meldt Omrop Fryslân.

Project Waddentools - Swimway Waddenzee

Project Waddentools - Swimway Waddenzee

Er bestaan al langere tijd zorgen over de verarmde visstand in de Waddenzee. Het project Waddentools - Swimway Waddenzee moet hier meer inzicht in geven. Het doel is om beheermaatregelen te vinden waarmee de visstand kan worden hersteld. Door een bijdrage vanuit het Waddenfonds kan dit project nu van start gaan.   "We meten al bijna 50 jaar...