Mosselbanken temperen zandhonger

Onderzoek mosselbanken 1_foto: Edwin Paree en Jildou Schotanus

Foto: Edwin Paree en Jildou Schotanus

De mosselkweek op zandbanken in de Oosterschelde heeft veel positieve effecten. Mosselkwekers kunnen hiermee aan de toegenomen vraag voldoen. Daarnaast kunnen de mosselbanken zandhonger tegengaan, als voedselvoorziening voor vogels en als schuil-en paaigebied voor Noordzeevis dienen. Dat blijkt uit onderzoek van Hogeschool Zeeland (HZ), University of Applied Sciences. Onderzoekster Jildou Schotanus vertelt.

Waaruit bestond de proef?
“Met collega’s van diverse partnerorganisaties is onderzocht of er methoden zijn om mosselbanken aan te leggen die zanderosie helpen tegengaan. Uit eerdere tests was gebleken dat mosselen snel wegspoelen door invloeden als sterke getijdenstromen en golfslag tijdens storm. Het verlies aan mosselzaad bleek te hoog om de banken robuuster te maken en ook voor de mosselkweek interessant te maken. Het was onze opdracht te onderzoeken of er innovatieve methoden zijn om mosselbanken aan te leggen die wel bestand zijn tegen natuurlijke invloeden.”

Wat was de aanleiding voor het onderzoek?
“De huidige kusterosie heeft grote gevolgen voor de veiligheid van Nederland en verarmt de ecologie in onze getijdengebieden, zoals in de Oosterschelde. Methodes die golfenergie en zandhonger dempen en zand en hard substraat zoals mosselen en oesters vasthouden, kunnen ervoor zorgen dat de Nederlandse kust de verwachte zeespiegelstijging beter kan handelen. Sinds de aanleg van de Deltawerken is het evenwicht tussen aangroei en afkalving van de intergetijdengebieden van de Oosterschelde uit balans. De stroming in de grote geulen heeft sindsdien minder kracht om sediment de platen en slikken op te transporteren terwijl de afbraak door golven tijdens storm niet is veranderd. Een doorlopende erosie is het resultaat. Zonder ingrijpen verdwijnt op de lange termijn het gehele overgangsgebied met zandbanken in de monding van de Oosterschelde onder de golven. De zeespiegelstijging versnelt de verdrinking. Dit proces staat bekend als zandhonger.”

Meer weten over het onderzoek van Jildou Schotanus? Lees dan het complete artikel online of in Vismagazine 6-2020. Nog geen abonnee? Sluit dan nu een abonnement af en betaal het eerste jaar maar €75,- ex btw.

Lees ook
Kunstmatige riffen geplaatst in Waddenzee

Kunstmatige riffen geplaatst in Waddenzee

In de Waddenzee bij de Lauwersmeerdijk zijn kunstmatige riffen en getijdenpoelen geplaatst. De komende drie jaar wordt onderzocht of deze speciaal ontworpen elementen de biodiversiteit vergroten.

Verstegen aangesloten bij Circulaire Bio-economy Alliance

Verstegen aangesloten bij Circulaire Bio-economy Alliance

Verstegen Spices & Sauces B.V. is aangesloten bij de Circulaire Bio-economy Alliance (CBA). Deze alliantie van investeerders, bedrijven, lokale gemeenschappen, gouvernementele en niet- gouvernementele organisaties wil de circulaire bio-economie bevorderen en wereldwijd herstellen.

Craft Capital investeert in mossel- en oesterbedrijf Vette & Verhaart

Craft Capital investeert in mossel- en oesterbedrijf Vette & Verhaart

Craft Capital gaat investeren in Vette & Verhaart uit het Zeeuwse Yerseke. Naast de kweek en verkoop van mosselen en oesters is Vette & Verhaart actief in de handel in kreeften, schelpjes en andere zeeproducten. Met de investering wil het bedrijf verder groeien en de positie in de markt versterken.