Mosselbanken temperen zandhonger

Onderzoek mosselbanken 1_foto: Edwin Paree en Jildou Schotanus

Foto: Edwin Paree en Jildou Schotanus

De mosselkweek op zandbanken in de Oosterschelde heeft veel positieve effecten. Mosselkwekers kunnen hiermee aan de toegenomen vraag voldoen. Daarnaast kunnen de mosselbanken zandhonger tegengaan, als voedselvoorziening voor vogels en als schuil-en paaigebied voor Noordzeevis dienen. Dat blijkt uit onderzoek van Hogeschool Zeeland (HZ), University of Applied Sciences. Onderzoekster Jildou Schotanus vertelt.

Waaruit bestond de proef?
“Met collega’s van diverse partnerorganisaties is onderzocht of er methoden zijn om mosselbanken aan te leggen die zanderosie helpen tegengaan. Uit eerdere tests was gebleken dat mosselen snel wegspoelen door invloeden als sterke getijdenstromen en golfslag tijdens storm. Het verlies aan mosselzaad bleek te hoog om de banken robuuster te maken en ook voor de mosselkweek interessant te maken. Het was onze opdracht te onderzoeken of er innovatieve methoden zijn om mosselbanken aan te leggen die wel bestand zijn tegen natuurlijke invloeden.”

Wat was de aanleiding voor het onderzoek?
“De huidige kusterosie heeft grote gevolgen voor de veiligheid van Nederland en verarmt de ecologie in onze getijdengebieden, zoals in de Oosterschelde. Methodes die golfenergie en zandhonger dempen en zand en hard substraat zoals mosselen en oesters vasthouden, kunnen ervoor zorgen dat de Nederlandse kust de verwachte zeespiegelstijging beter kan handelen. Sinds de aanleg van de Deltawerken is het evenwicht tussen aangroei en afkalving van de intergetijdengebieden van de Oosterschelde uit balans. De stroming in de grote geulen heeft sindsdien minder kracht om sediment de platen en slikken op te transporteren terwijl de afbraak door golven tijdens storm niet is veranderd. Een doorlopende erosie is het resultaat. Zonder ingrijpen verdwijnt op de lange termijn het gehele overgangsgebied met zandbanken in de monding van de Oosterschelde onder de golven. De zeespiegelstijging versnelt de verdrinking. Dit proces staat bekend als zandhonger.”

Meer weten over het onderzoek van Jildou Schotanus? Lees dan het complete artikel online of in Vismagazine 6-2020. Nog geen abonnee? Sluit dan nu een abonnement af en betaal het eerste jaar maar €75,- ex btw.

Lees ook
De passie van mosselkweker Jos Steketee

De passie van mosselkweker Jos Steketee

Voor mosselkweker Jos Steketee heeft het mosselkweken een aantrekkingskracht die moeilijk te begrijpen is voor buitenstaanders: “Voor mij is dit het mooiste beroep van de wereld. Je bent erin geboren of je bent het niet. " De mosselsector heeft het niet makkelijk. Jos: “In 2008 waren wij genoodzaakt, door afspraken in het Mosselconvenant...

Mosselbanken in Nederlandse Waddenzee nemen toe

Mosselbanken in Nederlandse Waddenzee nemen toe

Uit onderzoek van Wageningen Marine Research blijkt dat de mosselbanken op droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2017 zijn verdubbeld ten opzichte van 2016. De oorzaak ligt in de omvangrijke broedval in de zomer van 2016 en doordat de nieuw gevormde banken hun eerste winter goed hebben doorstaan. Wageningen Marine Research brengt...

CBS nuanceert rapport over Noordzee

CBS nuanceert rapport over Noordzee

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde samen met het Wereld Natuur Fonds (WNF) op 30 oktober het Living Planet Rapport. Hierin wezen ze de visserij met de boomkor aan als een van de hoofdoorzaken van de achteruitgang van de biodiversiteit van de Noordzee. Na kritiek van onder andere Wageningen Marine Research en de Nederlandse Vissersbond...