MSC-certificaten voor makreelvisserij opgeschort

180208 Makreel-4273-kl

De MSC-certificering voor alle Noordoost-Atlantische makreelvisserijen wordt op zaterdag 2 maart 2019 opgeschort. Dit werd 31 januari bekend met de publicatie van een versneld auditrapport. Dit betekent dat makreel gevangen op of na 2 maart niet meer verkocht mag worden als 'MSC-gecertificeerd' of voorzien worden van het blauwe MSC-keurmerk. De opschorting geldt voor alle vier certificaten voor visserijen van acht landen, waaronder NederlandPFA.

Het makreelbestand in noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan is onder een voorzorgsniveau gedaald, terwijl de vangsten stelselmatig hoger blijven dan wetenschappers adviseren. Vanwege deze daling heeft er een versnelde audit door onafhankelijke certificeerders plaatsgevonden. Na publicatie van dit rapport werd besloten tot schorsing.

Camiel Derichs, directeur Europa van MSC: "Dit nieuws is een teleurstelling voor de vissers en voor de makreelminnende consument. Afnemende visbestanden, quota's boven nieuw wetenschappelijk advies en een lage aanwas van jonge vis hebben er echter toe geleid dat de visserijen niet langer voldoen aan de MSC-eisen. Ik ben ervan overtuigd dat de visserijen en andere betrokken partijen een plan zullen presenteren om de situatie te verbeteren. Er wordt al gewerkt aan een herziening van de manier waarop de conditie van makreelbestanden wordt beoordeeld. Daarnaast gaan de visserijen met de beheersautoriteiten samenwerken aan herstel van het bestand. Als dat lukt, kunnen de MSC-certificaten opnieuw worden ingevoerd.

Makreelbestanden

Volgens de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES) neemt het makreelbestand gestaag af sinds 2011, toen het een piek van 4,79 miljoen ton bereikte. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van hoge visserijdruk en slechte rekrutering, dat wil zeggen het proces waarbij jonge vissen uitgroeien tot volwassen dieren en zich bij de volwassen populatie voegen om zich te gaan voortplanten.

ICES waarschuwde in september 2018 dat het bestand onder de 2,75 miljoen ton was gedaald. Dit is het punt waarop maatregelen genomen moeten worden, de MSY Btrigger. De Raad adviseerde een aanzienlijke vangstvermindering van 68,2 procent om het bestand weer op een duurzaam niveau te brengen. Als dit advies wordt opgevolgd dan moet het bestand volgens de prognoses tegen 2020-2021 tot boven het duurzame niveau zijn hersteld.

Mogelijke aanpassing

Terwijl de versnelde audit plaatsvond, startte ICES een benchmarkbeoordeling voor het makreelbestand. Die zal voorjaar 2019 meer inzicht geven in de toestand ervan. ICES wil hiermee de onzekerheden in de huidige beoordeling evalueren en zo nodig aanpakken. Mogelijk verschuift dan de raming van de omvang van het bestand tot boven het MSY Btrigger-punt. Als dit gebeurt, zullen de certificeerders waarschijnlijk in het voorjaar een tweede versnelde audit uitvoeren. Dit zou kunnen leiden tot een herinvoering van de certificaten.

Het lost echter niet de al bestaande uitdagingen rond het verdelen van het bestand of het vissen boven het wetenschappelijk advies op. De visserijen moesten als onderdeel van hun MSC-certificaten al verbeteringen in het beheer van makreel laten zien. De kuststaten moeten quota en beheersmaatregelen vaststellen die in overeenstemming zijn met wetenschappelijk advies.

Lees ook
MSC en ASC organiseren Bewuste Visweek

MSC en ASC organiseren Bewuste Visweek

Veel mensen eten graag vis. Het is gezond en lekker. Maar niet alle vissoorten zijn verantwoord om te eten. Er is sprake van overbevissing of niet-duurzame vismethoden. Kies daarom bewust. Om hier extra aandacht voor te vragen organiseren MSC en ASC van 23 tot en met 29 september voor de zesde keer Bewuste Visweek.

Nieuwe krabbenfuik moet walvissen beschermen

Nieuwe krabbenfuik moet walvissen beschermen

Californische krabvissers testen momenteel een nieuw lijnloos visgerei. De vissers ontwikkelden deze nieuwe krabbenfuik samen met marien biologen en technici om de bedreigde bultrugwalvissen voor de kust te beschermen. Dat meldt The New Food Economy. De Bultrugwalvissen migreren ieder jaar van de tropische wateren bij Mexico en Centraal Amerika naar...

Verenigd Koninkrijk ligt op ramkoers met EU

Verenigd Koninkrijk ligt op ramkoers met EU

Als het aan de nieuwe Britse premier Boris Johnson ligt, worstelt het Verenigd Koninkrijk zich zo snel mogelijk los van de Europese Unie, desnoods zonder overeenkomst. Dankzij hem ligt het land al enkele weken op ramkoers met de EU. De visserijsector weet nog niet wat haar te wachten staat.