MSC licht certificaat garnalenvisserij toe op kotter

MSC garnalenkotter (1)-kl

Sinds december 2017 draagt de garnalenvisserij het MSC keurmerk. Om dit toe te lichten nam de certificeringsorganisatie genodigden mee op een garnalenkotter vanuit Den Oever. Op de WR54 van garnalenvisser Erik Rotgans waren vertegenwoordigers van partijen aanwezig die betrokken waren bij de certificering. Onder hen Johan Nooitgedagt van de Vissersbond, Josien Steenbergen van de WUR, Barbara Schoute van Natuurmonumenten en Wilbert Schermer Voest van het ministerie van LNV. De aanwezigheid van zowel ngo's, wetenschap, overheid, visserij- én natuurorganisaties duidt op de enorme inspanning en samenwerking die is geleverd voor deze certificering.

Beperkt vissen

Johan Nooitgedagt, vice-voorzitter van de Coöperatieve Visserij Organisatie: “Om MSC-certificering te behalen en te behouden vist de garnalenvloot nu met netten met een grotere maaswijdte, gebruikt ze een extra zeefnet, maken de vissers minder visuren en registreren ze de bijvangst.” Bedoeling was dat er daadwerkelijk gevist zou gaan worden, maar dat ging niet door. Erik Rotgans mag in twee weken tijd slechts 72 uur vissen, dat is afgesproken i.v.m. de kou. Er zijn weinig garnalen. De garnaal  plant zich snel voort en groeit ook snel, dus wellicht dat met de voorspellingen van warmer weer deze week het spoedig beter gaat. Johan Nooitgedagt benadrukte dat vooral de samenwerking tussen Nederland, Denemarken en Duitsland moeizaam verlopen was. "We moeten het samen doen en iedereen moet meedoen. Dat is nog niet het geval."

Lang traject

Mieke Snoek en Hans Nieuwenhuis van MSC gingen in op het lange traject wat de garnalenvisserij heeft doorlopen voordat certificering eindelijk een feit was. In 2004 werd al begonnen met het traject. Voor de garnalenvisserij geldt geen quotum zoals voor schol en tong. Maar MSC eist wel een gezond bestand. Josien Steenbergen van Marine Research bij de WUR benadrukt dat er veel ideeën en initiatieven uit de garnalensector zelf zijn gekomen. "Dat is best bijzonder". Zo zijn er afspraken gemaakt door de garnalenvissers : een grotere maaswijdte, gebruik van een extra zeefnet, het maken van minder visuren en het registreren van bijvangst.

Wilbert Schermer Voest van LNV gaf aan binnen zijn ministerie te werken aan het opstellen van een kennisagenda en het bevorderen van de samenwerking tussen overheid en ngo's. Hij hoopt dat andere landen zullen aanhaken.

Het MSC-certificaat is vijf jaar geldig, waarbij jaarlijks controles plaatsvinden.

 
Lees ook
Evenwicht tussen aanwas van micro-algen en schelpdieren Oosterschelde

Evenwicht tussen aanwas van micro-algen en schelpdieren Oosterschelde

Uit onderzoek van Wageningen Marine Research blijkt dat er in de Oosterschelde een evenwicht is tussen de aanwas van micro-algen en begrazing door schelpdieren, inclusief kweekmosselen. Eerdere studies concludeerden dat er mogelijk sprake was van overbegrazing.

MSC en ASC organiseren Bewuste Visweek

MSC en ASC organiseren Bewuste Visweek

Veel mensen eten graag vis. Het is gezond en lekker. Maar niet alle vissoorten zijn verantwoord om te eten. Er is sprake van overbevissing of niet-duurzame vismethoden. Kies daarom bewust. Om hier extra aandacht voor te vragen organiseren MSC en ASC van 23 tot en met 29 september voor de zesde keer Bewuste Visweek.

Project Waddentools - Swimway Waddenzee

Project Waddentools - Swimway Waddenzee

Er bestaan al langere tijd zorgen over de verarmde visstand in de Waddenzee. Het project Waddentools - Swimway Waddenzee moet hier meer inzicht in geven. Het doel is om beheermaatregelen te vinden waarmee de visstand kan worden hersteld. Door een bijdrage vanuit het Waddenfonds kan dit project nu van start gaan.   "We meten al bijna 50 jaar...