MSC past criteria aan

130718 MSC draagt bij aan verduurzaming visserij

De Marine Stewardship Council (MSC) past het proces aan waarmee onafhankelijke beoordelaars het MSC-keurmerk aan visserijen kunnen afgeven. Hiermee komt het wereldwijde keurmerkprogramma voor duurzame, wild gevangen vis tegemoet aan de wens van natuurorganisaties, visserijen en andere belanghebbenden om dit beoordelingsproces te verbeteren.

Visserijcertificeringsproces

Het Visserijcertificeringsproces zorgt ervoor dat de onafhankelijke beoordelaars die bepalen of een visserij het MSC-keurmerk mag dragen, de huidige Visserijstandaard op de juiste wijze toepassen. Het bevat de vereisten waaraan beoordelaars – de certificeerders - tijdens het certificeringsproces moeten voldoen. De belangrijkste veranderingen in dit proces hebben betrekking op:

  • Maatregelen om kinderarbeid en gedwongen arbeid uit te sluiten
  • Effectievere en eerdere inbreng van belanghebbenden in het beoordelingsproces
  • Harmonisatie van overlappende beoordelingen van certificeerders

De veranderingen in het Visserijcertificeringsproces zijn het resultaat van een publieke consultatie die in 2016 begon. MSC is ervan overtuigd dat de betrouwbaarheid en robuustheid van de Standaard gewaarborgd blijven, terwijl het proces nu eenvoudiger en eenduidiger is. Het aangepaste proces geldt vanaf 28 februari 2019 voor alle nieuwe visserijcertificeringen, voor hercertificering, surveillance audits, ‘scope’ uitbreidingen en uitgestelde audits.

Kinderarbeid

Bedrijven die zijn veroordeeld voor kinderarbeid of gedwongen arbeid zijn nu al uitgesloten van het MSC-programma. Vanaf 31 augustus 2019 worden alle deelnemers in het programma bovendien verplicht om aan te geven welke maatregelen ze nemen tegen deze misstanden. Deelnemende visserijen moeten daartoe in het formulier ‘Certificate Holder Forced and Child Labour Policies, Practices and Measures’ detailleren hoe ze dat doen. De informatie op dit formulier wordt publiek zodra een visserij gecertificeerd is.

Inbreng  belanghebbenden

De tweede belangrijke wijziging in de vereisten moet de inbreng van belanghebbenden beter tot hun recht laten komen. Met het zogenaamde Announcement Comment Draft Report, dat gelijk met de certificeringsaankondiging van een visserij aan het begin van het certificeringsproces wordt gepubliceerd, worden belanghebbenden vroegtijdig geïnformeerd. Zij hebben 60 dagen de tijd om inbreng te geven aan de certificeerder voordat deze voor het eerst de visserij bezoekt.

Harmonisatie van overlappende beoordelingen

Omdat er soms verschillende certificeerders of expertteams betrokken zijn, kunnen scores en redeneringen achter beoordelingen verschillen. Om deze op één lijn te krijgen is harmonisatie vereist. Mochten de scores van beoordelingen tussen certificeerders niet overeenkomen, dan geldt nu, vanuit het voorzorgsbeginsel, de laagste score voor alle overlappende visserijen. Hierdoor kunnen er geen verschillen meer zijn in beoordelingen van hetzelfde visbestand.

 
Lees ook
Rainforest Alliance komt met nieuw certificatieprogramma

Rainforest Alliance komt met nieuw certificatieprogramma

Deze maand rolt Rainforest Alliance een vernieuwd certificeringsprogramma uit. Het vernieuwde programma van het duurzaamheidskeurmerk heeft verbeterde criteria en meting, en implementeert een aantal belangrijke innovaties. Het nieuwe programma vervangt de bestaande Rainforest Alliance en UTZ-certificeringsprogramma’s vanaf medio 2021.

Omzet voedsel met duurzaamheidskeurmerk groeit als kool

Omzet voedsel met duurzaamheidskeurmerk groeit als kool

In 2019 werden verhoudingsgewijs veel meer producten met een duurzaamheidskeurmerk verkocht ten opzichte van 2018. Dat blijkt uit de Monitor Keurmerken Retail van onderzoeksbureau IRI, schrijft het Financieele Dagblad.

Herstel oceanen binnen één generatie mogelijk

Herstel oceanen binnen één generatie mogelijk

Wereld Oceanen Dag, op 8 juni, staat in het teken van het leven op en in de oceaan. Overbevissing, verlies aan mariene natuur en vervuiling zijn nu grote problemen op zee. Het aanpakken van die problemen, en herstellen van oceanen is binnen één generatie mogelijk.