MSC past criteria aan

De Marine Stewardship Council (MSC) past het proces aan waarmee onafhankelijke beoordelaars het MSC-keurmerk aan visserijen kunnen afgeven. Hiermee komt het wereldwijde keurmerkprogramma voor duurzame, wild gevangen vis tegemoet aan de wens van natuurorganisaties, visserijen en andere belanghebbenden om dit beoordelingsproces te verbeteren.

Visserijcertificeringsproces

Het Visserijcertificeringsproces zorgt ervoor dat de onafhankelijke beoordelaars die bepalen of een visserij het MSC-keurmerk mag dragen, de huidige Visserijstandaard op de juiste wijze toepassen. Het bevat de vereisten waaraan beoordelaars – de certificeerders - tijdens het certificeringsproces moeten voldoen. De belangrijkste veranderingen in dit proces hebben betrekking op:

  • Maatregelen om kinderarbeid en gedwongen arbeid uit te sluiten
  • Effectievere en eerdere inbreng van belanghebbenden in het beoordelingsproces
  • Harmonisatie van overlappende beoordelingen van certificeerders

De veranderingen in het Visserijcertificeringsproces zijn het resultaat van een publieke consultatie die in 2016 begon. MSC is ervan overtuigd dat de betrouwbaarheid en robuustheid van de Standaard gewaarborgd blijven, terwijl het proces nu eenvoudiger en eenduidiger is. Het aangepaste proces geldt vanaf 28 februari 2019 voor alle nieuwe visserijcertificeringen, voor hercertificering, surveillance audits, ‘scope’ uitbreidingen en uitgestelde audits.

Kinderarbeid

Bedrijven die zijn veroordeeld voor kinderarbeid of gedwongen arbeid zijn nu al uitgesloten van het MSC-programma. Vanaf 31 augustus 2019 worden alle deelnemers in het programma bovendien verplicht om aan te geven welke maatregelen ze nemen tegen deze misstanden. Deelnemende visserijen moeten daartoe in het formulier ‘Certificate Holder Forced and Child Labour Policies, Practices and Measures’ detailleren hoe ze dat doen. De informatie op dit formulier wordt publiek zodra een visserij gecertificeerd is.

Inbreng  belanghebbenden

De tweede belangrijke wijziging in de vereisten moet de inbreng van belanghebbenden beter tot hun recht laten komen. Met het zogenaamde Announcement Comment Draft Report, dat gelijk met de certificeringsaankondiging van een visserij aan het begin van het certificeringsproces wordt gepubliceerd, worden belanghebbenden vroegtijdig geïnformeerd. Zij hebben 60 dagen de tijd om inbreng te geven aan de certificeerder voordat deze voor het eerst de visserij bezoekt.

Harmonisatie van overlappende beoordelingen

Omdat er soms verschillende certificeerders of expertteams betrokken zijn, kunnen scores en redeneringen achter beoordelingen verschillen. Om deze op één lijn te krijgen is harmonisatie vereist. Mochten de scores van beoordelingen tussen certificeerders niet overeenkomen, dan geldt nu, vanuit het voorzorgsbeginsel, de laagste score voor alle overlappende visserijen. Hierdoor kunnen er geen verschillen meer zijn in beoordelingen van hetzelfde visbestand.

 

Altijd op de hoogte blijven? 

Neem een abonnement
  
Lees ook
Checklist voor verantwoorde duurzaamheidsreclames gelanceerd

Checklist voor verantwoorde duurzaamheidsreclames gelanceerd

BvA netwerk van merkleiders lanceert de Gids voor Duurzaamheidsclaims met bijbehorende Checklist. Met deze gids wil bvA marketeers en hun bureaus ondersteunen bij het maken van verantwoorde reclame op het gebied van duurzaamheid.

Food in Transitie 2030 | Sorteer tijdig voor op nieuwe uitdagingen

Food in Transitie 2030 | Sorteer tijdig voor op nieuwe uitdagingen

De levensmiddelenindustrie staat voor forse uitdagingen.­ De wereldwijde vraag naar voedsel zal flink stijgen, de consumentbehoefte verandert en duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol. Er zullen transities nodig zijn. Is jouw bedrijf, zijn jouw medewerkers, daar klaar voor?

Stap voor stap verduurzamen

Stap voor stap verduurzamen

De vakmensen van FoodBase geven informatie over de belangrijkste ontwikkelingen binnen de versbranche. Dit keer legt accountmanager Hester Braam uit hoe je de eerste stappen naar een duurzamere onderneming kan zetten.