MSC past criteria aan

130718 MSC draagt bij aan verduurzaming visserij

De Marine Stewardship Council (MSC) past het proces aan waarmee onafhankelijke beoordelaars het MSC-keurmerk aan visserijen kunnen afgeven. Hiermee komt het wereldwijde keurmerkprogramma voor duurzame, wild gevangen vis tegemoet aan de wens van natuurorganisaties, visserijen en andere belanghebbenden om dit beoordelingsproces te verbeteren.

Visserijcertificeringsproces

Het Visserijcertificeringsproces zorgt ervoor dat de onafhankelijke beoordelaars die bepalen of een visserij het MSC-keurmerk mag dragen, de huidige Visserijstandaard op de juiste wijze toepassen. Het bevat de vereisten waaraan beoordelaars – de certificeerders - tijdens het certificeringsproces moeten voldoen. De belangrijkste veranderingen in dit proces hebben betrekking op:

  • Maatregelen om kinderarbeid en gedwongen arbeid uit te sluiten
  • Effectievere en eerdere inbreng van belanghebbenden in het beoordelingsproces
  • Harmonisatie van overlappende beoordelingen van certificeerders

De veranderingen in het Visserijcertificeringsproces zijn het resultaat van een publieke consultatie die in 2016 begon. MSC is ervan overtuigd dat de betrouwbaarheid en robuustheid van de Standaard gewaarborgd blijven, terwijl het proces nu eenvoudiger en eenduidiger is. Het aangepaste proces geldt vanaf 28 februari 2019 voor alle nieuwe visserijcertificeringen, voor hercertificering, surveillance audits, ‘scope’ uitbreidingen en uitgestelde audits.

Kinderarbeid

Bedrijven die zijn veroordeeld voor kinderarbeid of gedwongen arbeid zijn nu al uitgesloten van het MSC-programma. Vanaf 31 augustus 2019 worden alle deelnemers in het programma bovendien verplicht om aan te geven welke maatregelen ze nemen tegen deze misstanden. Deelnemende visserijen moeten daartoe in het formulier ‘Certificate Holder Forced and Child Labour Policies, Practices and Measures’ detailleren hoe ze dat doen. De informatie op dit formulier wordt publiek zodra een visserij gecertificeerd is.

Inbreng  belanghebbenden

De tweede belangrijke wijziging in de vereisten moet de inbreng van belanghebbenden beter tot hun recht laten komen. Met het zogenaamde Announcement Comment Draft Report, dat gelijk met de certificeringsaankondiging van een visserij aan het begin van het certificeringsproces wordt gepubliceerd, worden belanghebbenden vroegtijdig geïnformeerd. Zij hebben 60 dagen de tijd om inbreng te geven aan de certificeerder voordat deze voor het eerst de visserij bezoekt.

Harmonisatie van overlappende beoordelingen

Omdat er soms verschillende certificeerders of expertteams betrokken zijn, kunnen scores en redeneringen achter beoordelingen verschillen. Om deze op één lijn te krijgen is harmonisatie vereist. Mochten de scores van beoordelingen tussen certificeerders niet overeenkomen, dan geldt nu, vanuit het voorzorgsbeginsel, de laagste score voor alle overlappende visserijen. Hierdoor kunnen er geen verschillen meer zijn in beoordelingen van hetzelfde visbestand.

 
Lees ook
MSC en ASC organiseren Bewuste Visweek

MSC en ASC organiseren Bewuste Visweek

Veel mensen eten graag vis. Het is gezond en lekker. Maar niet alle vissoorten zijn verantwoord om te eten. Er is sprake van overbevissing of niet-duurzame vismethoden. Kies daarom bewust. Om hier extra aandacht voor te vragen organiseren MSC en ASC van 23 tot en met 29 september voor de zesde keer Bewuste Visweek.

Mogen we nog vis eten?

Mogen we nog vis eten?

In mei van dit jaar hield Guardian-columnist George Monbiot een vlammend betoog: we moeten stoppen met het eten van vis. Dat gaat visserijbioloog Christien Absil, directeur van de Good Fish Foundation en maker van de VISwijzer, te ver. We mogen wel degelijk vis eten, maar moeten een paar goede afwegingen maken.

Princes vergroot aandeel verantwoord ingekochte tonijn

Princes vergroot aandeel verantwoord ingekochte tonijn

Princes heeft haar aandeel verantwoord ingekochte tonijn in 2018 verhoogd naar 94 procent. In 2017 was dit nog 90 procent, laat het bedrijf weten in een persbericht. Het doel is om 100 procent verantwoorde tonijn aan te bieden. Menno Bax, Marketing Director voor Princes Europe: "Wij zijn een van de grootste aanbieders van tonijnconserven in Nederland....