Nederlanders willen duurzame tonijn

Tonijn

Nederlanders eten graag tonijn. De vis staat op de tweede plaats van de favoriete en meest gegeten vissoorten in ons land, vooral uit een blikje. De meeste Nederlanders vinden de duurzaamheid van tonijn belangrijk, maar zijn onzeker over wanneer tonijn wel of niet duurzaam is. Dat blijkt uit de Nationale Tonijn Enquête.

In maart 2019 voerde onderzoeksbureau Motivaction deze enquête uit in opdracht van de Marine Stewardship Council, de organisatie achter het MSC-keurmerk voor duurzame visserij. In de enquête is er diepgaand gekeken naar het kennisniveau, het aankoopgedrag, de houding en de verwachtingen van de consument ten opzichte van (duurzame) tonijn. MSC bracht de resultaten van het onderzoek naar buiten op 2 mei, de Internationale Dag van de Tonijn, die in 2016 door de Verenigde Naties in het leven is geroepen om duurzaam beheer van tonijn te bevorderen.

Weinig kennis

72 procent van de Nederlanders kiest voor tonijn vanwege de lekkere smaak. Andere redenen zijn dat tonijn gezond is (63 procent) en gemakkelijk te bereiden (40 procent). Maar er is weinig kennis over deze vis. Zo zijn twee op de drie viseters niet bekend met de verschillende soorten. Ook weten veel viseters niet waar de vis eigenlijk wordt gevangen.

Bij de aankoop geven kwaliteit, prijs en houdbaarheid de doorslag. Duurzaamheid vinden consumenten belangrijk, maar ze weten niet wat dat voor tonijn precies inhoudt. Het voorkomen van overbevissing wordt het meest genoemd als factor voor duurzaamheid.

Onafhankelijk keurmerk

Ruim twee derde (68 procent) van de consumenten vindt het belangrijk dat de door hen gekochte tonijn duurzaam gevangen wordt. Maar de meerderheid (68 procent) vindt het lastig om zelf te bepalen wanneer een visproduct wel of niet duurzaam is. Daardoor weet 41 procent van de consumenten niet zo goed waar ze in de winkel op moeten letten als ze duurzame vis willen kopen. Er is behoefte aan duidelijke informatie.

Een betrouwbaar en onafhankelijk gecontroleerd keurmerk kan snelle hulp en oriëntatie in het schap bieden. 44 procent van de viskopers zegt daar dan ook naar te zoeken. Bij de aankoop van tonijn behoren de aanwezigheid van een keurmerk en onafhankelijke certificering tot de belangrijkste duurzaamheidsaspecten.

Duurzame tonijnconsumptie

"Goede bedoelingen ten opzichte van een duurzame tonijnconsumptie zijn er dus zeker in Nederland. Maar kennisgebrek en onzekerheid staan deze intenties op de winkelvloer vaak in de weg", concludeert MSC. Erkend advies kan ondersteuning bieden. MilieuCentraal, een onafhankelijke milieuvoorlichtingsorganisatie, onderzocht in opdracht van de overheid welke keurmerken betrouwbaar, ambitieus en transparant zijn.

Het MSC-keurmerk is volgens deze organisatie een topkeurmerk voor wildgevangen vis. Daar zijn de Nederlanders het mee eens, zo bevestigt het onderzoek van Motivaction: twee op de drie consumenten kennen het MSC-keurmerk al en 63 procent vindt dat zij door het kopen van vis met het MSC-keurmerk een goede bijdrage levert aan duurzame gevangen vis.

Hoewel de consument duidelijk behoefte heeft aan informatie over duurzame vis en keurmerken, is bijna een derde (31 procent) niet bereid om hier zelf actief naar op zoek te gaan. De verantwoordelijkheid voor een duurzaam tonijnaanbod wordt veelal neergelegd bij de producenten, de winkels of de overheid.

Lees ook
MSC en ASC organiseren Bewuste Visweek

MSC en ASC organiseren Bewuste Visweek

Veel mensen eten graag vis. Het is gezond en lekker. Maar niet alle vissoorten zijn verantwoord om te eten. Er is sprake van overbevissing of niet-duurzame vismethoden. Kies daarom bewust. Om hier extra aandacht voor te vragen organiseren MSC en ASC van 23 tot en met 29 september voor de zesde keer Bewuste Visweek.

Mogen we nog vis eten?

Mogen we nog vis eten?

In mei van dit jaar hield Guardian-columnist George Monbiot een vlammend betoog: we moeten stoppen met het eten van vis. Dat gaat visserijbioloog Christien Absil, directeur van de Good Fish Foundation en maker van de VISwijzer, te ver. We mogen wel degelijk vis eten, maar moeten een paar goede afwegingen maken.

Princes vergroot aandeel verantwoord ingekochte tonijn

Princes vergroot aandeel verantwoord ingekochte tonijn

Princes heeft haar aandeel verantwoord ingekochte tonijn in 2018 verhoogd naar 94 procent. In 2017 was dit nog 90 procent, laat het bedrijf weten in een persbericht. Het doel is om 100 procent verantwoorde tonijn aan te bieden. Menno Bax, Marketing Director voor Princes Europe: "Wij zijn een van de grootste aanbieders van tonijnconserven in Nederland....