Nederlandse oestervisserij krijgt opnieuw MSC-certificaat

Vismagazine_MSC oester

Het MSC-certificaat voor de Nederlandse oestervisserij is verlengd. De komende vijf jaar is deze visserij wederom MSC-gecertificeerd en mag het MSC-keurmerk voeren. De Nederlandse oesters komen uit de Zeeuwse Delta (Oosterschelde en Grevelingen). De certificering betreft zowel de Zeeuwse (platte) oester als de Pacifische oesters. Tijdens de opening van het oesterseizoen op 20 september krijgt de Nederlandse Oestervereninging het MSC-certificaat uitgereikt.

Certificeringsproces

Het hercertificeringstraject verliep soepel. “Ondanks grote problemen in de oestersector door de oesterboorder zijn we blij met de MSC-certificering. Het bewijst dat we duurzaam bezig zijn", zegt Kees van Beveren, voorzitter van de Nederlandse Oestervereniging.

De onafhankelijke certificeerder Control Union Pesca Ltd beoordeelde de oestervisserij volgens de MSC visserijstandaard. De drie principes van deze standaard zijn: gezonde bestanden, minimale effecten op het mariene ecosysteem en effectief beheer. Alle documenten van het hercertificeringstraject zijn te lezen op de database met alle visserijen in het MSC-programma.

Nederlandse Oestervisserij

Er zijn 31 bedrijven bij de oestervisserij betrokken, die gezamenlijk bijna de gehele Nederlandse aanvoer van oesters beheersen. De leden van de Nederlandse Oestervereniging kweken jaarlijks ongeveer 700.000 stuks Zeeuwse (platte oesters) en ongeveer 35 miljoen Pacifische (kromme) oesters. De oesters worden voornamelijk verkocht op de Belgische, Duitse, Franse, Italiaanse en Nederlandse markt.

De MSC-certificering geldt voor zowel de kweek op percelen als de wildvangst. Hoewel voor de productie van oesters op percelen doorgaans de term ‘kweken’ gebruikt wordt, valt deze manier van produceren wel binnen het MSC programma voor wildvang. Het valt onder de speciale Standaard voor verrijkte visserij, omdat het oesterbroed uit het wild gevangen wordt. Daarnaast groeien de oesters in open water op, waar ze op natuurlijke wijze aan voedsel komen en niet worden bijgevoerd

Oesterboorder

De Nederlandse oestersector kampt de laatste jaren met de oesterboorder – een zeeslak die een gaatje in de oester boort en daarna op eet. Daarom heeft de sector een aangepast vistuig ontwikkeld, dat in de eerste proeven effectief lijkt tegen de boorder, en geen aanvullende negatieve impact veroorzaakt. Er wordt ook op enkele plekken geëxperimenteerd met alternatieve kweek-methoden met manden en tafels om de oesters buiten het bereik van de oesterboorder te houden maar deze vallen (nog) buiten het huidige certificaat.

Lees ook:

Boorderkor van Nico Boertjes een succes (5 februari 2018)

Lees ook
MSC stelt beoordeling en certificering 6 maanden uit vanwege Covid-19

MSC stelt beoordeling en certificering 6 maanden uit vanwege Covid-19

Vanwege Covid-19 biedt MSC verschillende visserijen een automatische verlenging van zes maanden aan op de gebruikelijke termijn voor MSC-evaluaties en -certificeringen. “Deze aanpassing laat zien voor welke grote uitdagingen de wereldwijde vis-, schaal- en schelpdierindustrie staat, sinds de corona pandemie is uitgebroken”, staat op de website te lezen.

MSC-certificatie voor Europeese visserij op horsmakreel in Zuidelijke Grote Oceaan

MSC-certificatie voor Europeese visserij op horsmakreel in Zuidelijke Grote Oceaan

De Europese visserij op de horsmakreel in het zuidelijke deel van de Grote Oceaan heeft een nieuwe stap gezet op het gebied van verduurzaming. Na een onderzoeksperiode van 15 maanden krijgt deze European South-Pacific Jack Mackerel de MSC-certificatie.

Nieuw Europees COVID-19 steunpakket voor visserij

Nieuw Europees COVID-19 steunpakket voor visserij

Na een dringende oproep vanuit de sector en de lidstaten heeft de Europese Commissie een nieuw verbeterd pakket aan steunmaatregelen voor de visserij voorgesteld. Belangenorganisatie VisNed is tevreden met het aangekondigde Europese pakket.