Nederlandse Visserbond doet oproep aan nieuwe minister

Carola Schouten

Met open armen ontvangt de Nederlandse Vissersbond Carola Schouten als minister voor de visserij op de nieuwe post Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. “Er staan belangrijke dossiers op de visserij-agenda die een hoge urgentie hebben”, vertelt Johan Nooitgedagt, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond. “Daarmee kan minister Schouten direct haar waarde voor de Nederlandse visserijsector laten zien en de daad bij de veelbelovende woorden uit het regeerakkoord voegen.”

"Handen uit de mouwen"

Door het demissionaire kabinet en het aftreden van staatssecretaris van Dam zijn er veel onderdelen van het visserijdossier op de plank blijven liggen. Vooral in de besluitvorming over maatregelen op zee, zoals windparken en Natura2000, zijn vissers tot op heden buiten beschouwing gelaten. “Het is hoog tijd dat er een minister komt die de handen uit de mouwen steekt voor de sector en de visserij weer betrekt bij de besluitvorming”, geeft Nooitgedagt aan. “Ik verwacht dat minister Schouten voor onze vissers door het vuur gaat.”

Besluitvorming pulsvisserij

Ook in onderwerpen als de aanlandplicht, de Brexit en pulsvisserij moet Nederland zijn beste beentje voor gaan zetten. Op 21 november staat de besluitvorming over pulsvisserij, een nieuwe visserijtechniek waar meer dan tachtig Nederlandse kotters gebruik van maken, op de Europese agenda. Het regeerakkoord stelt dat een EU-verbod op pulsvisserij moet worden voorkomen. “Dit onderwerp moet bovenaan de prioriteitenlijst van minister Schouten staan”, zegt Nooitgedagt. “De minister moet een rondgang bij al haar Europese collega’s maken en persoonlijk uitleggen dat dit vistuig innovatief en duurzaam is.” De voordelen van puls zijn overduidelijk: de helft minder brandstofverbruik, veel minder ongewenste bijvangst en een versere kwaliteit vis.

Waddenzee en IJsselmeer 

Voor onze nationale wateren zoals de Waddenzee en IJsselmeer is bijzondere aandacht van minister Schouten nodig. Het nieuwe Kabinet heeft zich in het regeerakkoord voorgenomen om tot één bestuurlijke organisatie te komen voor de Waddenzee. “Datzelfde is ook noodzakelijk voor het IJsselmeer”, geeft Nooitgedagt aan. Van Dam heeft hier goede stappen in gezet als voorzitter van het Bestuurlijk Platform IJsselmeer. “Wij gaan er vanuit dat minister Schouten, in het belang van de IJsselmeervissers, de inzet van haar voorganger continueert”, aldus voorzitter Nooitgedagt.

Focus op visserij 

De afgelopen maanden heeft de Nederlandse Vissersbond politieke partijen opgeroepen om meer focus te leggen op de visserij. Diverse paragrafen uit het regeerakkoord zijn het bewijs van de erkenning van het nieuwe kabinet voor de visserijsector. “Wij hopen dat minister Schouten van de ChristenUnie deze erkenning omzet in daden”, zegt Nooitgedagt. “Veel van onze leden uit de bekende visserijplaatsen dragen de ChristenUnie een warm hart toe. Wij verwachten dat minister Schouten onze leden ook een warm hart toedraagt en we nodigen haar graag uit om van gedachten te wisselen over de toekomst van de visserijsector op één van de visserijhavens die Nederland rijk is.”

Lees ook
Machinaal strippen van schol biedt soelaas

Machinaal strippen van schol biedt soelaas

Het handmatig strippen van schol op zee is vaak onderhevig aan kritiek van viskopers. Zij zien soms grote verschillen per partij waarbij zelfs het verlies van visvlees aan de orde is. Het gebruik van een stripmachine voor schol kan in dat geval soelaas bieden.

Plannen voor herstructurering vissersvloot

Plannen voor herstructurering vissersvloot

“De kottervissers op de Noordzee kampen met een aantal grote vraagstukken. Het pulsverbod, het coronavirus, de aanlandplicht, de sluiting van gebieden voor windparken en natuur en ook onzekerheden omtrent de Brexit maken het toekomstperspectief voor de vloot onzeker. Dit alles vraagt om een langetermijnaanpak om ook in de toekomst duurzaam en economisch...

Kantoortuin

Kantoortuin

Sinds de uitbraak van Covid-19 is het kantoor van de Nederlandse Vissersbond is gewoon open gebleven en was de kernbemanning elke dag aanwezig. Op meer dan anderhalve meter afstand van elkaar en dat is goed te doen, dankzij het slimme ontwerp van ons kantoor.