Nederlandse vissers brachten in 2017 meer vis aan land

In 2017 bracht de Nederlandse vissersvloot 491 miljoen kilo vis naar de Nederlandse havens, bijna 25 procent meer dan in 2016. In de eerste 9 maanden van 2018 ligt de aanvoer zo'n 2 procent boven het niveau van 2017, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Door Cécile Janssen - Foodlog

In de jaren 2005-2014 daalden de hoeveelheden aan land gebrachte vis. In 2015 was sprake van een trendbreuk en verdubbelde de opbrengst ten opzichte van het jaar daarvoor.

Circa 80 procent van de aangelande vis wordt door trawlers gevangen in diepere wateren. De meest gevangen soorten zijn haring, makreel, blauwe wijting en sardines. Kotters - die in de kustwateren vissen - brengen de resterende 20 procent aan land, met name schol. Op Europees niveau speelt op dit moment de heikele kwestie van het pulskorvissen. De 84 Nederlandse pulskorvissers moeten nog wat langer op duidelijkheid wachten of zij mogen blijven vissen met hun innovatieve vistuig; begin deze maand wisten de betrokken EU-instanties nog geen overeenstemming te bereiken.

Grote 'winnaar' dit jaar zijn de garnalen. Dankzij de warme zomer zijn er zoveel Noordzeegarnalen in zee, dat de vissers onderling af moesten spreken minder vaak uit te varen om de markt niet te bederven. Desondanks brachten ze dubbel zoveel garnalen aan land, laat het CBS zien in een tabel.

CBS aangelande vis Bron: CBS

Altijd op de hoogte blijven? 

Neem een abonnement
  
Lees ook
Vis in de media | Week 12-2023

Vis in de media | Week 12-2023

Protesten Duitse garnalenvissers, Minister Piet Adema over de toekomst van de garnalenvisserij en pilot plantaardige proteïne voor zalm. Wat lazen we de afgelopen week over de branche? Een greep uit de media.

Meer aandacht voor Noordzeevis

Meer aandacht voor Noordzeevis

Het gros van de Noordzeevis gevangen door Nederlandse vissers is bestemd voor de export. “Zonde”, vindt Paul Einerhand. In het WNL-programma Stand van Nederland: Generatie Next pleit hij voor meer aandacht voor Noordzeevis.

Wat staat er op het programma van de Nationale Kennisdag Visserij 2023

Wat staat er op het programma van de Nationale Kennisdag Visserij 2023

Kennisplatform Vistikhetmaar organiseert samen met het Visserij Innovatie Netwerk op 24 maart bij het Scheepvaart en Transportcollege in Rotterdam de Nationale Kennisdag Visserij 2023. Het programma staat in het teken van voedsel uit de zee.