Nederlandse vissers brachten in 2017 meer vis aan land

ongepelde Hollandse garnalen2

In 2017 bracht de Nederlandse vissersvloot 491 miljoen kilo vis naar de Nederlandse havens, bijna 25 procent meer dan in 2016. In de eerste 9 maanden van 2018 ligt de aanvoer zo'n 2 procent boven het niveau van 2017, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Door Cécile Janssen - Foodlog

In de jaren 2005-2014 daalden de hoeveelheden aan land gebrachte vis. In 2015 was sprake van een trendbreuk en verdubbelde de opbrengst ten opzichte van het jaar daarvoor.

Circa 80 procent van de aangelande vis wordt door trawlers gevangen in diepere wateren. De meest gevangen soorten zijn haring, makreel, blauwe wijting en sardines. Kotters - die in de kustwateren vissen - brengen de resterende 20 procent aan land, met name schol. Op Europees niveau speelt op dit moment de heikele kwestie van het pulskorvissen. De 84 Nederlandse pulskorvissers moeten nog wat langer op duidelijkheid wachten of zij mogen blijven vissen met hun innovatieve vistuig; begin deze maand wisten de betrokken EU-instanties nog geen overeenstemming te bereiken.

Grote 'winnaar' dit jaar zijn de garnalen. Dankzij de warme zomer zijn er zoveel Noordzeegarnalen in zee, dat de vissers onderling af moesten spreken minder vaak uit te varen om de markt niet te bederven. Desondanks brachten ze dubbel zoveel garnalen aan land, laat het CBS zien in een tabel.

CBS aangelande vis Bron: CBS

Lees ook
Gemiste kans

Gemiste kans

Uitstoot van kwalijke stoffen is voor een fors deel afkomstig van de wereldwijde zeevaart. De maritieme sector is zich daarvan bewust en probeert er wat aan te doen. Daarvoor is een ambitieus plan gemaakt onder leiding van het samenwerkingsverband Dutch Ocean Technology Centre (DOTC).

Dubbel

Dubbel

Op sommige dagen voelt het zo dubbel. Gewoon je werk doen terwijl de wereld onder een pandemie gebukt gaat. Geen kus voor mijn moeder, wel bijeenkomsten met meer dan vijftig mensen, van wie ik een groot deel niet ken.

‘Belgen koken graag met schelpdieren’

‘Belgen koken graag met schelpdieren’

Marijn en Mariëlle Zuidweg hebben tien jaar een goedlopende, exclusieve viswinkel in Knokke gehad, maar staan nu alweer zestien jaar met veel plezier op diverse plekken rondom Goes met hun ambulante handel. Daardoor kunnen ze de situatie in beide landen goed met elkaar vergelijken.