'Innovatieve pulsvisserij heeft toekomst'

Pulsvisserij

De Nederlandse Vissersbond stelt dat het pulstuig het meest onderzochte vistuig van de afgelopen decennia is. 21 november vindt de beslissende stemming in het Europees Parlement plaats over de definitieve toelating van de nieuwe pulstechniek. “De vele onderzoeksresultaten zijn tot op heden veelbelovend”, zegt Durk van Tuinen, dossierhouder pulsvisserij bij de Nederlandse Vissersbond.

De pulsvisserij is een techniek waarbij met behulp van elektrische pulsen wordt gevist op platvis. De puls werd in 2009 geïntroduceerd door pioniers binnen de Nederlandse visserijsector als veelbelovende techniek voor sleepnetvisserij. De visserij met elektrische pulsen is nog niet officieel toegestaan in Europa. Alleen met een Europese ontheffing mogen vissers vissen met het pulstuig. In Nederland hebben 84 kotters een ontheffing. Al deze kotters participeren actief in een omvangrijk onderzoeksprogramma.

“De onderzoeken die reeds zijn afgerond tonen aan dat de pulsvisserij op platvis zowel ecologisch als economisch veelbelovend is”, geeft Van Tuinen aan. “Naast de positieve bedrijfsresultaten die vissers behalen, levert de techniek een aanzienlijke brandstofreductie op, een halvering van de ongewenste bijvangst en wordt er minder zeeoppervlak door visserij beroerd.” Ondanks deze positieve onderzoeksresultaten maken critici zich zorgen over de visstand in de Noordzee. Onderzoek van International Council for the Exploration of the Sea (ICES) weerlegt dat. Uit hun resultaten blijkt dat de belangrijkste visbestanden in de Noordzee er goed voorstaan.

Op 21 november stemt het Europees Parlement over de definitieve toelating van het pulstuig in de visserij op de Noordzee. “Het wordt tijd dat er duidelijkheid komt voor onze Nederlandse vissers en de ontheffingen een permanent karakter krijgen”, aldus Van Tuinen. “In Europees verband zal er beslist moeten worden op basis van wetenschappelijke resultaten en niet op basis van emotie. Dit innovatieve vistuig is een stap vooruit, een duurzame visserijtechniek waar de Europese samenleving om vraagt anno 2017.”

Lees ook:

Dossier Pulsvisserij