Nieuw ICES rapport over pulsvisserij

Vismagazine_Pulsvisserij

Het nieuwe ICES-rapport over de pulsvisserij is eind juni 2017 verschenen. WGELECTRA, de werkgroep van de International Council of the Exploration of the Seas (ICES) over puls, geeft in het rapport een overzicht van het onderzoek naar pulsvisserij en de stand van zaken met betrekking tot regelgeving.

In 2013 is de werkgroep WGELECTRA opgericht binnen het internationale wetenschappelijke netwerk ICES. Onderzoekers uit alle ICES-landen kunnen deelnemen. De werkgroep beoordeelt en bundelt al het onderzoek naar de effecten van vissen met elektriciteit op het mariene ecosysteem. Daarnaast agendeert WGELECTRA onderzoeksvragen die nodig zijn om advies te geven over de toelating van puls aan beheerders.

Conclusies

Het meest recente rapport van de werkgroep vat het bestaande onderzoek samen. Tot nu toe blijkt dat de mechanische impact van puls lager is dan die van de boomkor. Ook vangt de puls efficiënter tong dan de boomkor, maar is minder efficiënt voor andere soorten. De puls vangt ook minder bodemdieren gevangen dan de boomkor.

De impact van de puls op mariene organismen is vanaf een bepaalde sterkte beperkt tot rugfracturen bij kabeljauw en wijting van een bepaalde maat. Bij rondvissen die klein genoeg zijn om door de mazen van het net te ontsnappen worden geen beschadigingen gevonden. Onderzoek naar het effect van visgrootte op de gevoeligheid voor beschadigingen loopt nog. Daarnaast concludeert onderzoek dat de garnalenpuls, afhankelijk van het precieze netontwerp, een veelbelovende innovatie vormt voor het verminderen van ongewenste bijvangst.

Tot slot stelt het rapport dat er meer onderzoek nodig is naar het effect van elektriciteit op mariene organismen en op het bodemecosysteem.

Ecosysteemeffecten

Verder maakt het rapport melding van de voorschriften voor het pulstuig die vanaf 2017 gelden. Ook gaat het rapport in op het verzoek uit Frankrijk om advies te geven over de ecosysteemeffecten van de puls. De onderzoekers concluderen dat de kans op negatieve effecten van de tongpuls laag is en van de garnalenpuls zelfs heel laag. Maar deze conclusie is onzeker omdat er nog te weinig bekend is over het effect van elektriciteit op mariene organismen.

Deze onzekerheden worden onderzocht binnen het meerjarige project ‘Impact Assessment Pulse Fishing’. De Nederlandse pulsvloot neemt ook aan dit onderzoek deel. Onder andere door de vangst van elke trek nauwkeurig te registreren.

46% minder brandstofgebruik

De overgang van de platvisvloot van boomkor naar puls resulteerde in een reductie van brandstofgebruik van 46 procent. Dit staat midden in het rapport als reden achter de gestegen inkomsten van platvisvissers. De werkgroep heeft het mandaat om specifiek te kijken naar de effecten van pulsvisserij op het mariene ecosysteem.

Een reductie van brandstofgebruik is mogelijk een te indirect effect op het mariene ecosysteem voor de werkgroep om harde uitspraken over te doen. De Nederlandse Vissersbond hoopt dat Europese beleidsmakers en belanghebbenden dit gevolg van de puls wel op het vizier hebben.

Bron: Nederlandse Vissersbond

 
Lees ook
Mogelijke stijging scholaanvoer door verbod op puls

Mogelijke stijging scholaanvoer door verbod op puls

Meer dan 1 miljoen ton volwassen schol in de Noordzee, maar de kottervloot ziet al jaren geen kans om het quotum optimaal te benutten. Volgens biologen bevindt de volwassen schol zich in het noordwestelijke deel van de Noordzee en daar vist de vloot niet. Het gevolg is onderbevissing van grote schol.

Brancheorganisatie Garnalen streng op maat Hollandse garnalen

Brancheorganisatie Garnalen streng op maat Hollandse garnalen

De brancheorganisatie heeft het maximum stukstal voor de soort 3 garnalen op 850 garnalen per kilo bepaald. De organisatie kondigde de maatregelen aan door de kleine maat garnalen in de zomer en de invloed van de coronacrisis, zo meldt VisNed.

Tongvloot snakt naar alternatief - Vangstconcept met waterstralen in de maak

Tongvloot snakt naar alternatief - Vangstconcept met waterstralen in de maak

Sinds het voorjaar wordt op de SCH-63 van rederij Jaczon uit Scheveningen een vangstconcept toegepast dat gebaseerd is op waterstralen. De rederij wil hiermee tong vangen zodat de methoden met wekkerkettingen en pulsmodules niet meer nodig zijn. Deze vangstconcepten staan onder zware druk van ngo’s.