Oesters en kunstriffen geplaatst in windpark

Oesters en kunstriffen geplaatst in windpark Luchterduinen

Natuur & Milieu, Stichting De Noordzee, Van Oord en Eneco Luchterduinen plaatsten 5 november kooien met platte oesters en rifballen in windpark Luchterduinen, 23 kilometer ten westen van IJmuiden. Met het project De Rijke Noordzee wordt onderzocht hoe natuurversterking en het opwekken van duurzame energie elkaar kunnen verrijken. ASN Bank maakt deze pilot mede mogelijk.

Met een installatieschip van Van Oord werden vanuit de haven van IJmuiden de rifstructuren op ongeveer 20 meter diepte geplaatst in windpark Eneco Luchterduinen. Het kunstrif bestaat uit onder meer kooien met volwassen oesters en rifballen. De totale oppervlakte van deze pilot beslaat 3 hectare (100 x 300m).

Natuurontwikkeling

Wetenschappelijke onderzoekers van Bureau Waardenburg, Sas consultancy en Wageningen Marine Research bestuderen tot 2022 de natuurontwikkeling in het windpark. Ze bekijken of de oesters voldoende groeien en zich voortplanten, en of hun larven zich in de nabijheid vestigen en een rif gaan vormen.

Natuurlijke riffen vervullen een belangrijke functie. Ze filteren water en zijn een aanhechtingsplek voor en bron van voedsel. Helaas komen deze riffen door menselijk ingrijpen en ziektes vrijwel niet meer voor in de Noordzee. Deze organisaties onderzoeken nu wat de beste omstandigheden zijn om de onderwaternatuur op te laten bloeien in windparken op zee.

Blauwdruk

De windparken op zee worden gezien als een oplossing voor klimaatverandering. De toename van windparken op de Noordzee heeft ingrijpende gevolgen voor de natuur en de ruimtelijke ordening. Volgens Stichting De Noordzee bieden deze windparken, naast duurzame energie, kansen om positief bij te dragen aan de onderwaternatuur. Dit demonstratieproject moet een blauwdruk voor natuurherstel onder water in windparken op zee zijn wat toegepast kan worden bij nieuw te bouwen windparken. Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee willen op deze wijze stimuleren dat de groei van windparken op zee hand in hand gaat met natuurversterking.

Vissen over de bodem is in windparken verboden. De palen van windmolens bieden een aanhechtingsplek voor zeeleven. Dat maakt windparken de ideale locatie voor het actief versterken van onderwaternatuur. De geplaatste oesters produceren larven, waardoor er in het gebied een volwaardig rif kan ontstaan dat veel andere soorten aantrekt, zoals krabben, vissen en zeehonden. Zo dient een windpark als kraamkamer voor onderwaternatuur.

Lees ook
‘2020 wordt een sleuteljaar’

‘2020 wordt een sleuteljaar’

Drie belangrijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat Diek Parlevliet, voorzitter van het Nederlands Visbureau 2020 ziet als sleuteljaar voor de vissector. “Dat er een andere wind zal waaien is duidelijk. Dit wordt een jaar waarvan we later zeggen: toen is het begonnen.” Hij deed zijn visie uit de doeken tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsborrel van het Nederlands...

Geld beschikbaar Noordzeeakkoord

Geld beschikbaar Noordzeeakkoord

In het Weekjournaal bericht de Nederlandse Vissersbond over de afspraak van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat met de betrokken partijen van het Noordzeeakkoord over het beschikbare budget om de excessieve verandering op de Noordzee te compenseren. Alle partijen krijgen enkele weken om het voorstel met hun achterban te...

Kunnen visserij en windmolenparken naast elkaar bestaan?

Kunnen visserij en windmolenparken naast elkaar bestaan?

Kunnen visserij en offshore windmolenparken naast elkaar bestaan? Dat was het thema van een bijeenkomst, georganiseerd door Europarlementariër Peter van Dalen, vice-voorzitter van de visserij commissie, op 22 januari.