Onderzoeksproject Meerwaarde met Mosselen wint RAAK-award 2019

Mosselen_pxhere

Foto: Pxhere

Het onderzoeksproject Meerwaarde met Mosselen van de HZ University of Applied Sciences won 14 november de RAAK-award 2019. De hoofdprijs bestond uit een cheque van €10.000,-. Het onderzoek is gericht op het zodanig aanleggen van droogvallende mosselbanken dat deze een bijdrage leveren aan kustbescherming, het verhogen van biodiversiteit én de mosselproductie. 

Er is veel onderzoek naar hoe natuurlijke processen de kustlijn kunnen beschermen. Dit onderzoeksproject is gericht op mosselen. Deze schelpdieren kunnen een belangrijke rol spelen in kust en natuurbehoud. Mosselen verhogen de waterkwaliteit doordat ze grote hoeveelheden water filteren. Daarnaast vormen droogvallende mosselriffen een belangrijk leefgebied voor andere soorten. Deze riffen kunnen de erosie van droogvallende zandplaten tegengaan doordat ze golven dempen en zand vasthouden. Het aanleggen van een droogvallende mosselbank is lastig, maar de onderzoekers van de HZ University of Applied Sciences zijn er in geslaagd om hier een werkbare en schaalbare methode voor te ontwikkelen. 

De jury roemt het feit dat dit onderzoek de "ogenschijnlijk tegenstrijdige doelstellingen van deelnemers als Rijkswaterstaat, verschillende natuurorganisaties en mosselkwekers verenigd". Het onderzoeksteam zoekt naar oplossingen die voor alle partners een verbetering betekenen, zonder daarbij het doel van het onderzoek uit het oog te verliezen. Bijvoorbeeld. Het oogsten van de mosselen was niet wenselijk, terwijl daar juist de winst voor de mosselkweker in zit. Dit is opgelost door de mosselkwekers het zaad voor de mosselen te laten leveren.

Het onderzoek vindt plaats in de Oosterschelde. Dit betekent dat het team rekening moest houden met de veranderende omstandigheden. Zo spoelde de eerste mosselbank weg en kwamen op de volgende veel vogels af.  Het onderzoek loopt tot februari. Bij het onderzoek zijn ook onder meer het Nederlands Instituut voor onderzoek der Zee (NIOZ) en Wageningen Marine Research (WMR) betrokken. Voor het onderwijs is een case study gemaakt.

De RAAK-award wordt sinds 2011 jaarlijks uitgereikt op het SIA-congres. Het doel van de prijs is om aandacht te geven aan praktijkgericht onderzoek van hogescholen, de bekendheid te verbreden en de kwaliteit van het onderzoek verbreden.

Lees ook
Eerste hangcultuurmosselen geoogst

Eerste hangcultuurmosselen geoogst

Het mosselseizoen 2020 is gestart. Kweker Jan Bout haalde in het Zeeuwse Bruinisse op 26 mei de eerste sokken met hangcultuurmosselen uit de Oosterschelde. “De mosselen zijn al ongelofelijk goed gevuld, dat is opmerkelijk voor deze tijd van het jaar. De vele zonuren van de afgelopen weken hebben effect gehad,” zegt Bout.

Mosselsector wil jongeren aan de mossel krijgen

Mosselsector wil jongeren aan de mossel krijgen

De Zeeuwse mosselsector wil dat jongeren meer mosselen gaan eten. De sector heeft subsidie van de EU gekregen om de komende drie jaar de bekendheid met mosselen vergroten bij de groep 25- tot 35-jarigen.

Lionsclub organiseert mosselparty voor goed doel

Lionsclub organiseert mosselparty voor goed doel

In het oosten van Nederland zijn er haringparty’s voor het goede doel te over, maar mosselparty’s zie je zelden. De Eerste Bronckhorster Mosselparty op 29 november 2019 is zeer enthousiast ontvangen.