Opheffen maximale vangsthoeveelheid schar en bot

Schar

Wetenschappers van ICES hebben advies uitgebracht aan de EU over het opheffen van de maximale vangsthoeveelheid (TAC) voor schar en bot. Het opheffen van de vangsthoeveelheid kent een ‘laag risico’ en is in lijn met het Europese Gemeenschappelijke Visserijbeleid (GVB). Vissers vangen schar en bot als bijvangst tijdens het vissen naar doelsoorten als tong en schol. Volgens ICES bepaalt de TAC voor tong en schol hoeveel schar en bot vissers vangen. Een aparte TAC is eigenlijk niet nodig.

Verstikkingssoorten

Tot nog toe geldt een gecombineerde vangstbeperking voor schar en bot. Door deze TAC gelden deze vissen als belangrijke verstikkingssoorten (choke species) voor de aanlandplicht. De visserijcommissie van de EU heeft daarom aan ICES gevraagd om het risico van het vrijgeven van deze soorten te beoordelen. ICES stelt vast dat de beheermaatregelen voor schol en tong bepalend zijn voor de hoeveelheid schar en bot die wordt meegevangen. Een aparte TAC is niet nodig, omdat het niet voor de hand ligt dat er gerichte visserij op deze soorten ontstaat. Voor schar en bot bestaat slecht een kleine markt.

Europese Commissie

Waarschijnlijk doet de Europese Commissie op basis van het ICES-advies een voorstel aan de Visserijraad. De eerstvolgende vergadering van de visserijcommissie van het Europese parlement is op woensdag 22 maart 2017. Vissersbondvoorzitter Johan Nooitgedagt: “Dat de Europese Commissie ICES om advies heeft gevraagd over de quotering van schar en bot, geeft aan dat men in Brussel ook begint in te zien dat er te makkelijk gedacht is over de aanlandplicht. Er zijn nog veel hindernissen te nemen, de TAC voor bot en schar opheffen is maar één daarvan” .

Aanlandplicht

De Nederlandse Vissersbond blijft tegen de aanlandplicht. Zij geloven dat selectiever vissen met andere gerichte beleidsmiddelen kan worden bereikt. De EU lijkt met de aanlandplicht anti-reclame voor zichzelf te maken. “De gevolgen van de aanlandplicht wakkeren het anti-EU sentiment aan. De beelden van containers vol dode visjes op internet zijn al door maar liefst 800.000 bezoekers bekeken en de reacties op social media waren niet mals,” aldus Nooitgedagt.

Lees ook
Nederlandse en Franse vissers bundelen krachten tegen windparken op zee

Nederlandse en Franse vissers bundelen krachten tegen windparken op zee

Nederlandse en Franse vissers trekken samen op in de strijd tegen windparken op zee. Vertegenwoordigers van zowel Nederlandse en Franse visserijorganisaties kwamen naar Brussel om hun bezwaren tegen de windmolenparken aan te kaarten. Dat meldt Visserijnieuws.

Schouten verlengt pulsvis-vergunningen op eigen houtje

Schouten verlengt pulsvis-vergunningen op eigen houtje

Minister Carola Schouten van Landbouw en Visserij blijkt de vergunningen van de Nederlandse pulsvissers tot 1 juni te verlengen. Vorige maand besloot de Europese Unie tot een verbod op het pulsvissen, de efficiënte vistechniek waarbij vissen door stroomstootjes van de bodem opgeschrikt worden. De afgelopen jaren heeft Nederland in totaal een tachtigtal...

Vangstquota 2019 grotendeels naar beneden

Vangstquota 2019 grotendeels naar beneden

De Europese Visserijraad bereikte woensdagochtend 19 december in Brussel een akkoord over het vangstquotum voor aankomend jaar. De meeste quota vallen lager uit dan het afgelopen jaar. "Het korten op de vangstquota wil niet per definitie zeggen dat het slecht gaat met de visbestanden, maar juist dat de visbestanden goed in de gaten worden gehouden",...