Plannen voor herstructurering vissersvloot

Visserij_pixabay

“De kottervissers op de Noordzee kampen met een aantal grote vraagstukken. Het pulsverbod, het coronavirus, de aanlandplicht, de sluiting van gebieden voor windparken en natuur en ook onzekerheden omtrent de Brexit maken het toekomstperspectief voor de vloot onzeker. Dit alles vraagt om een langetermijnaanpak om ook in de toekomst duurzaam en economisch gezond te kunnen blijven vissen.” Minister Schouten deed onlangs in een brief aan de Tweede Kamer alvast uit de doeken hoe zij de € 119 miljoen uit het Noordzeeakkoord wil besteden, zo beschrijft de Vissersbond op de website.

Voor de besteding van het budget, houdt minister Schouten vast aan de volgende vijf pijlers:

  1. Aanjagen van innovaties voor de visserij van de toekomst: flexibeler en duurzamer
  2. Vissers die de stap naar de toekomst niet kunnen of willen maken, helpen om hun bedrijf te beëindigen
  3. Versterking van de handhaving en een betere naleving van de regels
  4. Ook aandacht voor garnalen- en andere kustvissers
  5. Internationale samenwerking essentieel

Lees het hele artikel – met uitgebreide uitleg per punt – dit artikel op Vissersbond.nl.

Dossiers
Lees ook
Rode poon en mul vaker en langer in zuidelijke Noordzee

Rode poon en mul vaker en langer in zuidelijke Noordzee

Pakweg twintig jaar geleden verschenen rode poon en mul alleen in de zomermaanden op de Nederlandse visafslagen. Als bijvangst van boomkorkotters. Beide soorten vertoeven inmiddels steeds vaker en langer in het zuidelijke deel van de Noordzee en zijn niet meer weg te slaan in de afslagen van Urk, IJmuiden en Scheveningen.

Tongvloot snakt naar alternatief - Vangstconcept met waterstralen in de maak

Tongvloot snakt naar alternatief - Vangstconcept met waterstralen in de maak

Sinds het voorjaar wordt op de SCH-63 van rederij Jaczon uit Scheveningen een vangstconcept toegepast dat gebaseerd is op waterstralen. De rederij wil hiermee tong vangen zodat de methoden met wekkerkettingen en pulsmodules niet meer nodig zijn. Deze vangstconcepten staan onder zware druk van ngo’s.

Machinaal strippen van schol biedt soelaas

Machinaal strippen van schol biedt soelaas

Het handmatig strippen van schol op zee is vaak onderhevig aan kritiek van viskopers. Zij zien soms grote verschillen per partij waarbij zelfs het verlies van visvlees aan de orde is. Het gebruik van een stripmachine voor schol kan in dat geval soelaas bieden.