Pulsvissen veroorzaakt geen massale sterfte bodemleven

pulskor

Half november maakte Wageningen Marine Research-onderzoekers Pieke Molenaar en Edward Schram de resultaten van een kort praktijkonderzoek bekend. "We hebben geen massale directe sterfte van bodemleven aangetroffen in het spoor van een pulskotter”, aldus de onderzoekers op Visserijnieuws.

Een van de bezwaren tegen de pulsvisserij is dat deze techniek zou leiden tot massale sterfte onder het bodemleven. Wetenschappelijk bewijs is hier niet voor. Er is nog geen onderzoek gedaan naar hoe het bodemleven eruit ziet direct na het passeren van een pulskor. Het ministerie van LNV gaf daarom opdracht aan onderzoekers van Wageningen Marine Research om hier onderzoek naar te doen.

In het onderzoek is gekeken naar twee verschillende pulssporen: een spoor van een compleet pulstuig en een spoor van een pulstuig zonder net en onderpees. Hiervoor kregen de onderzoekers de medewerking van twee schepen en hun schippers, Tiemen Korf op de SC 25 en Cees van Eekelen jr. op de WR 189. 

Voor het onderzoek maakte de SC 25 een vistrek tegen de stroom in. De WR 189 volgde de SC 25 en probeerde in dit pulsspoor ook een trek te doen. Dit was een uitdaging. Bij de meest geslaagde trek overlapte 80 procent van het beviste bodemoppervlak het pulsspoor, bij de minst gelukte was het 43 procent. Met onderwatercamera’s werden de vistreks gevolgd.

De onderzoekers beoordeelden vervolgens de conditie van drie vissoorten (schol, schar en dwergtong) en drie soorten ongewervelden (heremietkreeft, brokkelster en zwemkrab). Er werd gekeken naar beschadigingen en of de dieren nog leefden. 90 tot 100 procent van deze dieren bleek nog te leven. Dat niet altijd alle dieren in de vangsten nog in leven waren, komt doordat een klein aantal dieren beschadigd raakt door contact met het pulstuig of met het garnalentuig dat een verzwaarde klossenpees had. 

De onderzoekers benadrukken dat uit dit onderzoek nog geen definitieve conclusies getrokken kunnen worden. Hiervoor is meer onderzoek nodig naar andere soorten en andere typen zeebodems. "Duidelijk is wel dat we in deze studie geen enkel bewijs hebben gevonden voor massale directe sterfte vlak na het passeren van een pulskotter. Als er wel sprake zou zijn van massale sterfte onder bodemleven in het spoor van een pulskotter, dan zouden we dit gezien hebben in zowel de vangsten als op de video-opnamen". aldus de onderzoekers.

Bron: Visserijnieuws

Dossiers
Lees ook
Nederlandse en Franse vissers bundelen krachten tegen windparken op zee

Nederlandse en Franse vissers bundelen krachten tegen windparken op zee

Nederlandse en Franse vissers trekken samen op in de strijd tegen windparken op zee. Vertegenwoordigers van zowel Nederlandse en Franse visserijorganisaties kwamen naar Brussel om hun bezwaren tegen de windmolenparken aan te kaarten. Dat meldt Visserijnieuws.

Minder puls, meer pluis

Minder puls, meer pluis

Op de Nederlandse stranden spoelt weer meer 'vispluis' aan, blijkt uit de jaarlijkse strandopruimdag die cultuurorganisatie Centree in Zierikzee dit weekend organiseerde.

Flynth hoofdsponsor van het Holland Fisheries Event

Flynth hoofdsponsor van het Holland Fisheries Event

Op Urk vindt op 2 en 3 oktober de elfde editie van het Holland Fisheries Event plaats. Flynth adviseurs en accountants is opnieuw de hoofsponsor van deze visserij- en martieme vakbeurs.