Pulsvissen veroorzaakt geen massale sterfte bodemleven

pulskor

Half november maakte Wageningen Marine Research-onderzoekers Pieke Molenaar en Edward Schram de resultaten van een kort praktijkonderzoek bekend. "We hebben geen massale directe sterfte van bodemleven aangetroffen in het spoor van een pulskotter”, aldus de onderzoekers op Visserijnieuws.

Een van de bezwaren tegen de pulsvisserij is dat deze techniek zou leiden tot massale sterfte onder het bodemleven. Wetenschappelijk bewijs is hier niet voor. Er is nog geen onderzoek gedaan naar hoe het bodemleven eruit ziet direct na het passeren van een pulskor. Het ministerie van LNV gaf daarom opdracht aan onderzoekers van Wageningen Marine Research om hier onderzoek naar te doen.

In het onderzoek is gekeken naar twee verschillende pulssporen: een spoor van een compleet pulstuig en een spoor van een pulstuig zonder net en onderpees. Hiervoor kregen de onderzoekers de medewerking van twee schepen en hun schippers, Tiemen Korf op de SC 25 en Cees van Eekelen jr. op de WR 189. 

Voor het onderzoek maakte de SC 25 een vistrek tegen de stroom in. De WR 189 volgde de SC 25 en probeerde in dit pulsspoor ook een trek te doen. Dit was een uitdaging. Bij de meest geslaagde trek overlapte 80 procent van het beviste bodemoppervlak het pulsspoor, bij de minst gelukte was het 43 procent. Met onderwatercamera’s werden de vistreks gevolgd.

De onderzoekers beoordeelden vervolgens de conditie van drie vissoorten (schol, schar en dwergtong) en drie soorten ongewervelden (heremietkreeft, brokkelster en zwemkrab). Er werd gekeken naar beschadigingen en of de dieren nog leefden. 90 tot 100 procent van deze dieren bleek nog te leven. Dat niet altijd alle dieren in de vangsten nog in leven waren, komt doordat een klein aantal dieren beschadigd raakt door contact met het pulstuig of met het garnalentuig dat een verzwaarde klossenpees had. 

De onderzoekers benadrukken dat uit dit onderzoek nog geen definitieve conclusies getrokken kunnen worden. Hiervoor is meer onderzoek nodig naar andere soorten en andere typen zeebodems. "Duidelijk is wel dat we in deze studie geen enkel bewijs hebben gevonden voor massale directe sterfte vlak na het passeren van een pulskotter. Als er wel sprake zou zijn van massale sterfte onder bodemleven in het spoor van een pulskotter, dan zouden we dit gezien hebben in zowel de vangsten als op de video-opnamen". aldus de onderzoekers.

Bron: Visserijnieuws

Dossiers
Lees ook
Overijsselse vissers lanceren streekmerk Wiedenvis

Overijsselse vissers lanceren streekmerk Wiedenvis

De beroepsbinnenvisserij en kleine kustvisserij doen veel meer dan de handel voorzien van wildgevangen paling, snoekbaars, kreeft en zeebaars. Volgens Albert Jan Maat, voorzitter van beroepsorganisatie NetViswerk, is er werk aan de winkel om de binnen- en kustvisserij te behouden.

Onduidelijkheden rondom vissenwelzijn

Onduidelijkheden rondom vissenwelzijn

Supermarkten, visserij- en viskwekerijwetgeving en bestaande viskeurmerken besteden te weinig aandacht aan vissenwelzijn. Dat stelt de Dierenbescherming in een persbericht. Eerder nomineerde Wakker Dier keurmerken MSC en ASC al voor de Liegebeest van het jaar-verkiezing. MSC reageert met: "MSC zet zich in voor de strijd tegen overbevissing en voor bescherming...

Holland Fisheries Event komt met online beursjournaal

Holland Fisheries Event komt met online beursjournaal

Vanwege het coronavirus gaat het Holland Fisheries Event dit jaar niet door. In plaats daarvan is er op 2 oktober een online beursjournaal. De datum voor de volgende editie is ook al bekend. Op 7 en 8 oktober 2022 komt de visserijsector weer samen op Urk.