Pulsvissers accepteren geen onrechtvaardig besluit

Vismagazine_pulsvisserij

De Nederlandse pulsvissers dreigen deze week door toedoen van emotionele campagnes hun pulsontheffingen te verliezen. 13 februari vergadert Europa over de toekomst van het pulstuig. Alles wijst erop dat er waarschijnlijk een verbod op de puls komt. De Nederlandse kottervisserij zal een verbod niet accepteren.

Dit maken de Nederlandse Vissersbond, VisNed en EMK in een persbericht bekend. Daarom hebben de belangenorganisaties van de kottervisserij minister-president Rutte gevraagd om voor de pulsvissers in de bres te springen en met zijn Franse collega president Macron in contact te treden. Het zijn met name de Fransen die bezwaar maken tegen de pulsvisserij.

Innovatieve pulsvisserij

De belangenorganisaties wijzen op het innovatieve karakter van de pulsvisserij. Ongeveer 80 Nederlandse kottervissers hebben een ontheffing voor deze veelbelovende techniek. Het is wetenschappelijk bewezen dat de puls 46 procent brandstof (CO2-uitstoot) bespaart, 20 procent minder bodemberoering geeft en zorgt voor 50 procent minder bijvangst. Daarmee is de kottersector een van de weinige sectoren die de klimaatdoelstelling van 50 procent reductie van de uitstoot heeft behaald.

Onjuiste informatie

De positieve resultaten worden door de milieuactivisten van Bloom - voornamelijk uit Franse hoek - in twijfel getrokken. Volgens de vissers is het deze organisatie gelukt om de Europese politiek gedurende de besluitvorming met onjuiste informatie over de pulstechniek te beïnvloeden.

“Bloom wuift wetenschappelijke onderzoeken weg en verkoopt Fake News over het pulstuig. De Europese politiek heeft oogkleppen op en tuint er met open ogen in. Dit accepteren wij als pulsvissers niet! Besluitvorming mag niet op basis van emotie gedaan worden, maar op basis van feiten”, zeggen de pulsvissers. De vissers benadrukken dat Europese besluitvorming op deze wijze sterk ongeloofwaardig is.

Brandbrief

Met het verlies van de pulsontheffingen dreigt een aanzienlijk deel van de Nederlandse kottervisserij verloren te gaan. Bovendien leidt dit tot een toename van 78 procent van brandstof en CO2-uitstoot. Daarom stuurden de pulsvissers een brandbrief aan de minister-president Mark Rutte.

"Hij is onze laatste strohalm om deze visserijtechniek van de ondergang te redden", zeggen de pulsvissers. Ook benadrukken de vissers in de brief aan premier Rutte dat een verbod op het pulstuig niet alleen de pulsvissers en bemanningsleden raakt, maar zal doorwerken in de gehele keten van handel en verwerking, de toeleverende industrie, het visserijonderzoek en het visserijonderwijs.

Vervolgstappen

De pulsvissers zijn deze maandagochtend bij elkaar gekomen om te vergaderen over mogelijke vervolgstappen en een mogelijke actie om de Europese politiek voor het definitieve besluit wakker te schudden.

&feature=youtu.be