Rapport 'Stand in Water 2020' laat zien: Nederlandse visserij wordt duurzamer

stand in het water cover rapport

Ongeveer 80 procent van de Nederlandse visserij neemt deel in het MSC-programma voor duurzame visvangst. En eenmaal erkend door het MSC-keurmerk blijven visserijen werken aan verdere verduurzaming. Dat blijkt uit het rapport 'Stand in het Water 2020' waarin een analyse is gedaan van alle 125 beoordelingen en controles die de afgelopen 15 jaar zijn uitgevoerd om te toetsen of visserijen het MSC-keurmerk mogen dragen.

In 2006 liet de eerste Nederlandse visserij zich meten tegen de MSC-standaard voor duurzame visvangst. Deze Noordzee haringvisserij is sindsdien gecertificeerd, en visserijen op 19 andere vissoorten volgden. Inmiddels neemt zo’n 80 procent van de Nederlandse visserij deel aan het programma, zowel gemeten in aantal schepen als in het volume aangelande vis in 2019.

Werken aan verbeteropgaven

Deelnemende visserijen worden jaarlijks gecontroleerd, en vaker als daartoe aanleiding is. Elke 5 jaar vindt een uitgebreide herbeoordeling plaats. Visserijen kunnen onder voorwaarden worden gecertificeerd, met verbeteropgaven voor de komende jaren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanpassen van netten om bijvangst te verminderen, of het ontzien van kwetsbare onderwaternatuur. Van de 109 dusver gestelde voorwaarden is circa de helft inmiddels ingelost: aan het realiseren van de andere helft van de verbeteropgaven wordt nog gewerkt. Deze moeten binnen afgesproken tijdlijnen worden voltooid, of de visserij riskeert schorsing of beëindiging van het certificaat. Uit de analyse van de visserijbeoordelingen blijkt ook dat het MSC-programma een stimulans is om continue te blijven verbeteren. 

Derde belangrijke conclusie uit de analyse is de grote betrokkenheid van stakeholders. Aan bijna alle beoordelingen hebben wetenschappers of natuurbeschermingsorganisaties bijgedragen, aan ruim de helft van deze audits hebben beide groepen bijgedragen. Hiermee wordt verzekerd dat de laatste wetenschappelijke inzichten over visserij en natuurbescherming worden meegenomen bij de beoordeling van visserijen.

Aanbod duurzaam gecertificeerde vis tijdelijk beperkt

De Nederlandse visserij is voor duurzaam beheer van visbestanden ook afhankelijk van de internationale afspraken over vangstquota. Recent zijn de MSC-certificaten voor de visserij op makreel, Atlantisch-Scandinavische haring en blauwe wijting geschorst, omdat de betrokken kuststaten geen overeenstemming konden bereiken over het verdelen van de quota. Vangst van deze soorten in 2021 mag daardoor niet als MSC-gecertificeerd worden verkocht, totdat de betrokken landen tot wetenschappelijk-gedragen afspraken komen.

Vraag consumenten naar duurzame vis blijft stijgen

Vanuit de markt blijft de vraag naar vis, schaal- en schelpdieren van duurzame oorsprong stijgen MSC ziet in Nederland jaar op jaar groei in de verkoop van MSC-gecertificeerde visproducten. Dat past in een trend: uit de Monitor Keurmerken Retail van onderzoeksbureau IRI over 2019 bleek dat de omzet van voeding in supermarkten 4,2 procent was gegroeid, maar de omzet van voedsel met een onafhankelijk keurmerk  26 procent.Binnen de productcategorie vis is inmiddels 74 procent van de omzet duurzaam gecertificeerd.

Dossiers
Lees ook
Nationale Postcode Loterij blijft MSC steunen

Nationale Postcode Loterij blijft MSC steunen

De Nationale Postcode Loterij blijft de Marine Stewardship Council (MSC) financieel steunen op het gebied van verduurzaming van visserijen op het zuidelijk halfrond. Er is een overeenkomst voor drie jaar, met een jaarlijkse bijdrage van 500.000 euro.

VNV begroet zeven nieuwe sponsors in haar netwerk

VNV begroet zeven nieuwe sponsors in haar netwerk

Ondanks de coronacrisis groeit het commerciële netwerk van de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV). Sinds de tweede helft van 2020 traden maar liefst zeven organisaties toe als sponsor van de brancheorganisatie voor de visdetailhandel. Waarom? Omdat ze visspecialisten een warm hart toe dragen en via de communicatiekanalen van de VNV graag...

ASC- en MSC-certificering voor Veramaris

ASC- en MSC-certificering voor Veramaris

Veramaris produceert Omega-3-olie voor visvoer uit microalgen. Het Nederlandse biotechnologiebedrijf haalt als eerste producent ter wereld de gezamenlijke Aquaculture Stewardship Council (ASC) en Marine Stewardship Council (MSC) certificering voor duurzame zeewierproductie voor visvoer.