Rode poon en mul vaker en langer in zuidelijke Noordzee

Rode poon_foto Willem den Heijer

Pakweg twintig jaar geleden verschenen rode poon en mul alleen in de zomermaanden op de Nederlandse visafslagen. Als bijvangst van boomkorkotters. Beide soorten vertoeven inmiddels steeds vaker en langer in het zuidelijke deel van de Noordzee en zijn niet meer weg te slaan in de afslagen van Urk, IJmuiden en Scheveningen.

Dat ze bijna dagelijks te koop zijn bij deze afslagen komt door een vloot die speciaal is ingericht om deze soorten te vangen. De afgelopen twintig jaar breidde deze vloot zich uit en werd visserijtechnisch sterk ontwikkeld. De vissers die voor deze vangstmethode kozen, hadden het tij mee want rode poon en mul waren goed vangbaar. Aanvankelijk moest de vloot het hebben van de wintervisserij in Het Kanaal, maar de beide soorten zijn in de zomermaanden volop aanwezig in de Noordzee tot boven de Waddeneilanden. Vangstresultaten aldaar in de zomer spreken boekdelen, evenals de aanlandingen in de afslagen van Urk, IJmuiden en Scheveningen (zie tabellen).

Poon en mul

Na 2010 is er een stijging in de aanvoer van beide soorten. Daar moet bij worden opgemerkt dat sommige flyshooters ‘s zomers overschakelen op schol en het aantal schepen dat op poon en mul vist kleiner is dan in de wintermaanden. Dat deze soorten zich steeds meer thuis voelen in de Noordzee heeft te maken met de opwarming van het zeewater. Het voedselaanbod zal daarnaast ongetwijfeld ook een rol spelen.

Voor de flyshooters zijn poon en mul de belangrijkste soorten en op deze soorten rust geen quotum. De prijzen zijn doorgaans aantrekkelijk. De vangbaarheid is het ene jaar wat meer en het andere jaar wat minder, maar ruim voldoende voor een rendabele visserij. Beide soorten zijn bovenal exportproducten. Consumptie van rode poon en mul in eigen land is ver beneden de maat.

IJmuiden

PERIODE

POON

MUL

In maanden

 

 

04 t/m 08 2010

153.231 kg

106.727 kg

04 t/m 08 2015

396.802 kg

193.017 kg

04 t/m 08 2019

340.518 kg

303.609 kg

04 t/m 07 2020 ⃰

174.918 kg

296.187 kg

Bijgewerkt tot en met 2 juli

Scheveningen

PERIODE

POON

MUL

In maanden

 

 

04 t/m 08 2010

144.394 kg

104.789 kg

04 t/m 08 2015

267.510 kg

198.496 kg

04 t/m 08 2019

120.207 kg

229.492 kg

04 t/m 07 2020 ⃰

116.752 kg

168.235 kg

⃰ Bijgewerkt tot en met 10 juli

Urk

PERIODE

POON

MUL

In maanden

 

 

04 t/m 08 2010

367.000 kg

19.000 kg

04 t/m 08 2015

349.000 kg

  9.000 kg

04 t/m 08 2019

318.000 kg

34.000 kg

04 t/m 07 2020 ⃰

126.000 kg

42.000 kg

⃰ Bijgewerkt tot en met 3 juli

 

Dossiers
Lees ook
Tongvloot snakt naar alternatief - Vangstconcept met waterstralen in de maak

Tongvloot snakt naar alternatief - Vangstconcept met waterstralen in de maak

Sinds het voorjaar wordt op de SCH-63 van rederij Jaczon uit Scheveningen een vangstconcept toegepast dat gebaseerd is op waterstralen. De rederij wil hiermee tong vangen zodat de methoden met wekkerkettingen en pulsmodules niet meer nodig zijn. Deze vangstconcepten staan onder zware druk van ngo’s.

Machinaal strippen van schol biedt soelaas

Machinaal strippen van schol biedt soelaas

Het handmatig strippen van schol op zee is vaak onderhevig aan kritiek van viskopers. Zij zien soms grote verschillen per partij waarbij zelfs het verlies van visvlees aan de orde is. Het gebruik van een stripmachine voor schol kan in dat geval soelaas bieden.

Plannen voor herstructurering vissersvloot

Plannen voor herstructurering vissersvloot

“De kottervissers op de Noordzee kampen met een aantal grote vraagstukken. Het pulsverbod, het coronavirus, de aanlandplicht, de sluiting van gebieden voor windparken en natuur en ook onzekerheden omtrent de Brexit maken het toekomstperspectief voor de vloot onzeker. Dit alles vraagt om een langetermijnaanpak om ook in de toekomst duurzaam en economisch...