‘Ruimte voor visserij in een Noordzee vol windmolens’

Vismagazine_Windmolens op Zee

Tien visserijorganisaties overhandigden op 5 februari hun visie over de toekomst van de visserij in relatie tot de plannen voor Wind op Zee aan leden van de Tweede Kamer en het Europarlement. De visie, genaamd 'Ruimte voor visserij in een Noordzee vol windmolens', heeft als kern dat de visserij een transitie zal moeten doormaken om te komen tot een vloot die naar aard en omvang past bij de nieuw ontstane situatie op de Noordzee. De kosten hiervoor dienen gedragen te worden door een maatschappelijk fonds.

Met oog op de enorme windmolenplannen sloegen tien visserijorganisaties de handen ineen, met als primaire vraag: hoe houden we duurzame voedselproductie in stand, ondanks de razendsnelle opkomst van Wind op Zee? In deze visie wordt gekeken naar een transitie van zowel de vloot als de faciliteiten op land en daar zijn kosten aan verbonden. Deze kosten moeten onderdeel zijn van de energietransitie, van de maatschappelijke wens om duurzame energie op zee te produceren in plaats van op land.

Op één vlak zijn alle betrokkenen het met elkaar eens: Er ontbreekt veel kennis. Er wordt niet gewerkt op basis van onderzoek naar de effecten van windparken, en dat baart zowel de visserij als natuurorganisaties zorgen. “Er is een roep om gezamenlijke kennisontwikkeling maar er wordt niet de tijd genomen om daar eerst aan te werken. De ontwikkeling van de parken gaan zo snel, dat er daardoor geen tijd is voor adequate besluitvorming.”, aldus Pim Visser, directeur van VisNed.

Het Nederlandse streven is om op de Noordzee windenergie uit te breiden van 4,5 gigawatt in 2023 tot 60 gigawatt in 2050. Een gigantische oppervlakte van de Noordzee staat dan vol met windparken. Deze windparken worden nodig geacht in het kader van de energietransitie en zijn belangrijk met oog op de internationale doelstellingen voor duurzame energie. De windparken kunnen, qua ruimte, niet op land worden gerealiseerd, overigens is dat maatschappelijk gezien ook onwenselijk – maar ook op de Noordzee hebben gebruikers veel hinder van de windparken die gebouwd en gepland zijn. Voor vissers zijn dit gebieden die onbevisbaar worden, er moet worden omgevaren en er zijn zorgen over effecten op milieu en klimaat.

Zoals visserman Dirk Kraak (actiegroep EMK) aangaf: “We weten nu wat voor enorme gevolgen de aanleg van de Afsluitdijk heeft gehad op het hele systeem, maar Wind op Zee wordt doorgezet en straks komen we erachter dat al die windparken onomkeerbare effecten hebben op het milieu, de diersoorten en het klimaat. We moeten voorzichtig omgaan met onze Noordzee.”

De visie geeft antwoord op de vraag zoals deze in het OFL-proces gesteld is, namelijk wat wil de visserij? Het antwoord hierop is helder en duidelijk, volgens Visser: “De visserij wil meewerken aan een Noordzee-akkoord en snapt dat zij daarvoor zal moeten veranderen. Deze transitie is echter niet gratis en we willen wél duurzaam blijven vissen.”

Lees ook
Rode poon en mul vaker en langer in zuidelijke Noordzee

Rode poon en mul vaker en langer in zuidelijke Noordzee

Pakweg twintig jaar geleden verschenen rode poon en mul alleen in de zomermaanden op de Nederlandse visafslagen. Als bijvangst van boomkorkotters. Beide soorten vertoeven inmiddels steeds vaker en langer in het zuidelijke deel van de Noordzee en zijn niet meer weg te slaan in de afslagen van Urk, IJmuiden en Scheveningen.

Tongvloot snakt naar alternatief - Vangstconcept met waterstralen in de maak

Tongvloot snakt naar alternatief - Vangstconcept met waterstralen in de maak

Sinds het voorjaar wordt op de SCH-63 van rederij Jaczon uit Scheveningen een vangstconcept toegepast dat gebaseerd is op waterstralen. De rederij wil hiermee tong vangen zodat de methoden met wekkerkettingen en pulsmodules niet meer nodig zijn. Deze vangstconcepten staan onder zware druk van ngo’s.

Machinaal strippen van schol biedt soelaas

Machinaal strippen van schol biedt soelaas

Het handmatig strippen van schol op zee is vaak onderhevig aan kritiek van viskopers. Zij zien soms grote verschillen per partij waarbij zelfs het verlies van visvlees aan de orde is. Het gebruik van een stripmachine voor schol kan in dat geval soelaas bieden.