Subsidie voor afzetbevorderingsprojecten visserij

geld

Vanaf 3 oktober kunnen bepaalde organisaties en verenigingen voor visserij- en/of aquacultuurproducten, subsidie aanvragen voor het uitvoeren van afzetbevorderingsprojecten. De projecten moeten gericht zijn op het vinden van nieuwe afzetmarkten voor visserij- of aquacultuurproducten of het verbeteren van de kwaliteit en de toegevoegde waarde van deze producten.

Hoeveel subsidie

Voor deze subsidie is € 2,8 miljoen beschikbaar. Om in aanmerking te komen, moeten er minimaal € 400.000 aan subsidiabele kosten zijn. Het maximale subsidiepercentage is afhankelijk van de grootte en het type van de organisatie. Per innovatieproject is maximaal € 900.000 te ontvangen. Aanvragen moeten uiterlijk op 3 november 2016 vóór 17.00 uur zijn ingediend. De subsidie wordt gefinancierd uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).

Bron: RVO

Lees ook
Holland Fisheries Event komt met online beursjournaal

Holland Fisheries Event komt met online beursjournaal

Vanwege het coronavirus gaat het Holland Fisheries Event dit jaar niet door. In plaats daarvan is er op 2 oktober een online beursjournaal. De datum voor de volgende editie is ook al bekend. Op 7 en 8 oktober 2022 komt de visserijsector weer samen op Urk.

Voor en tegens van schol invriezen aan boord

Voor en tegens van schol invriezen aan boord

Dankzij het invriezen en opslaan van de vangst op zee is de pelagische vloot al decennialang succesvol. De kottersector, gericht op demersale vis, laat zich vooralsnog niet verleiden tot eenzelfde aanpak. Desalniettemin vinden er wel gesprekken plaats over de opties en de gevolgen van het wel of niet invriezen van schol aan boord.

Wageningen Economic Research: 2020 wordt een zwaar jaar voor de visserij

Wageningen Economic Research: 2020 wordt een zwaar jaar voor de visserij

Wageningen Economic Research presenteerde 11 september in een webinar de resultaten van de Nederlandse Visserijsector over 2019. De kottersector boekte dat jaar fors minder resultaat. Wageningen Economic Research verwacht dat 2020 een zwaar jaar wordt voor de visserij.