Subsidie voor afzetbevorderingsprojecten visserij

Vanaf 3 oktober kunnen bepaalde organisaties en verenigingen voor visserij- en/of aquacultuurproducten, subsidie aanvragen voor het uitvoeren van afzetbevorderingsprojecten. De projecten moeten gericht zijn op het vinden van nieuwe afzetmarkten voor visserij- of aquacultuurproducten of het verbeteren van de kwaliteit en de toegevoegde waarde van deze producten.

Hoeveel subsidie

Voor deze subsidie is € 2,8 miljoen beschikbaar. Om in aanmerking te komen, moeten er minimaal € 400.000 aan subsidiabele kosten zijn. Het maximale subsidiepercentage is afhankelijk van de grootte en het type van de organisatie. Per innovatieproject is maximaal € 900.000 te ontvangen. Aanvragen moeten uiterlijk op 3 november 2016 vóór 17.00 uur zijn ingediend. De subsidie wordt gefinancierd uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).

Bron: RVO

Lees ook
Gemiddeld genomen

Gemiddeld genomen

Voor mensen met een wisselend inkomen bestaat er een interessante mogelijkheid om hun inkomen over drie jaar te middelen en zo inkomstenbelasting terug te ontvangen.

Kabinet trekt € 444 miljoen uit voor aanpassing visserijvloot

Kabinet trekt € 444 miljoen uit voor aanpassing visserijvloot

Minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) wil een kleinere, diversere en duurzamere vissersvloot. Hiervoor trekt het kabinet in totaal € 444 miljoen uit. Dit geld is bestemd voor onder andere sanering en innovaties om de noodzakelijke transitie te ondersteunen.

Koele Noordzeevis

Koele Noordzeevis

Ook deze maand blijft een groot gedeelte van de Noordzeevloot op zondagavond in de havens liggen en vaart niet uit. Want het kan niet uit met de stijgende brandstofprijzen. Dat bovenop andere tegenvallers in de visserij.