Tekortkomingen in EU-plan Noordzee

De Visserijcommissie van het Europese Parlement heeft een meerjarig beheerplan in behandeling voor het vissen op bodemvissen. Dit plan moet solide meerjarig beheer van de bodemvissen in de Noordzee mogelijk maken. De koepel van de Europese vissersbonden Europêche is ontevreden met de voorgestelde beheersmaatregelen in dit plan. “We zijn niet tevreden met de voorgestelde maatregelen. Het plan moet oplossingen bieden voor de knelpunten en uitdagingen die ontstaan door de aanlandplicht voor de gemengde visserijen. Maar die oplossingen biedt het huidige plan niet." De Nederlandse Vissersbond en VisNed zijn beide vertegenwoordigd in Europêche."

Gemengde visserijen

Goed management van gemengde visserijen is de grootste uitdaging voor het Europese visserijbeheer volgens Europêche. "Onverwachte veranderingen in populaties en andere veranderingen in de verschillende visbestanden zijn bepalend voor de gemengde visserij. Met de huidige wetenschappelijke instrumenten zijn al die ontwikkelingen en veranderingen niet te voorspellen. De onderzoeksinstituten beschikken noch over de mensen, noch over de benodigde financiën om de noodzakelijke wetenschappelijke modellen samen te stellen voor alle bestanden die als doelsoort of meevangst worden gevangen in de gemengde visserij."

Voorzorgsbeginsel

Volgens vissersbondvoorzitter Johan Nooitgedagt zijn de standpunten van de Europese Raad veel realistischer. "Zij wil de belangrijkste doelsoorten beheren op basis van MSY (Maximum Sustainable Yield, maximale duurzame vangst). Voor de bijvangstsoorten gaat dan een voorzorgsbeginsel gelden. Vasthouden aan strikte TAC’s voor bijvangstsoorten vergroot alleen maar het verstikkingsprobleem. Het hanteren van streefwaarden en bandbreedtes geeft meer mogelijkheden om bij te sturen. We blijven uiterst kritisch over het mogelijk inperken van bandbreedtes als daar geen wetenschappelijke onderbouwing voor is. Een bandbreedte is een bandbreedte," licht Nooitgedagt het standpunt van Europêche toe.

Evaluatie

Tot slot stelt Europêche voor om – anders dan nu is voorgesteld – het plan vaker te evalueren met het oog op de aanlandplicht. Alleen dan is een soepele overgang mogelijk.

 
Lees ook
Efficiënt en energiezuinig vissen is de tendens

Efficiënt en energiezuinig vissen is de tendens

Het zijn onzekere tijden voor de kottervisserij. Vissers vrezen een no-deal Brexit en kampen met het pulsverbod, visserijvrije windmolenparken en natuurcompensatie in visserijvrije zeereservaten. Desondanks noteren Nederlandse scheepswerven de ene na de andere nieuwbouworder.

Greenpeace wordt niet vervolgd voor dumpen van stenen

Greenpeace wordt niet vervolgd voor dumpen van stenen

Eind september begon Greenpeace met het dumpen van stenen in de Noordzee. Visserijorganisatie VisNed deed aangifte. Het Openbaar Ministerie laat de organisatie met een brief weten niet over te gaan tot vervolging. Dat meldt VisNed op de website.

Coöperaties

Coöperaties

De één zegt dat we in interessante tijden leven en de ander noemt louter bedreigingen. Denk aan corona, windmolens op zee, het verbod op de pulsvisserij en de Brexit. Belangrijke mensen menen zich alles te kunnen permitteren waarbij de gedachte opborrelt, wie hun adviseurs eigenlijk zijn.