Toch uitbreiding pulskorvergunningen

De Europese Commissie en de Visserijraad zijn toch akkoord met de uitbreiding van de pulskorvisserij met 42 vergunningen. Dat is gisteravond, 17 februari, bekend gemaakt. Met de uitbreiding wordt het huidige aantal vergunningen verdubbeld. Naar verwachting worden de extra vergunningen binnen enkele weken verstrekt aan de ondernemers op de reservelijst voor de pulskorvisserij.

Pilotprogramma

De verdubbeling van het aantal pulsvergunningen werd mogelijk door de Nederlandse medewerking aan een grootschalig pilotprogramma naar de effecten van de pulskorvisserij. Aan dit pilotprogramma is een onderzoek verbonden van IMARES, onderdeel van de Wageningen Universiteit. Het pilotprogramma onderzoekt de milieuwinst van de pulskor door het ontbreken van bodemberoering en de halvering van het brandstofverbruik. Bij het onderzoek worden eveneens visserij- en milieuorganisaties betrokken.

Het resultaat van deze studie kan ertoe leiden dat de in de toekomst meer ruimte komt voor de pulskorvisserij. Tot gisteren leek het erop of alle inspanningen van de Nederlandse visserij op het gebied van de pulskor teniet zouden worden gedaan door de Brusselse regelgeving op het gebied van bijvangst.

De Nederlandse Vissersbond is blij met het behaalde resultaat en dankt Staatssecretaris Dijksma en haar team voor hun inzet.

Kamerbrief Staatssecretaris Dijksma