Vis en Zeevruchtengids uitgebracht in België

141118 Vis en zeevruchtengids België

Seaweb Europe, het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) hebben een Vis en Zeevruchtengids voor professionals  uitgebracht. Om aan de stijgende vraag naar vis en zeevruchten te kunnen blijven voldoen, dienen niet enkel de visserij- en aquacultuursector en de individuele consument meer aandacht te besteden aan duurzaamheid en hierover geïnformeerd te worden. Ook de professionele afnemers van vis en zeevruchten staan hierin centraal. Welke soorten gebruiken? Welke vangst- en productiepraktijken zijn te verkiezen? Hoe groot moet een vis zijn om de bestanden voldoende kans te bieden zich te hernieuwen? Op deze vragen biedt de Vis- en zeevruchtengids concrete antwoorden, op maat gesneden van chef-koks en andere restaurateurs, groothandelaars, zelfstandige vishandelaars en voedingsindustriëlen. De gids toont ook enkele portretten van Belgische en Franse vissers, kwekers, chef-koks en handelaars die bewuster zijn gaan werken. Elk op hun manier tonen ze het goede voorbeeld en getuigen ze van de haalbaarheid en de wil om anderen aan te zetten dit voorbeeld op te volgen. De gids is vrij beschikbaar in het Nederlands en Frans via de website www.zeevruchtengids.org.