Visresten via silagetechniek verwerken tot veevoer

visresten-kl

Het restafval van visverwerkende bedrijven, en ook aangelande ondermaatse vissen die niet voor menselijke consumptie mogen worden verkocht, kunnen hoogwaardiger en duurzamer verwerkt worden dan tot nu toe gebeurt. Via een inkuiltechniek zijn de nevenstromen van de visserijsector te stabiliseren, zodat de hoogwaardige viseiwitten intact blijven tot aan de verdere verwerkingsstappen. Dat blijkt uit onderzoek van Mike Van ’t Land van het Vlaamse Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) waarop hij is gepromoveerd aan de Universiteit Gent.

Een nevenstroom van vis tot waarde brengen is moeilijk omdat het product razendsnel bederft en de aanvoer divers en onregelmatig is. In België zijn de hoeveelheden bovendien vrij beperkt zijn. Toch loont het de moeite, omdat er veel waardevolle dierlijke eiwitten in zitten. Tot nu toe gaat het visafval naar biogascentrales.

Zuurstofarm

Mike Van ’t Land stelt vast dat dure procestechnologie geen rendabele optie voor het bewerken van het visafval. Silage waarbij viseiwitten in een zuurstofarme omgeving worden gebracht en worden behandeld met mierenzuur, is wel een technisch haalbare en economisch interessante optie. Tijdens de silage breken enzymen de eiwitten en vetten afbraken tot kleinere componenten, resulterend mengsel van eiwitten, peptiden, aminozuren, lipiden, glycerol, vetzuren en mineralen. Dat mengsel kan vervolgens worden gepasteuriseerd en gedroogd tot een stabiel voederadditief.

Het eindproduct kent in vergelijking tot vismeel een minder efficiënte eiwitopname en een lagere houdbaarheid. Maar de experimenten tonen aan dat tot 50% van een hoogwaardig commercieel vismeel te vervangen is door een lokaal geproduceerde vissilage in garnalenvoeders, zonder effect op de groei. Samen met verschillende stakeholders wordt momenteel gewerkt aan een businessplan om de vissilage of andere gehydroylseerde viseiwitten te gaan produceren in België. (Bron: ILVO)

Lees ook
Belgische studie steunt elektrisch vissen

Belgische studie steunt elektrisch vissen

Vorige week maandag 7 mei vermeldde een bericht over een Belgische studie naar de effecten van pulskorvisserij dat Engelse, Belgische en vooral Franse vissers de concurrentiedruk voelden toenemen in de zuidelijke Noordzee. Vissers uit de drie landen zagen daar een complete vloot van Nederlandse vaartuigen die met elektrische schokjes op tong vissen...

Onderzoek naar het kookproces van de grijze garnaal

Onderzoek naar het kookproces van de grijze garnaal

Voor zijn doctoraatsonderzoek keek Thomas Verhaeghe naar het kookproces van de grijze garnaal. Op 7 december 2017 verdedigde hij zijn doctoraat: 'Optimisation of the cooking process of brown shrimp (Crangon crangon)'. Verhaeghe: “Garnalen moet je niet koken, maar eerder verhitten tussen de 80-90 °C. Dat levert een betere kleur, textuur en rendement...