Vissector stapt uit overleg Noordzeeakkoord

Visserij_pixabay

Foto: Pixabay

De Nederlandse vissector heeft na spoedberaad besloten om uit het Noordzeeoverleg te stappen. De reden is "het volledig ontbreken van toekomstperspectief". Dit schrijven de visserijorganisaties Nederlandse Vissersbond, Productenten Organisiaties Urk en Roussant, de Nationale en Urker Koepel voor de Visverwerkende Industrie en Handel, de Visfederatie en de Vereniging Vishandelaren Urk, in een brief aan ministers Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid en Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

De Nederlandse vissector was al kritisch op het Noordzeeakkoord, omdat door de aanleg van grootschalige windmolenparken, de benodigde natuurcompensatie, het verbod op de pulskorvisserij en de onzekerheden rond de Brexit er nog maar weinig ruimte en perspectief overblijft voor de gehele sector. De levensgevaarlijke actie van Noordzeeakkoord-partner Greenpeace om grote keien te dumpen op de Doggersbank is wat de visserijsector betreft de wereld op zijn kop

"Radicale actievoerders die levens van vissers in gevaar brengen door keien ter grootte van auto's op legale visgronden te dumpen wordt geen strobreed in de weg gelegd maar de Nederlandse visserijsector moet aan de ketting", aldus Visfederatie voorzitter Guus Pastoor. "Wij willen dat de Nederlandse overheid nu eindelijk eens voor ons gaat vechten, door meer rekening te houden met de gevaren van de Brexit, het achterhaalde pulskorverbod aan te vechten en onze belangen om te kunnen blijven vissen op de Noordzee waar het nog wel kan zwaarder te laten wegen".

Perspectief voor de sector

De vissector hecht aan een koers die ruimte biedt voor behoud en herstel van het perspectief voor de sector, nu en in de toekomst, zodat niet alleen onze maar ook toekomstige generaties in de visserij waardevol werk kunnen blijven vinden. Visserij is niet alleen een van de meest traditionele economische activiteiten in de zeeën rond ons land, het is ook cruciaal voor het hedendaagse verlangen om voedselvoorziening dichtbij huis gestalte te geven. De agrarische bedrijfstak in Nederland, inclusief de visserij, is daarvoor essentieel. Dat de tijden veranderen is een feit, dat aanpassingen en innovaties nodig zijn ook, maar dat is wat anders dan het simpelweg verkleinen van de visserijgronden of het uitkopen van een deel van de vloot, waarmee elk perspectief voor de vissers en de verwerkende bedrijven achter de horizon verdwijnt

Dossiers
Lees ook
Efficiënt en energiezuinig vissen is de tendens

Efficiënt en energiezuinig vissen is de tendens

Het zijn onzekere tijden voor de kottervisserij. Vissers vrezen een no-deal Brexit en kampen met het pulsverbod, visserijvrije windmolenparken en natuurcompensatie in visserijvrije zeereservaten. Desondanks noteren Nederlandse scheepswerven de ene na de andere nieuwbouworder.

Coöperaties

Coöperaties

De één zegt dat we in interessante tijden leven en de ander noemt louter bedreigingen. Denk aan corona, windmolens op zee, het verbod op de pulsvisserij en de Brexit. Belangrijke mensen menen zich alles te kunnen permitteren waarbij de gedachte opborrelt, wie hun adviseurs eigenlijk zijn.

Online seminar Visfederatie over corona en Brexit

Online seminar Visfederatie over corona en Brexit

Elk jaar organiseert de Visfederatie een conferentie. Ook dit jaar, alleen is het vanwege het coronavirus een digitale variant. Op 2 december vindt het seminar 'Turbulent vaarwater, hoe blijft de vissector op koers?' plaats.