Visserij uit bezorgdheid over containerramp OOCL Rauma

kotter visserij_Pxhere

Foto: Pxhere

De kottervissers verenigd in de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO), het Nationaal Overleg Visafslagen (NOVA) en de Visfederatie reageren bezorgd op het incident waarbij het containerschip OOCL Rauma op 11 en 12 februari 2020 zeven containers verloor boven de Waddeneilanden. “Ronddobberende containers hebben een enorme impact op de veiligheid van de kottervissers en de (inhoud van de) containers zijn hinderlijk en zorgen voor schade en visverlet voor vissers”, meldt Kees van Beveren, voorzitter van CVO Visserij.

Calamiteitenplan visserij

Zodra de CVO, NOVA en de Visfederatie door Kustwacht Nederland op de hoogte werden gesteld van de overboord geslagen containers, zetten de organisaties het calamiteitenplan voor de demersale visserijketen in werking. “Het doel van het calamiteitenplan demersale visserijketen is het in kaart brengen van de calamiteit en de eventuele gevolgen daarvan op de voedselveiligheid”, vertelt Kees van Beveren. “Door nauw contact te onderhouden met de betrokken partijen bij de containerramp, kunnen we gelukkig melden dat er geen middelen in de containers zitten die de voedselveiligheid in het geding brengen. Drie van de containers bevatten papieren rollen, in twee containers zit papieren verpakkingsmateriaal en in twee containers zit melkpoeder.”

Groot gevaar voor kottervissers

Door het stormachtige weer ligt de kottervloot deze dagen aan wal. “Dat is een geluk bij een ongeluk. Ronddobberende en/of gezonken containers zijn een groot gevaar voor de kottervissers die in het betreffende gebied voornamelijk op garnalen vissen. De netten van de kottervissers kunnen bijvoorbeeld blijven haken achter (het vuil uit de) containers, met alle gevolgen van dien”, aldus de voorzitter van de CVO. “We houden nauw contact met Kustwacht Nederland, zij lokaliseren de containers en houden de situatie in de gaten. De locaties geven wij door aan de vissers. Helaas moeten wij ze ook adviseren om het gebied vanwege de veiligheid te mijden. Daardoor lopen ze vangsten en dus inkomsten mis. En dat is zuur, ruim een jaar na de containerramp met MSC Zoe”, aldus Van Beveren.

Leren van voorgaande ramp

Dat zo’n containerramp zo snel na de containerramp met het containerschip de MSC Zoe kan gebeuren, verbaast de CVO. Ook de containers van de MSC Zoe sloegen over boord bij onstuimig weer. “De containerramp met de MSC Zoe was en is nog steeds een actuele ramp voor de visserij. Naast dat de containerramp destijds voor groot ongemak en onveilige situaties zorgde, vissen onze vissers nog steeds troep uit de containers van de MSC Zoe op. Je mag toch aannemen dat er geleerd is van die ramp en dat de regelgeving omtrent containerschepen die met stormachtig weer in (of in de buurt van) deze vaargeul varen aangescherpt wordt”, aldus Van Beveren.

De Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) is een samenwerkingsverband van de zeven producentenorganisaties die actief zijn in de kottervisserij op de Noordzee, Waddenzee en kustwateren, Skagerrak en het Kanaal. Het Nationaal Overleg Visafslagen is een coördinerende organisatie voor elf visafslagen. De Visfederatie is het overkoepelend orgaan voor de handel en verwerking in visproducten.

Dossiers
Lees ook
Vissers Waddenzee verenigen zich in Waddenzeevisserij Platform

Vissers Waddenzee verenigen zich in Waddenzeevisserij Platform

Verschillende visserijorganisaties die actief zijn in de Waddenzee hebben zich verenigd in het Waddenzeevisserij Platform. Dit nieuwe platform overlegt namens alle organisaties met de overheid en natuurorganisaties. Addy Risseeuw van PO Mosselcultuur is de voorzitter.

Nieuwe exotische worm aangetroffen in Waddenzee

Nieuwe exotische worm aangetroffen in Waddenzee

Duitse en Nederlandse biologen hebben geconstateerd dat een nieuwe exotische worm zich heeft gevestigd in de Waddenzee. Deze parasitaire worm doorboort de schelpen van de Japanse oester en kan voor problemen zorgen bij oesterkwekers. Dat schijven de wetenschappers in Marine Biodiversity.

Rode poon en mul vaker en langer in zuidelijke Noordzee

Rode poon en mul vaker en langer in zuidelijke Noordzee

Pakweg twintig jaar geleden verschenen rode poon en mul alleen in de zomermaanden op de Nederlandse visafslagen. Als bijvangst van boomkorkotters. Beide soorten vertoeven inmiddels steeds vaker en langer in het zuidelijke deel van de Noordzee en zijn niet meer weg te slaan in de afslagen van Urk, IJmuiden en Scheveningen.