Visserijorganisaties transparant over pulsvisserij

Vismagazine_pulsvisserij

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit organiseerde op 18 juni samen met de Nederlandse Vissersbond en VisNed een vistrip aan boord van een pulskotter. Circa dertig geïnteresseerden uit heel Europa, waaronder actiegroep Bloom, stapten in IJmuiden aan boord van de TX-36 om de pulsvisserij met eigen ogen te aanschouwen. Bloom organiseerde eerder op die dag nog een breed protest in Europese visserijhavens tegen deze innovatieve vorm van visserij.

Transparant over pulsvisserij

Het bieden van openheid en transparantie over pulsvisserij is van groot belang. “Er worden veel negatieve aantijgingen gedaan over het pulstuig. Wetenschappelijke onderzoeken van de meest gerenommeerde onafhankelijke kennisinstellingen worden door actiegroepen uiterst negatief weggezet. Met de uitnodiging voor een vistrip op een pulskotter hopen wij veel antwoorden te hebben gegeven op de vragen die er zijn”, geeft Durk van Tuinen van de Nederlandse Vissersbond aan.

Tijdens de vistrip werd gevist met het pulstuig. De aanwezigen konden zien hoe het tuig werd uitgezet, hoe de platvissen gevangen werden en hoe de vangst werd verwerkt. “Tijdens de vistrip werd duidelijk dat de vangst zeer levendig aan boord komt en er puntgaaf uitziet”, aldus Pim Visser van VisNed.

Onderlinge afspraken

Het pulstuig ligt al maanden onder vuur van enkele activistische milieuorganisaties in samenwerking met groepen van kleinschalige vissers. Zij beweren dat de pulstechniek grote schade aanricht aan het zeeleven en kleine kustvissers hierdoor hun vangsten zien afnemen. “Vissers worden tegen elkaar opgezet en uitgespeeld”, stelt Van Tuinen. “Wij begrijpen dat er verschillende standpunten kunnen zijn binnen dezelfde beroepsgroep. Daarom streven wij als visserijorganisaties naar overleg en het maken van onderlinge afspraken.”

“Het tegen elkaar ophitsen van vissers is een verwerpelijke strategie”, vult Visser aan. Afgelopen jaar zijn door onderlinge afspraken gebieden gevrijwaard van puls en met iedere lidstaat wordt een open dialoog gevoerd.

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijke onderzoeken van onafhankelijke kennisinstellingen naar het pulstuig, laten veelbelovende resultaten zien op het gebied van de reductie van ongewenste bijvangst, een halvering van het brandstofverbruik en minder beroering van de zeebodem.

Daarnaast is in het onlangs uitgebrachte advies van de internationale, onafhankelijke onderzoeksinstelling ICES te lezen dat zij lange termijn gevolgen van het pulstuig op de zeebodem of het zeeleven niet aannemelijk vinden. “De discussie van actiegroepen lijkt niet meer te gaan om het pulstuig zelf, maar om de emotie die erbij gemoeid is. Wetenschappelijke onderzoeken worden zonder gene genegeerd of de kop in gedrukt door de actievoerders”, aldus Visser.

International Pulse Dialogue Meeting

De organisatie van de pulstrip werd een dag voor de ‘International Pulse Dialogue Meeting’ in Amsterdam gehouden. Tijdens deze bijeenkomst, die op dinsdag 19 juni voor de derde keer wordt georganiseerd, komen wetenschappers, visserijorganisaties, overheden en NGO’s uit heel Europa samen om bijgepraat te worden over de pulstechniek. Visser: “Actiegroepen zetten pulsvissers in de media neer als fraudeurs en manipulators, maar samen met de wetenschap willen wij helderheid verschaffen en vragen beantwoorden. Dat gebeurt al meerdere jaren in de International Pulse Dialogue Meeting, waar alle betrokken actiegroepen ook van harte welkom zijn.”

Toekomst van het pulstuig

De toekomst van het pulstuig wordt deze weken besproken in de zogeheten trilogen tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad van Ministers. In januari stemde het Europees Parlement voor een totaalverbod van de pulstechniek, de Europese Commissie is voor een volledige toelating onder voorbehoud van positieve onderzoeksresultaten en de Raad wil de inzet beperken tot maximaal 5 procent van de vloot per lidstaat.

Lees alles over de pulsvisserij in ons dossier.

Lees ook
Vissers sluiten zich aan bij boerenprotest

Vissers sluiten zich aan bij boerenprotest

Niet alleen de boeren gaan woensdag 19 februari naar Den Haag. Ook de vissers komen, laat EMK weten. "Vissers komen ernstig in de knel door de industrialisatie op zee met 22.500 windmolens en natuurorganisaties die daarbovenop met zeereservaten natuurcompensatie afdwingen", staat te lezen in het persbericht van EMK.

Vissen garnalenvissers te veel op de Waddenzee?

Vissen garnalenvissers te veel op de Waddenzee?

Garnalenvissers hebben de afgelopen jaren veel meer gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning mocht. In de Waddenzee en de Noordzeekustzone mochten ze maximaal 130.000 uur vissen, het werd zowel in 2017 als 2018 meer dan 200.000 uur. Dat blijkt uit documenten die in handen zijn van de NOS.

Visserij uit bezorgdheid over containerramp OOCL Rauma

Visserij uit bezorgdheid over containerramp OOCL Rauma

De kottervissers verenigd in de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO), het Nationaal Overleg Visafslagen (NOVA) en de Visfederatie reageren bezorgd op het incident waarbij het containerschip OOCL Rauma op 11 en 12 februari 2020 zeven containers verloor boven de Waddeneilanden. “Ronddobberende containers hebben een enorme impact op de veiligheid van...