Visserijorganisaties transparant over pulsvisserij

Vismagazine_pulsvisserij

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit organiseerde op 18 juni samen met de Nederlandse Vissersbond en VisNed een vistrip aan boord van een pulskotter. Circa dertig geïnteresseerden uit heel Europa, waaronder actiegroep Bloom, stapten in IJmuiden aan boord van de TX-36 om de pulsvisserij met eigen ogen te aanschouwen. Bloom organiseerde eerder op die dag nog een breed protest in Europese visserijhavens tegen deze innovatieve vorm van visserij.

Transparant over pulsvisserij

Het bieden van openheid en transparantie over pulsvisserij is van groot belang. “Er worden veel negatieve aantijgingen gedaan over het pulstuig. Wetenschappelijke onderzoeken van de meest gerenommeerde onafhankelijke kennisinstellingen worden door actiegroepen uiterst negatief weggezet. Met de uitnodiging voor een vistrip op een pulskotter hopen wij veel antwoorden te hebben gegeven op de vragen die er zijn”, geeft Durk van Tuinen van de Nederlandse Vissersbond aan.

Tijdens de vistrip werd gevist met het pulstuig. De aanwezigen konden zien hoe het tuig werd uitgezet, hoe de platvissen gevangen werden en hoe de vangst werd verwerkt. “Tijdens de vistrip werd duidelijk dat de vangst zeer levendig aan boord komt en er puntgaaf uitziet”, aldus Pim Visser van VisNed.

Onderlinge afspraken

Het pulstuig ligt al maanden onder vuur van enkele activistische milieuorganisaties in samenwerking met groepen van kleinschalige vissers. Zij beweren dat de pulstechniek grote schade aanricht aan het zeeleven en kleine kustvissers hierdoor hun vangsten zien afnemen. “Vissers worden tegen elkaar opgezet en uitgespeeld”, stelt Van Tuinen. “Wij begrijpen dat er verschillende standpunten kunnen zijn binnen dezelfde beroepsgroep. Daarom streven wij als visserijorganisaties naar overleg en het maken van onderlinge afspraken.”

“Het tegen elkaar ophitsen van vissers is een verwerpelijke strategie”, vult Visser aan. Afgelopen jaar zijn door onderlinge afspraken gebieden gevrijwaard van puls en met iedere lidstaat wordt een open dialoog gevoerd.

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijke onderzoeken van onafhankelijke kennisinstellingen naar het pulstuig, laten veelbelovende resultaten zien op het gebied van de reductie van ongewenste bijvangst, een halvering van het brandstofverbruik en minder beroering van de zeebodem.

Daarnaast is in het onlangs uitgebrachte advies van de internationale, onafhankelijke onderzoeksinstelling ICES te lezen dat zij lange termijn gevolgen van het pulstuig op de zeebodem of het zeeleven niet aannemelijk vinden. “De discussie van actiegroepen lijkt niet meer te gaan om het pulstuig zelf, maar om de emotie die erbij gemoeid is. Wetenschappelijke onderzoeken worden zonder gene genegeerd of de kop in gedrukt door de actievoerders”, aldus Visser.

International Pulse Dialogue Meeting

De organisatie van de pulstrip werd een dag voor de ‘International Pulse Dialogue Meeting’ in Amsterdam gehouden. Tijdens deze bijeenkomst, die op dinsdag 19 juni voor de derde keer wordt georganiseerd, komen wetenschappers, visserijorganisaties, overheden en NGO’s uit heel Europa samen om bijgepraat te worden over de pulstechniek. Visser: “Actiegroepen zetten pulsvissers in de media neer als fraudeurs en manipulators, maar samen met de wetenschap willen wij helderheid verschaffen en vragen beantwoorden. Dat gebeurt al meerdere jaren in de International Pulse Dialogue Meeting, waar alle betrokken actiegroepen ook van harte welkom zijn.”

Toekomst van het pulstuig

De toekomst van het pulstuig wordt deze weken besproken in de zogeheten trilogen tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad van Ministers. In januari stemde het Europees Parlement voor een totaalverbod van de pulstechniek, de Europese Commissie is voor een volledige toelating onder voorbehoud van positieve onderzoeksresultaten en de Raad wil de inzet beperken tot maximaal 5 procent van de vloot per lidstaat.

Lees alles over de pulsvisserij in ons dossier.

Lees ook
Holland Fisheries Event komt met online beursjournaal

Holland Fisheries Event komt met online beursjournaal

Vanwege het coronavirus gaat het Holland Fisheries Event dit jaar niet door. In plaats daarvan is er op 2 oktober een online beursjournaal. De datum voor de volgende editie is ook al bekend. Op 7 en 8 oktober 2022 komt de visserijsector weer samen op Urk.

Voor en tegens van schol invriezen aan boord

Voor en tegens van schol invriezen aan boord

Dankzij het invriezen en opslaan van de vangst op zee is de pelagische vloot al decennialang succesvol. De kottersector, gericht op demersale vis, laat zich vooralsnog niet verleiden tot eenzelfde aanpak. Desalniettemin vinden er wel gesprekken plaats over de opties en de gevolgen van het wel of niet invriezen van schol aan boord.

Wageningen Economic Research: 2020 wordt een zwaar jaar voor de visserij

Wageningen Economic Research: 2020 wordt een zwaar jaar voor de visserij

Wageningen Economic Research presenteerde 11 september in een webinar de resultaten van de Nederlandse Visserijsector over 2019. De kottersector boekte dat jaar fors minder resultaat. Wageningen Economic Research verwacht dat 2020 een zwaar jaar wordt voor de visserij.