Vissers boos over lager vangstquotum schol

Schol

"Er zwommen nog nooit zoveel scholletjes in de Noordzee", stellen Nederlandse vissers. Dat klopt ook, zocht de NRC uit. Toch gaat het vangstquotum omlaag. Het zit hem in de aanwas van jonge vis. Daarover maken biologen zich zorgen.

Door Cécile Janssen - Foodlog

Het gaat goed met de visstanden in de Noordzee. Dat hebben we te danken aan een streng quotabeleid en zorgvuldige metingen door wetenschappers. Sinds de jaren '50 wordt bijvoorbeeld al de haringstand bijgehouden. In 1947 zat er 4,9 miljard kilo haring in de Noordzee, door overbevissing daalde dat tot 103 miljoen kilo in 1977, maar nu zwemt er weer zo'n 2 miljard kilo haring rond. In de jaren '80 daalde het kabeljauwbestand dramatisch, in de jaren '90 de schol. Sinds de jaren '90 hebben de visstanden zich weer hersteld. Er zou dit jaar weer een kleine miljard kilo schol in de Noordzee zwemmen.

De Internationale Raad voor Onderzoek naar de Zee (ICES) stelt op grond van de schattingen jaarlijks vangstquota voor. Voor komend jaar wil ICES dat er 35% minder schol gevangen wordt. Tot verbijstering van de Nederlandse vissers, die zeggen nog nooit zoveel schol in de Noordzee te hebben zien zwemmen. Reden voor de rubriek NRC checkt uit te zoeken hoe het zit met de schol en andere Noordzeevis.

In samenspraak met Wageningen Marine Research stelt Arjan Schreuder van de NRC vast dat er "meer kilo's vis in de Noordzee zwemmen dan tevoren. De onderzoekers komen voor dit jaar uit op ongeveer 5 miljard kilo vis" - van de belangrijkste soorten waarop gevist wordt. Ook de schol heeft "een enorme groei laten zien".

Waarom wil ICES dan toch een verlaging van het scholquotum? "Wie het begrijpt, mag het zeggen", klaagt Pim Visser van VisNed. De biologen van ICES wijzen er op dat er weliswaar veel oudere, volwassen schollen in de Noordzee voorkomen, maar dat er vooral minder jonge schol bij komt.

Een mogelijke verklaring voor die mindere aanwas is te vinden in Trouw. Sportduikers nemen steeds minder schol waar in de Oosterschelde. "De schol gebruikt het Nederlandse kustgebied, de Waddenzee en de Oosterschelde als kraam- en kinderkamer. Maar sinds deze gebieden langzaamaan warmer worden, maakt de schol er steeds minder gebruik van. Sinds de jaren tachtig al loopt de schol terug in de Waddenzee, maar ook in de Oosterschelde verdwijnt de vis", aldus de krant.

Lees ook
Greenpeace wordt niet vervolgd voor dumpen van stenen

Greenpeace wordt niet vervolgd voor dumpen van stenen

Eind september begon Greenpeace met het dumpen van stenen in de Noordzee. Visserijorganisatie VisNed deed aangifte. Het Openbaar Ministerie laat de organisatie met een brief weten niet over te gaan tot vervolging. Dat meldt VisNed op de website.

WMR verzamelt data van zeevis in afslagen

WMR verzamelt data van zeevis in afslagen

Om de stand van de visbestanden in de Noordzee te kunnen analyseren, is het belangrijk om data te verzamelen. Dat verzamelen van data gebeurt niet alleen op zee, maar ook aan wal. Medewerkers van WMR trekken er regelmatig vroeg op uit om monsters te nemen in de belangrijkste visafslagen.

ICES: meer maatregelen nodig om de paling te redden

ICES: meer maatregelen nodig om de paling te redden

De International Council for the Exploration of the Seas (ICES) bracht 30 oktober haar Paling-advies uit aan de Europese Commissie. Volgens ICES zijn er meer maatregelen nodig. De achterliggende cijfers laten opnieuw een neerwaartse lijn zien