Vissers moeten nauw samenwerken om te overleven

Visserij Zuidwest-Nederland

De visserij staat onder druk. Denk aan de onzekerheid rondom de Brexit en de puls, de bedreiging van de oesterboorder en de bouw van windparken op de Noordzee. Vissers kunnen deze bedreigingen het beste het hoofd bieden door nauw te gaan samenwerken. Dat is de rode draad in de innovatieagenda 'Verbinden en versterken Visserij Zuidwest-Nederland' dat 14 december werd gepresenteerd tijdens de Visserijtop 2018 in Kamperland.

De visserij is een economisch belangrijke sector voor de regio Zuidwest Nederland. De economische waarde bedraagt bijna 1,4 miljard euro en ongeveer 3200 personen zijn voor hun dagelijkse inkomsten afhankelijk van de visserij. En deze belangrijke sector heeft het moeilijk. "Veranderende maatschappelijke inzichten, klimaatverandering, nieuwe natuurlijke vijanden, het ruimtebeslag dat andere gebruiksfuncties op de kustwateren leggen, onzekerheden rond de Brexit en de pulsvisserij zijn uitdagingen waarmee de visserij in meer of mindere mate geconfronteerd wordt", aldus de provincie Zeeland.

Innovatieagenda Visserij Zuidwest-Nederland

Om de positie van de sector ondanks alle bedreigingen te kunnen handhaven hebben vissers, toeleveranciers, verwerking, handel, dienstverlening, provincie, gemeenten en kennisinstellingen de handen ineen geslagen. De innovatieagenda 'Verbinden en versterken Visserij Zuidwest-Nederland' is het resultaat. In deze agenda staan de belangrijkste opgaven voor de verschillende onderdelen van de visserij en hoe ze dit aan gaan pakken.

De hele visserijketen moet zich - volgens de agenda - richten op een grotere afzet en de markt beter bedienen met nieuwe producten zoals gemak. Nieuwe duurzame vis- en kweektechnieken is het uitgangspunt voor de producenten. Andere belangrijke zaken zijn het opleiden van jongeren, het behoud van het visareaal en samenwerken bij dijkverzwaringen.

Voor de afzonderlijke onderdelen stelt de agenda de volgende uitdagingen. De kreeftenvisserij moet het leefgebied van de kreeften vergroten door bijvoorbeeld een rif van stortsteen aan te leggen. De platvisserij moet op zoek naar een alternatief voor de puls. Ook de oestersector moet zich richten op nieuwe kweekmethoden en nieuwe markten. De mosselsector moet de keten versterken en de mossel promoten als gezond en veilig voedsel.

Lees hier de innovatieagenda 'Verbinden en versterken Visserij Zuidwest-Nederland'

 
Lees ook
Vis - Gaël Orieux

Vis - Gaël Orieux

In het persbericht werd gesproken over ‘Hét culinaire naslagwerk voor vis en zeevruchten’ en daar zou de uitgever best eens gelijk in kunnen hebben. Vis is een prachtig en heel uitgebreid boek over vis en zeevruchten. Het boek verscheen in 2016 in het Frans en nu is er dan de Nederlandse versie.

Plannen voor herstructurering vissersvloot

Plannen voor herstructurering vissersvloot

“De kottervissers op de Noordzee kampen met een aantal grote vraagstukken. Het pulsverbod, het coronavirus, de aanlandplicht, de sluiting van gebieden voor windparken en natuur en ook onzekerheden omtrent de Brexit maken het toekomstperspectief voor de vloot onzeker. Dit alles vraagt om een langetermijnaanpak om ook in de toekomst duurzaam en economisch...

‘Bij SVO kom ik visgekken tegen’

‘Bij SVO kom ik visgekken tegen’

Als driejarige wilde Frans Bekema (37) al visboer worden. Die droom maakte hij waar. Momenteel runt hij de visafdeling van Jumbo Kooistra in Bolsward. In februari rondde hij cum laude de mbo-opleiding Visspecialist van SVO vakopleiding food af.