Vissersbond gematigd positief over besluit pulstuig

Vismagazine_Pulsvisserij

De Nederlandse Vissersbond reageert gematigd positief op de stemming over de toekomst van het pulstuig vandaag (22 november) in de Visserijcommissie van het Europees Parlement. Een meerderheid van de Visserijcommissie stemde in met de verordening gericht op de technische maatregelen voor zeevisserij, waar pulsvisserij deel van uitmaakt. Dit betekent dat de 84 Nederlandse ontheffingen voor pulsvisserij, op voorwaarde van positieve onderzoeksresultaten, in 2019 worden omgezet naar permanente vergunningen. “Deze uitslag geeft lucht aan de Nederlandse vissers, maar we zijn er zeker nog niet. De verordening zal ook nog plenair worden behandeld in het Europees Parlement”, zegt Durk van Tuinen, dossierhouder pulsvisserij bij de Nederlandse Vissersbond, die aanwezig was bij de stemming in Brussel.

Steun pulsvisserij hard nodig

Met het pulstuig wordt met behulp van lichte elektrische prikkels gevist op platvis. Afgelopen jaar deed de Europese Commissie het voorstel om het pulstuig onder strikte technische voorwaarden onbeperkt toe te laten. Dit voorstel werd in mei afgewezen door de Europese Raad. De Raad wil dat alle landen na 2019 nog slechts 5% van de kottervloot uitrusten met de pulswing. “Deze steun van de Visserijcommissie kunnen we dus goed gebruiken. Wij hopen echter op dezelfde steun tijdens de plenaire stemming in het Europees Parlement”, aldus Johan Nooitgedagt, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond.

Reactie minister Schouten

Kort na de stemming kreeg de Nederlandse Vissersbond van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om een reactie over de stemming. “De pulstechniek, een Nederlandse innovatie, kent meer voordelen dan de huidige visserijmethode, zo blijkt uit onderzoek. Er is nu in Brussel een belangrijke horde genomen. Onze inzet blijft dat de pulsvisserij in 2020 – als ook de resultaten van de nog lopende onderzoeken beschikbaar zijn – breed wordt toegestaan, uiteraard binnen de geldende quota”, aldus minister Schouten. En tot slot: “Pulsvisserij is de toekomst en de Nederlandse vloot kan ook bij de verdere besluitvorming rekenen op mijn steun.”