Vlaamse vissers hoeven voorlopig niet uit te varen

Visserij_pixabay

Foto: Pixabay

Vlaamse vissers krijgen van de regering de mogelijkheid om tijdelijk niet uit te varen. De Vlaamse regering maakte dit besluit 15 mei bekend. Door deze tijdelijke stillegging visvangst kunnen vissers vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen. De sector maakt hier gezamenlijk afspraken over.

Evenals de Nederlandse hebben ook de Vlaamse vissers last van de coronamaatregelen. Normaal gesproken is 40 procent van de vis die op de veilingen wordt verhandeld bestemd voor markten en horeca. Door een aantal coronamaatregelen kunnen de Vlaamse vissers hun producten moeilijker aan de man brengen. De prijs voor de vangst is gemiddeld met ongeveer 40 procent gedaald.

Regelgeving

Momenteel varen de meeste vaartuigen nog altijd uit. Maar nu komt toch de vraag om tijdelijk voor kortere periodes van een week niet uit te varen om aanbod en vraag beter op elkaar af te stemmen. Europa maakt het mogelijk om hiervoor steun te verlenen. Die Europese regelgeving wordt nu in de Vlaamse regelgeving omgezet. Vergoedingen voor het niet uitvaren kunnen per vaartuig voor in totaal maximum 3 weken worden aangevraagd voor de periode tussen 1 mei en 31 augustus. Afhankelijk van de grootte van het vlootsegment schommelen ze tussen 1500 en 6000 euro per week.

De reders moeten hierover onderling afspraken maken om de continuïteit van de aanvoer bij de visveilingen niet in gevaar te brengen. Zij zullen ook nagaan hoe de bemanning extra kan ondersteund worden. Maximaal 40 procent van de vloot mag tegelijk stil liggen.

Prijsdaling

Vlaams minister van Landbouw en Visserij Hilde Crevits: “Onze vissers hebben het hard te verduren. De verkoop ligt drastisch lager en de prijzen zijn gemiddeld met 40 % gedaald. Om die reden komen we financieel tegemoet voor die vissers die tijdelijk niet uitvaren en dus minder aanvoeren om de prijzen weer te laten aantrekken. De vissers zullen nu onderling afspraken maken wie wanneer niet uitvaart en tegelijk de aanvoer van verse vis bij de visveilingen de garanderen.”

Lees ook
3 tips voor visspecialisten tijdens de coronacrisis

3 tips voor visspecialisten tijdens de coronacrisis

Nederland is in de ban van de coronacrisis. De visdetailhandel wordt ook geraakt. Zeker de bedrijven die frequent leveren aan de horeca en bedrijven die afhankelijk zijn van toeristen of dagjesmensen hebben last van alle maatregelen. Gelukkig zien we in deze tijd ook veel mooie nieuwe initiatieven ontstaan in de sector. Initiatieven waar meer visspecialisten...

Futurologen

Futurologen

Wanneer ik aan de toekomst van de Noordzee denk en daarbij beelden wil hebben, kom ik uit bij de gebroeders Rudolf en Robbert Das. Ver voordat er grootschalig werd gedacht over windmolens op zee, kwamen ze al onzichtbaar in hun tekeningen voor. Bij Rudolf was dat de architectuur en bij Robbert het nautische gedeelte.

Kwaliteitsimpuls voor aanlanden schol

Kwaliteitsimpuls voor aanlanden schol

De Urkse scholvissers Rense en Johannes de Boer hebben met hun nieuwe LT-295 gekozen voor de twinrigvisserij. Deze vangstmethode vergt relatief minder brandstof en je kunt per uur een groter areaal bevissen. Bovendien is efficiënte visverwerking aan boord van de nieuwe kotter mogelijk. Dat komt de (aanvangs)kwaliteit van de schol ten goede.