Vlaamse vissers hoeven voorlopig niet uit te varen

Visserij_pixabay

Foto: Pixabay

Vlaamse vissers krijgen van de regering de mogelijkheid om tijdelijk niet uit te varen. De Vlaamse regering maakte dit besluit 15 mei bekend. Door deze tijdelijke stillegging visvangst kunnen vissers vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen. De sector maakt hier gezamenlijk afspraken over.

Evenals de Nederlandse hebben ook de Vlaamse vissers last van de coronamaatregelen. Normaal gesproken is 40 procent van de vis die op de veilingen wordt verhandeld bestemd voor markten en horeca. Door een aantal coronamaatregelen kunnen de Vlaamse vissers hun producten moeilijker aan de man brengen. De prijs voor de vangst is gemiddeld met ongeveer 40 procent gedaald.

Regelgeving

Momenteel varen de meeste vaartuigen nog altijd uit. Maar nu komt toch de vraag om tijdelijk voor kortere periodes van een week niet uit te varen om aanbod en vraag beter op elkaar af te stemmen. Europa maakt het mogelijk om hiervoor steun te verlenen. Die Europese regelgeving wordt nu in de Vlaamse regelgeving omgezet. Vergoedingen voor het niet uitvaren kunnen per vaartuig voor in totaal maximum 3 weken worden aangevraagd voor de periode tussen 1 mei en 31 augustus. Afhankelijk van de grootte van het vlootsegment schommelen ze tussen 1500 en 6000 euro per week.

De reders moeten hierover onderling afspraken maken om de continuïteit van de aanvoer bij de visveilingen niet in gevaar te brengen. Zij zullen ook nagaan hoe de bemanning extra kan ondersteund worden. Maximaal 40 procent van de vloot mag tegelijk stil liggen.

Prijsdaling

Vlaams minister van Landbouw en Visserij Hilde Crevits: “Onze vissers hebben het hard te verduren. De verkoop ligt drastisch lager en de prijzen zijn gemiddeld met 40 % gedaald. Om die reden komen we financieel tegemoet voor die vissers die tijdelijk niet uitvaren en dus minder aanvoeren om de prijzen weer te laten aantrekken. De vissers zullen nu onderling afspraken maken wie wanneer niet uitvaart en tegelijk de aanvoer van verse vis bij de visveilingen de garanderen.”

Lees ook
Holland Fisheries Event komt met online beursjournaal

Holland Fisheries Event komt met online beursjournaal

Vanwege het coronavirus gaat het Holland Fisheries Event dit jaar niet door. In plaats daarvan is er op 2 oktober een online beursjournaal. De datum voor de volgende editie is ook al bekend. Op 7 en 8 oktober 2022 komt de visserijsector weer samen op Urk.

Voor en tegens van schol invriezen aan boord

Voor en tegens van schol invriezen aan boord

Dankzij het invriezen en opslaan van de vangst op zee is de pelagische vloot al decennialang succesvol. De kottersector, gericht op demersale vis, laat zich vooralsnog niet verleiden tot eenzelfde aanpak. Desalniettemin vinden er wel gesprekken plaats over de opties en de gevolgen van het wel of niet invriezen van schol aan boord.

Wageningen Economic Research: 2020 wordt een zwaar jaar voor de visserij

Wageningen Economic Research: 2020 wordt een zwaar jaar voor de visserij

Wageningen Economic Research presenteerde 11 september in een webinar de resultaten van de Nederlandse Visserijsector over 2019. De kottersector boekte dat jaar fors minder resultaat. Wageningen Economic Research verwacht dat 2020 een zwaar jaar wordt voor de visserij.