Voorstel vangstmogelijkheden Oostzee 2017 ingediend

schol

De Europese Commissie heeft haar voorstel ingediend over de vangstmogelijkheden in de Oostzee voor 2017. Het voorstel is gebaseerd op het onlangs vastgestelde meerjarenplan voor het visserijbeheer in de Oostzee en houdt rekening met het wetenschappelijke advies van mei 2016. De Commissie stelt voor om de vangstmogelijkheden voor zes van de tien visbestanden te verhogen (voor haring in het westelijk deel van de Oostzee, de Botnische Golf en het centrale deel van de Oostzee, voor sprot en schol en voor zalm in het hoofdbekken van de Oostzee) en de vangstmogelijkheden voor twee bestanden te verminderen (voor haring in de Golf van Riga en voor zalm in de Finse Golf). Voor de overige twee bestanden (kabeljauw in het westelijk en het oostelijk deel van de Oostzee) is de Commissie meer gegevens aan het verzamelen alvorens vangstbeperkingen vast te stellen.

Meer vangstmogelijkheden voor schol

De grootste verhoging die wordt voorgesteld, betreft schol, waarvoor de vangstmogelijkheden volgens dit voorstel 95 procent hoger zullen liggen. Dit weerspiegelt de goede toestand van het bestand, dat sinds 2008 aan het toenemen is. Een tweede reden is het feit dat de vissers vanaf 2017 alle gevangen schol moeten aanlanden, met de bedoeling een einde te maken aan de verspilling van overboord gegooide vis.

Toestand kabeljauw niet verbeterd

Tegelijk ziet het er volgens de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (Ices) naar uit dat de toestand van de kabeljauw in het westelijk deel van de Oostzee dit jaar niet verbeterd is. De druk die door de commerciële visserij en de recreatievisserij wordt uitgeoefend, blijft groot en de in het verleden genomen maatregelen hadden niet het gewenste effect om het bestand te helpen herstellen.

De Commissie onderzoekt met de nationale autoriteiten en de belanghebbenden – onder wie commerciële en recreatieve vissers – welke stappen moeten worden gezet om dit bestand de kans te geven zich te herstellen, en tegelijk de visserijsector economisch levensvatbaar te houden.

Bespreken

De ministers van Visserij van de lidstaten zullen het voorstel in Luxemburg bespreken, tijdens de Visserijraad van oktober.

Lees ook
Holland Fisheries Event komt met online beursjournaal

Holland Fisheries Event komt met online beursjournaal

Vanwege het coronavirus gaat het Holland Fisheries Event dit jaar niet door. In plaats daarvan is er op 2 oktober een online beursjournaal. De datum voor de volgende editie is ook al bekend. Op 7 en 8 oktober 2022 komt de visserijsector weer samen op Urk.

Voor en tegens van schol invriezen aan boord

Voor en tegens van schol invriezen aan boord

Dankzij het invriezen en opslaan van de vangst op zee is de pelagische vloot al decennialang succesvol. De kottersector, gericht op demersale vis, laat zich vooralsnog niet verleiden tot eenzelfde aanpak. Desalniettemin vinden er wel gesprekken plaats over de opties en de gevolgen van het wel of niet invriezen van schol aan boord.

Wageningen Economic Research: 2020 wordt een zwaar jaar voor de visserij

Wageningen Economic Research: 2020 wordt een zwaar jaar voor de visserij

Wageningen Economic Research presenteerde 11 september in een webinar de resultaten van de Nederlandse Visserijsector over 2019. De kottersector boekte dat jaar fors minder resultaat. Wageningen Economic Research verwacht dat 2020 een zwaar jaar wordt voor de visserij.