Voorstel vangstmogelijkheden Oostzee 2017 ingediend

De Europese Commissie heeft haar voorstel ingediend over de vangstmogelijkheden in de Oostzee voor 2017. Het voorstel is gebaseerd op het onlangs vastgestelde meerjarenplan voor het visserijbeheer in de Oostzee en houdt rekening met het wetenschappelijke advies van mei 2016. De Commissie stelt voor om de vangstmogelijkheden voor zes van de tien visbestanden te verhogen (voor haring in het westelijk deel van de Oostzee, de Botnische Golf en het centrale deel van de Oostzee, voor sprot en schol en voor zalm in het hoofdbekken van de Oostzee) en de vangstmogelijkheden voor twee bestanden te verminderen (voor haring in de Golf van Riga en voor zalm in de Finse Golf). Voor de overige twee bestanden (kabeljauw in het westelijk en het oostelijk deel van de Oostzee) is de Commissie meer gegevens aan het verzamelen alvorens vangstbeperkingen vast te stellen.

Meer vangstmogelijkheden voor schol

De grootste verhoging die wordt voorgesteld, betreft schol, waarvoor de vangstmogelijkheden volgens dit voorstel 95 procent hoger zullen liggen. Dit weerspiegelt de goede toestand van het bestand, dat sinds 2008 aan het toenemen is. Een tweede reden is het feit dat de vissers vanaf 2017 alle gevangen schol moeten aanlanden, met de bedoeling een einde te maken aan de verspilling van overboord gegooide vis.

Toestand kabeljauw niet verbeterd

Tegelijk ziet het er volgens de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (Ices) naar uit dat de toestand van de kabeljauw in het westelijk deel van de Oostzee dit jaar niet verbeterd is. De druk die door de commerciële visserij en de recreatievisserij wordt uitgeoefend, blijft groot en de in het verleden genomen maatregelen hadden niet het gewenste effect om het bestand te helpen herstellen.

De Commissie onderzoekt met de nationale autoriteiten en de belanghebbenden – onder wie commerciële en recreatieve vissers – welke stappen moeten worden gezet om dit bestand de kans te geven zich te herstellen, en tegelijk de visserijsector economisch levensvatbaar te houden.

Bespreken

De ministers van Visserij van de lidstaten zullen het voorstel in Luxemburg bespreken, tijdens de Visserijraad van oktober.

Lees ook
Gemiddeld genomen

Gemiddeld genomen

Voor mensen met een wisselend inkomen bestaat er een interessante mogelijkheid om hun inkomen over drie jaar te middelen en zo inkomstenbelasting terug te ontvangen.

ICES adviezen voor 2023

ICES adviezen voor 2023

De Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) heeft de adviezen voor 2023 bekend gemaakt. Veel visbestanden in de Noordzee staan er goed voor. Wel adviseert ICES sterke quota-verlagingen voor tong, haring, tarbot en griet.

Kabinet trekt € 444 miljoen uit voor aanpassing visserijvloot

Kabinet trekt € 444 miljoen uit voor aanpassing visserijvloot

Minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) wil een kleinere, diversere en duurzamere vissersvloot. Hiervoor trekt het kabinet in totaal € 444 miljoen uit. Dit geld is bestemd voor onder andere sanering en innovaties om de noodzakelijke transitie te ondersteunen.