Voorstel vangstmogelijkheden Oostzee 2017 ingediend

schol

De Europese Commissie heeft haar voorstel ingediend over de vangstmogelijkheden in de Oostzee voor 2017. Het voorstel is gebaseerd op het onlangs vastgestelde meerjarenplan voor het visserijbeheer in de Oostzee en houdt rekening met het wetenschappelijke advies van mei 2016. De Commissie stelt voor om de vangstmogelijkheden voor zes van de tien visbestanden te verhogen (voor haring in het westelijk deel van de Oostzee, de Botnische Golf en het centrale deel van de Oostzee, voor sprot en schol en voor zalm in het hoofdbekken van de Oostzee) en de vangstmogelijkheden voor twee bestanden te verminderen (voor haring in de Golf van Riga en voor zalm in de Finse Golf). Voor de overige twee bestanden (kabeljauw in het westelijk en het oostelijk deel van de Oostzee) is de Commissie meer gegevens aan het verzamelen alvorens vangstbeperkingen vast te stellen.

Meer vangstmogelijkheden voor schol

De grootste verhoging die wordt voorgesteld, betreft schol, waarvoor de vangstmogelijkheden volgens dit voorstel 95 procent hoger zullen liggen. Dit weerspiegelt de goede toestand van het bestand, dat sinds 2008 aan het toenemen is. Een tweede reden is het feit dat de vissers vanaf 2017 alle gevangen schol moeten aanlanden, met de bedoeling een einde te maken aan de verspilling van overboord gegooide vis.

Toestand kabeljauw niet verbeterd

Tegelijk ziet het er volgens de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (Ices) naar uit dat de toestand van de kabeljauw in het westelijk deel van de Oostzee dit jaar niet verbeterd is. De druk die door de commerciële visserij en de recreatievisserij wordt uitgeoefend, blijft groot en de in het verleden genomen maatregelen hadden niet het gewenste effect om het bestand te helpen herstellen.

De Commissie onderzoekt met de nationale autoriteiten en de belanghebbenden – onder wie commerciële en recreatieve vissers – welke stappen moeten worden gezet om dit bestand de kans te geven zich te herstellen, en tegelijk de visserijsector economisch levensvatbaar te houden.

Bespreken

De ministers van Visserij van de lidstaten zullen het voorstel in Luxemburg bespreken, tijdens de Visserijraad van oktober.

Lees ook
Nieuwe krabbenfuik moet walvissen beschermen

Nieuwe krabbenfuik moet walvissen beschermen

Californische krabvissers testen momenteel een nieuw lijnloos visgerei. De vissers ontwikkelden deze nieuwe krabbenfuik samen met marien biologen en technici om de bedreigde bultrugwalvissen voor de kust te beschermen. Dat meldt The New Food Economy. De Bultrugwalvissen migreren ieder jaar van de tropische wateren bij Mexico en Centraal Amerika naar...

Verenigd Koninkrijk ligt op ramkoers met EU

Verenigd Koninkrijk ligt op ramkoers met EU

Als het aan de nieuwe Britse premier Boris Johnson ligt, worstelt het Verenigd Koninkrijk zich zo snel mogelijk los van de Europese Unie, desnoods zonder overeenkomst. Dankzij hem ligt het land al enkele weken op ramkoers met de EU. De visserijsector weet nog niet wat haar te wachten staat.

Zeebodem

Zeebodem

Het lijkt er op dat de Rijksoverheid geld gaat verdienen aan de zeebodem. Niet voor wat er in zit, maar voor wat er op staat. Denk daarbij aan het verhuren van de zeebodem zoals dat feitelijk ook met de mosselpercelen op de Waddenzee het geval is. De waarde van de zeebodem is duidelijk in kaart gekomen nu de windmolens er in steeds groteren getale komen....