Waddenzee krijgt meer natuurlijke mosselbanken

130114 Meer zaad uit MZI's

In het kader van de overgang naar een duurzamer mosselvisserij hebben de mosselsector, natuurorganisaties en het ministerie van Economische Zaken nieuwe afspraken gemaakt. Eén van de afspraken is het onder voorwaarden in 2018 sluiten van opnieuw 10 procent van het areaal aan mosselzaadbanken voor de mosselzaadvisserij. Wel moeten er dan voldoende goede kweekpercelen zijn. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. De mosselbanken op de bodem van de Waddenzee moeten de kans krijgen zich ongestoord te ontwikkelen, terwijl de mosselsector toch kan blijven produceren.

MZI’s

Op basis van het in 2008 gesloten Convenant transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee  wordt de visserij op natuurlijke mosselzaadbanken stapsgewijs verminderd en vervangen door alternatieve manieren van zaadwinning. Mosselkweek blijft mogelijk terwijl de druk op de natuur in de Waddenzee afneemt. Een alternatief voor de visserij op natuurlijke zaadbanken is het gebruik van mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s). De MZI’s zijn een goede alternatieve bron van mosselzaad. Door de toename van mosselzaad uit MZI’s konden twee gebieden van in totaal 468 hectare (40 procent van de in het voorjaar aanwezige mosselzaadbanken) al worden gesloten voor de mosselzaadvisserij. Bij Breezanddijk is inmiddels een meerjarige mosselbank ontstaan.